universitetet i sørøst-norge

Foreslår å etablere fakultetsstyrer

Rektor på Universitetet i Sørøst-Norge vil ha fakultetsstyrer ved sitt universitet. Styret behandler saken tirsdag 8.mars.

Petter Aasen vil ha etablert fakultetsstyrer ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Publisert Oppdatert

I sakspapirene til styret ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) poengter rektor Petter Aasen at styret er orientert om forslaget ved flere anledninger i 2020 og 2021, men endelig beslutning i saken har vært satt i bero i påvente av de pågående strategi- og organisasjonsutviklingsprosessene.

Rektor legger nå fram forslag om at det innføres fakultetsstyrer ved USN for å styrke fagmiljøenes deltakelse og involvering i faglig-strategisk styring og utvikling.

Mange har pekt på behovet

Strategien som ble vedtatt i styremøtet 04.02.22, slår fast at universitetets hovedprofil er profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger.

Universitetsstyret har de to siste årene vedtatt flere strategiske grep for å realisere disse ambisjonene og posisjonere universitetet i det nye landskapet for høyere utdanning.

— En forutsetning for arbeidet er at man lykkes med å trekke fagmiljøene med i utvikling og operasjonalisering av strategien.

Aasen trekker også fram bemerkning fra internrevisor i rapport om styringsmodell og virksomhetsstyring ved USN:

«USN bør sikre en større grad av involvering fra hele organisasjonen ved fremtidig strategiutvikling og utviklingsprosesser. Det vil kreve mer tid, men vil bidra til bedre forankring og eierskap til mål og strategi i organisasjonen og dermed legge bedre til rette for påfølgende implementering.»

Saksliste før styremøtet 8. mars 2022

Vedtakssaker

 • Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 08.03.2022 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 04.02.2022
 • Årsregnskap 2021
 • Revidert budsjett 2022
 • USN Årsrapport 2021-2022
 • Retningslinjer for arbeidsplanlegging ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • USN Kvalitetsrapport 2021
 • Søknad om utredningstillatelse av master i profesjonsfaglig digital kompetanse (Pfdk).
 • Midlertidig forskrift som supplerer forskrift av 14. desember 2017 nr. 2225 om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge
 • Etablering av fakultetsstyrer ved USN
 • Ansettelse i fast stilling som direktør for administrative tjenester ved USN

Orienteringssaker

Meldingssaker

 • Meldingssaker til styremøtet 08.03.2022
Powered by Labrador CMS