Styret ved Universitetet i Oslo skal blant annet diskutere praksis rundt foreldrepermisjon for midlertidige forskere denne uka. Bildet er fra et tidligere styremøte. Foto: Ketil Blom Huagstulen

Tillitsvalgt: Diskriminerende praksis rundt foreldrepermisjon for midlertidige forskere

Midlertidighet. Direktøren ved Universitetet i Oslo fraråder styret å etablere retningslinjer slik at forskere får rett til forlenget ansettelse som følge av foreldrepermisjon. Forskerforbundet lokalt reagerer.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne uken behandler styret ved Universitetet i Oslo (UiO) praksis for foreldrepermisjon. Problemstillingen som blir tatt opp er hvorvidt forskere i midlertidige stillinger skal få forlenget sitt ansettelseforhold mens de er i foreldrepermisjon.

Universitetsdirektøren mener nei.

— Vi synes det er ille at det ikke er en felles praksis ved UiO. Dette kan være diskriminerende, kanskje særlig overfor kvinnelige forskere, men også generelt for forskere som planlegger å få barn og opprette en familie, sier hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo, Belinda Eikås Skjøstad.

Direktøren fraråder retningslinjer

I sin anbefaling til UiO-styret skriver universitetsdirektør Arne Benjaminsen: «Universitetsdirektørens anbefaling at det ikke etableres retningslinjer som innebærer at forskere får rett til forlenget ansettelse som følge av foreldrepermisjon.»

Dette kan være diskriminerende, kanskje særlig overfor kvinnelige forskere.

Belinda Eikås Skjøstad

Saken kommer opp i styret etter at Forskerforbundet har fulgt opp en tidligere styresak ved universitetet og meldt sin bekymring til ledelsen.

— Vi har fått flere henvendelser fra våre medlemmer som lurer på hva de skal gjøre. I utgangspunktet trodde vi det var felles praksis ved Universitetet i Oslo, men det viste seg at det er opp til hvert enkelt fakultet hvordan dette håndteres,sier hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiO, Belinda Eikås Skjøstad.

Kritiserer mangel på felles praksis

I utgangspunktet mener universitetsledelsen at forskere på midlertidig kontrakt ikke har rett på forlengelse av kontrakten ved foreldrepermisjon. Mange fakulteter praktiserer det slik, mens noen få fakulteter innvilger noe forlengelse.

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har det for eksempel tidligere vært vanlig å innvilge 100 prosent foreldrepermisjon. Det er nå nedskalert til 70 prosent, opplyser Skjøstad.

Universitetsdirektør Benjaminsen ønsker ikke å kommentere saken før UiO-styrets behandling.

Det rettslige utgangspunktet er at man som midlertidig ansatt ikke har krav på en forlengelse av det midlertidige ansettelsesforholdet (se faktaboks).

Men som universitetsdirektøren skriver: «Det er likevel ingenting i veien for å gi en slik forlengelse, gitt at det er hjemmel for midlertidig ansettelse».

— Mer forutsigbart å ansette menn

I en kronikk publisert på forskning.no argumenterer professorene ved Universitetet i Oslo (UiO), Kari-Anne B. Næss og Monica Melby-Lervåg, for at det kan bli mindre fristende for kvinner å forfølge en karriere i akademia.

En annen utfordring, mener Melby-Lervåg, er at vikarer vanligvis ikke dekkes inn når noen går i permisjon.

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen fraråder UiO-styret å etablere retningslinjer for foreldrepermisjon for forskere i midlertidige stillinger der ansettelsen går ut før foreldrepermisjonen er omme. Foto: UiO

— For undersøkelser som for eksempel følger deltagere over tid med jevnlig datainnsamling kan dette by på store utfordringer. Det fører til at arbeidskraften i prosjektet forsvinner. Dermed må enten andre i prosjektet som allerede har full timeplan ta over for stipendiaten eller post docen, eller den midlertidig ansatte må forsøke å følge opp prosjektet i sin permisjonstid.

Svært uheldig

— Begge deler er selvsagt svært uheldig både for forskningskvalitet, for den midlertidig ansatte og for prosjektleder. Det vil selvsagt også føre til at det alltid er tryggere og mer forutsigbart for prosjektleder å ansette menn, sier Melby-Lervåg til Khrono.

Skjøstad i Forskerforbundet mener at dagens retningslinjer gjør det lite attraktivt for kvinnelige forskere å søke på disse forskerstillingene.

— UiO burde se at det lønner seg å investere i forskerne sine ved å gi dem full forlengelse, men det er tydeligvis økonomi knyttet til disse eksternfinansierte, midlertidige forskerstillingene som styrer dette i dag , sier Skjøstad.

— Lett å forstå frustrasjonen

Forskerforbundet enig med Universitetet i Oslo i at det kan være utfordrende å ha retningslinjer som skal gjelde fra enkeltsak til enkeltsak. Samtidig peker de på behovet for overordnede retningslinjer for forskere i midlertidige stillinger.

Fakta

Midlertidige stillinger

Det eksisterende lovverket for permisjon er ulikt avhengig av hvilken midlertidig stilling man er ansatt i.

Stipendiater og postdoktorer gis forlenget ansettelse regulert av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, Kapittel 2. Felles bestemmelser, § 2-3 (1). Permisjoner og forlengelse av ansettelsesperioden, som sier: «Med unntak for vitenskapelige assistenter skal permisjoner de ansatte har krav på etter lov eller tariffavtale, ikke medregnes ved beregning av ansettelsesperioden. Det samme gjelder for sentrale lederverv i nasjonale organisasjoner for disse stillingene.»

Andre midlertidige ansatte har ifølge lovverket ikke en generell adgang til forlenget ansettelse tilsvarende fravær på grunn av foreldrepermisjon.

En midlertidig ansatt forsker får ikke forlenget ansettelse eller endret sluttdato grunnet foreldrepermisjon, men fratrer slik man opprinnelig har avtalt i ansettelseskontrakten.

— Det er lett å forstå at unge forskere i disse situasjonene er frustrerte. De sitter ofte med selvstendige forskningsprosjekter som må fullføres. Universitetene burde ha en bedre policy og være mer opptatt av karriereplanlegging, sier spesialrådgiver i Forskerforbundet, Jon Wikene Iddeng.

Man kommer ikke bort fra at sakene må vurderes individuelt, mener spesialrådgiveren, og peker på at lovverket er tydelig på at slike stillinger ikke gir krav på automatisk forlengelse, som er tilfelle for stipendiater og postdoktorer. Som i arbeidslivet forøvrig må man vurdere grunnlaget for forlengelse i hver enkelt tilfelle, mener Iddeng.

— Samtidig burde mange av de i midlertidig stillinger vært fast ansatt. Det overordnede problemet ligger i misbruket av slike midlertidige stillinger ved universitetene, sier Iddeng.

NTNU og UiB

Ifølge styrepapirene har administrasjonene ved Universitetet i Oslo forhørt seg med NTNU og Universitetet i Bergen (UiB) om deres praksis i lignende tilfeller. Ved UiB oppgis det at de ikke er kjent med at slike forlengelser gis hos dem, eller at dette er en aktuell problemstilling. Det foreligger derfor ingen retningslinjer på området. NTNU opplyser ifølge styrepapirene om at det ikke er åpnet for noen praksis hvor man forlenger midlertidige ansatte forskere, slik man forlenger postdoktorer og stipendiater. Det vises til at det praktiseres i tråd med statsansatteloven.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS