studenter og korona

Foreslår nasjonal nettside mot student-ensomhet

Ekspertgruppen som har sett på studentenes situasjon anbefaler en nasjonal portal for erfaringsutveksling, mer studentaktiv undervisning og alternativ trening som tiltak for å avhjelpe studenters ensomhet og tap av motivasjon.

Statsråd Henrik Asheim har fått en ekspertrapport på bordet som anbefaler å opprette et sentralt nettsted for erfaringsutveksling som skal avhjelpe ensomhet og tap av motivasjon hos studenter under koronapandemien.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er Kunnskapsdepartementet som har ledet ekspertgruppen som nå har levert sin rapport. Gruppen har medlemmer fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Universitets- og høgskolerådet og Fagskolerådet. Norsk studentorganisasjon, ANSA, Organisasjon for norske fagskolestudenter og samskipnadsrådet har også deltatt.

Rask oppfølging

— Jeg er bekymret for at nødvendige smitteverntiltak over lang tid gjør at mange studenter føler seg ensomme og sliter med motivasjonen. Derfor satte regjeringen ned en ekspertgruppe for å komme med noen anbefalinger på hva vi kan gjøre. Nå har de levert sin rapport og jeg skal følge den opp raskt med konkrete tiltak, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Ikke hele året alene

I rapporten fra ekspertgruppen anbefales det mer systematisk oppfølging og informasjon til studentene, mer studentaktiv undervisning og alternative treningstilbud.

— Trolig må vi leve med strenge smitteverntiltak en god stund til, men vi kan ikke legge opp til at studentene skal tilbringe hele studieåret alene på hybelen. I tillegg til å følge opp med konkrete tiltak skal vi også se på hvordan vi best kan bruke de 10 millionene vi nylig fikk for å følge opp studentene, sier Asheim.

I pressemeldingen opplyses det at regjeringen har foreslått å økt bevilgningene til studentsamskipnadene med 20 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021. I tillegg er det satt av 10 millioner i 2021 til tiltak for studentenes psykiske helse.

Norsk studentorganisasjon var representerte i gruppen som er kommet med forslag.

— Vi er fornøyde med at det kommer så mange gode forslag på bordet. Nå skal vi sammen med departementet være med å prioritere. Vår forventning er at dersom det skulle være behov for mer midler for å realisere tiltakene, så kommer de pengene på plass, sier Trohjell.

Anbefalingene

Ekspertgruppens rapport viser til at det finnes mange gode sosiale tilbud i regi av både lærestedene, studentorganisasjonene og samskipnadene. Men det kan være vanskelig å ha oversikt og tilbudet varierer mye fra studiested til studiested. Gruppen mener en egen nettside med oppdatert oversikt over tilbudene til studentene bør finnes på alle studiesteder. Det bør også være mulig for studentene å selv komme med innspill og ønsker i nettløsningen. Denne kan utvikles og driftes i regi av institusjonene, studentorganisasjonene, samskipnadene eller flere av disse i samarbeid.

Her er flere av anbefalingene:

 • Studenter bør delta i faste seminargrupper
  Institusjonene bør i større grad sikre at studenter deltar i seminargrupper eller kohorter for alle studenter. Disse gruppene bør kunne møtes både på lærestedene og digitalt, avhengig av gjeldende smittevernregler.

 • Flere faglige og sosiale aktiviteter innenfor smittevernreglene på studiestedene.
  Ekspertgruppen peker på at regler og anbefalinger om smittevern har blitt tolket såpass strengt enkelte steder at en del studenter har en svært stor andel digital undervisning, og i noen tilfeller liten eller ingen tilgang til lærestedet. Gruppen mener alle studenter bør få noe undervisning på studiestedet, og så langt det er mulig få bruke lesesaler, bibliotek, kantiner og andre rom til faglige og sosiale aktiviteter, forutsatt at studenter kan følge regler og råd om smittevern. Hvis studentene får være litt mer sammen på studiestedet, med gode smitteverntiltak, kan dette minske behovet for sosialt samvær på fritiden hvor det kan være vanskeligere å kontrollere at smittevernreglene overholdes.

 • Hjelp til struktur i hverdagen
  Mange studenter trenger også hjelp til å få struktur i studiehverdagen, spesielt når mye av den foregår hjemme. Derfor bør samskipnadene, institusjonene eller andre vurdere å tilby vekketjeneste og kurs i for eksempel eksamensstress-mestring, motivasjon, hvordan unngå prokrastinering, digital studieteknikk og personlig økonomi.

 • Økt kapasitet i det psykiske helsetilbudet
  Flere studentorganisasjoner peker på behovet for psykisk helsehjelp, spesielt for studentene som ikke fanges opp av andre tiltak. For studenter som har det ekstra vanskelig under pandemien er det viktig at tilbud om samtaler eller psykisk helsehjelp er tilgjengelig, enten fysisk eller digitalt. Studentsamskipnadene sine helsetjenester er et supplement til de offentlige lovpålagte helsetjenestene og dekker særskilte behov hos studentene. På grunn av høyt press på de offentlige helsetjenestene må samskipnadene i økende grad håndtere mer komplekse problemer enn normalt. Derfor mener ekspertgruppen det er behov for å øke kapasiteten i studentsamskipnadenes psykiske helsetilbud.
Powered by Labrador CMS