usn

Nytt rekordår for student­ombudet ved USN

Studentombudet ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) behandlet nær 200 saker i 2022.

Bilde av Cecilie Jurgens, studentombud ved Universitetet i Sørøst-Norge
Cecilie Jurgens, studentombud ved universitetet i Sørøst-Norge.
Publisert Oppdatert

Totalt kom det inn 198 henvendelser til studentombudet ved USN i 2022. Det er en vekst på 36 prosent fra 2021.

Fusk var tema i omkring 20 prosent av henvendelsene i 2022.

— Det er sårbart å kun være et studentombud som fungerer for alle studenter ved USN, men min USN-kollega som fungerer som fagskoleombud har hjulpet til når jeg ikke har kunnet være to steder samtidig og møter ikke kan flyttes, skriver Cecilie Jurgens innledningsvis i sin årsrapport.

Jurgens er studentombud for USN. Fra 1. januar til 1. juni fungerte hun også som studentombud ved Universitetet i Agder.

Bør vektlegge forsvarlig saksgang

Jurgens forteller at mange saker handler om klage på formelle feil ved eksamen og praksis og tilrettelegging (både generell veiledning og klage på vedtak / «administrativt»-sakstype).

— På bakgrunn av henvendelsene i 2022 ber jeg USN om å ha større fokus på tilrettelegging og forsvarlig saksgrunnlag fremover, skriver Jurgens.

Det er stor variasjon i alvorlighetsgraden på henvendelsene studentombudet mottar.

— Noen ganger har studenten misforstått regelverket eller forsømt sine plikter, og saken løser seg ved en nærmere forklaring av reglene og hvilke momenter som er avgjørende for USN sin avgjørelse. Andre ganger er det mer alvorlig og tidkrevende, der studentrettigheter ikke er ivaretatt og det får store konsekvenser for studentene, sier Jurgens.

Bygger konklusjon på feil grunnlag

Studentombudet finner også grunn til å minne om fjorårets oppfordring til universitetet, da hun mener den samme problematikken har vært vesentlig også i 2022.:

— Studentombudet har vært borti saker hvor studentens versjon av de faktiske forhold ikke har blitt undersøkt tilstrekkelig, og konklusjonen bygger på feil grunnlag. Det gjelder blant annet sensurvedtak, tap av eksamensrett og formelle feil i praksis. Ombudet oppfordrer USN til å ha fokus på dette i fremtidig saksbehandling og sikre en nøytral og forsvarlig vurdering av hva som er de faktiske forhold før avgjørelse fattes, understrekes det i årsrapporten.

Årsrapporten behandles i styremøtet ved USN fredag.

Powered by Labrador CMS