universitetet i sørøst-norge

Rekordmange henvendelser til studentombudet

Studentombudet ved Universitetet i Sørøst-Norge ber de ansatte gjøre en grundigere jobb i saker rettet mot studentene før de konkluderer.

Studenter i førkoronatid ved campus Bakketeigen i vestfold, Universitetet i Sørøst-Norge,
Publisert

Studentombudet ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Cecilie Jurgens, skriver i sin årsrapport at det kom inn rekordmange henvendelser til Studentombudet i 2021.

Jurgens la fram sin årsrapport for styret ved USN på møtet fredag 4. februar.

Jurgens trekker fram at det i 2021 har vært mange saker som har omhandlet klage på formelle feil ved eksamen, tilrettelegging, arbeidskrav og fusk.

Hun trakk også fram overfor styret at hun hadde hatt henvendelser rundt fem varslingssaker på sitt bord, der studenter har lurt på sine rettigheter. Sakene har handlet om trakassering, studenter seg imellom, men også mellom student og ansatt.

— Foreleserne kan bli tydeligere på regler

Fakta

Eksempler på saker for USN sitt studentombud

 • Usaklig grunn til å ikke innvilge tilrettelegging -
 • Vesentlige endringer i studieplan for aktive kull (spesialiseringsretninger m.m.)
 • Korona-relatert fravær i praksisperiode; student settes i permisjon til utsatt praksis og blir forsinket i studieløpet
 • Håndtering av gruppekonflikt
 • Partisk vurdering av kandidats ferdigheter og kunnskaper (foreleser = intern sensor)
 • Sykepleierstudent skadet og får ikke tilrettelagt praksis (blir 1 år forsinket)

Kilde: Årsrapport, Studentombudet, USN

— På bakgrunn av henvendelsene i 2021 vil jeg tipse forelesere om å se på om de er tydelig nok på rammene for gruppearbeid, arbeidskrav og akademisk skriving, skriver Jurgens og hun legger til:

— Administrativt ansatte om å se på om de har undersøkt hva som er realitetene grundig nok før konklusjon.

I tillegg ber hun studentene sette seg godt i gjeldende retningslinjer for studier og eksamen.

Jurgens trakk fram overfor styret at universitetet bør se nærmere på at foreleser også er intern sensor, og at man kan se partisk bedømmelse som kan være uheldig.

Dobling i henvendelser om juks

— I 2021 har det vært en dobling i antall henvendelser under kategorien «Disiplinærsaker / skikkethet», og det gjelder i hovedsak henvendelser som omhandlet fusk, skriver Jurgens.

Hun forteller også at under kategorien eksamen /praksis har det vært flest henvendelser om klage på formelle feil. Jurgens legger til at hun også har mottatt en god del om bekymringer rundt eksamen på campus med tanke på smitterisiko under pandemien.

Fordelingen av saker på de ulike fakultetene er som følger

 • Ukjent 26
 • Handelshøyskolen (HH): 42
 • Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU): 28
 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS): 35
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM): 15

Ber at forhold avklares bedre før avgjørelse

Cecilie Jurgens, studentombud, USN.

Eksamen, praksis, tilrettelegging og disiplinærsaker, skikkethet er de største sakskategoriene for ombudet.

Studentombudet beskriver i sin årsrapport at hun har vært borti saker hvor studentens versjon av de faktiske forhold ikke har blitt undersøkt tilstrekkelig, og konklusjonen bygger på feil grunnlag.

— Det gjelder blant annet sensurvedtak, tap av eksamensrett og mistanke om fusk, skriver ombudet og hun legger til:

— Ombudet oppfordrer USN til å ha fokus på dette i fremtidig saksbehandling og sikre en nøytral og forsvarlig vurdering av hva som er de faktiske forhold før avgjørelse fattes.

— Variabel vilje til tilrettelegging

Studentombudet trekker også fram i sin årsrapport at velviljen til å finne mulig tilrettelegging / tilretteleggingsform fremdeles er variabel ved universitetet.

— Flere studenter med funksjonsnedsettelser og særskilte behov som ombudet har veiledet, har gitt uttrykk for at de ikke føler seg likeverdige, men som et problem for institusjonen, skriver ombudet og hun legger til:

— Ombudet mener USN i større grad må sikre at det gis utfyllende- og saklige begrunnelser i avslag på søknad om tilrettelegging eller dersom det innvilges en annen tilretteleggingsform enn søker ønsker seg.

Tar med seg innspillene

Etter studentombudets presentasjon for styret, hadde styret en rask runde med kommentarer. Styreleder Tore Isaksen takk for en god rapport og redegjørelse og sa han særlig hadde merkets eg at universitetet har et forbedringspotensial på å presentere relevant regelverk på en bedre måte, både for studenter og ansatte, samtidig som man har et forbedringspotensial når det gjelder tilrettelegging og hvordan universitetet jobber med dette området.

Karoline Lie sa at hun understreket hvor viktig jobb studentombudet gjør for studentene.

— Hvis man klarer å være tydeligere overfor studentene om hvilke krav og regler som gjelder, så vil det jo også lette saksbehandlingen for universitetet i etterkant, sa Lie.

Solfrid Bratland-Sanda sa seg enig med Lie, men la til:

— Jeg seg er at det er noen fortellinger om en makt-ubalanse når studentene møter universitetet og ledelse, hvor studentene kan oppleve å sitte alene opp mot fire representanter fra universitetet. Må det være slik? Kanskje vi kan rigge oss slik at det ikke blir slik, spurte hun.

Her kunne studentombudet fortelle at det var stor variasjon, men at mange også er flinke til å ivareta studenten i slike situasjoner.

Rektor Petter Aasen på sin side bemerket at årsrapporten gir et godt grunnlag for å jobbe videre, samtidig:

— Jeg føler også behov for å understreke at vi har mange ansatte som gjør en meget god jobb på disse områdene. Det fattes vanvittige mange vedtak overfor vår rundt 18.000 studenter, sa rektor.

Han la til at når de var sagt gjør Studentombudet en svært viktig jobb og bringer opp viktige læringspunkter.

Powered by Labrador CMS