ny rektor for sørøst-norge

Foreslår å ikke kreve professor-kompetanse av ny rektor

Universitetet i Sørøst-Norge skal erstatte Petter Aasen som rektor. Styret behandler framdriftsplanen fredag.

Petter AAsen går av som rektor 31. desember 2023, etter 16,5 år i rektorstolen.
Publisert

Petter Aasen har ved utløpet av 2023 sittet 16,5 år i rektorstolen for først forløperne til Universitetet i Sørøst-Norge (USN) samt deretter selve universitetet. Aasen passerte i 2022 70 år og søker ikke ny periode.

Fakta

Petter Aasen

 • Rektor ved Høgskolen i Vestfold fra 2007. Fra 2014 rektor ved Høgskolen i Buskerud og vestfold. Ble også rektor da Buskerud vestfold fusjonerte med Høgskolen i telemark og ble Høgskolen i Sørøst-Norge i 2016. I 2018 ble høgskolen til Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Var direktør ved Nifu fra 1998 og fram til han ble rektor ved Høgskolen i Vestfold.
 • Han har også vært dekan ved daverende Universitetet i Trondheim og ved NTNU.
 • Er professor i utdanningsvitenskap
 • Er født 23.oktober 1952.
 • Æresdoktor ved Uppsala universitet.

På styremøtet fredag 3. februar skal styret behandle framdriftsplan og krav til ny rektor.

Styremøtet kan følges her.

I styrepapirene heter det at rektorer i universitetssektoren tradisjonelt har hatt professorkompetanse. Dette for å sikre at rektor fyller lovens krav om å ha «faglig og ledelsesmessig legitimitet» gjennom sin vitenskapelige kompetanse.

Søknadsfrist i mai

Likevel trekker et styreoppnevnt utvalg fram at man de senere årene i større grad har vektlagt ledelseserfaring, og spesielt nevner man at Nord universitet har lyst ut rektorjobb uten krav om professorkompetanse, samt at OsloMet relativt nylig har ansatt Christen Krogh som rektor. Krogh har førsteamanuensiskompetanse.

Utvalget som har jobbet med framdriftsplan uttrykker bekymring for at antallet professorer som også har lang og god ledelseserfaring er lavt, og derfor konkluderer det med å anbefale at styret ikke stiller krav om at søkerne skal ha professorkompetanse.

De legger til at det uansett anses som avgjørende at kandidaten har solid og relevant toppledererfaring fra større kunnskapsorganisasjoner i akademia, næringsliv eller andre deler av offentlig sektor.

USN har i denne forbindelse inngått avtale med rekrutteringsfirmaet Habberstad som skal bistå i rekrutterings- og ansettelsesprosessen.

Framdriftsplanen innebærer at USN skal behandle utlysningstekst på sitt møte 8. mars, og man tar sikte på at jobben lyse ut 20. mars med søknadsfrist 25. mai. Deretter skal et byrå sjekke ut søkere og forberede intervjuprosesser som starter etter 15. august da et nytt styre og eventuell ny styreleder er på plass.

Det legges opp til at ny rektor blir ansatt i styremøte 15. september.

Flere saker hos studentombudet

Planen for rektoransettelse er en av mange saker på møtet fredag 3. februar. Styret skal behandle flere årsrapporter, deriblant fra studentombudet. Den viser at antallet saker til ombudet har økt med 36 prosent fra 2021, som også var et rekordår.

Studentombudet reiser kritikk mot saksbehandlingen ved USN. Den samme som ble fremmet i årsrapporten for 2021.

Dagsorden for styremøtet

Vedtakssaker

 • Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 03.02.2023
 • Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 15.12.2022
 • USN Bærekraft
 • Forslag til framdriftsplan for ansettelse av ny rektor fra 01.01.2024
 • Årsrapport 2022 — Studentombudet ved USN
 • Årsrapport 2022 fra Forskningsutvalget ved USN
 • Årsrapport for læringsmiljøutvalget 2022
 • Utvalg for Utdanningskvalitets årsrapport for 2022

Orienteringssaker

 • Orientering om KDs tildelingsbrev til USN 2023
 • Styrevalg ved USN — simulering av valgresultat basert på Single Transferable Vote
 • Arbeidet med campusstrategi for USN
 • Akademisk kalender ved USN for studieåret 2023 / 2024

Meldingssaker

 • Meldingssaker til styremøtet 03.02.2023
Powered by Labrador CMS