likestilling

Foreslår nye medlemmer av Kif-komiteen

Jussdekan Ragnhild Hennum og urfolksprofessor Torjer Olsen foreslås som ledere i Komiteen for mangfold og kjønnsbalanse i forskning.

Professor og jussdekan Ragnhild Hennum satt i den forrige Kif-komteen også, og foreslås nå til ledelsen av den nye som skal oppnevnes.
Publisert

Jussdekan Ragnhild Hennum ved Universitetet i Oslo og instituttleder Torjer Andreas Olsen ved UiT Norges arktiske universitet, foreslås til ledelsen av den nye Kif-komiteen (Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning).

Torjer Andreas Olsen er professor i urfolksstudier og leder for Senter for samiske studier ved UiT, mens Ragnhild Hennum er professor og har vært både viserektor og prorektor ved UiO, og siden 1. januar 2020 dekan ved Det juridiske fakultet.

UiT-professor Torjer Andreas Olsen.

Begge var varamedlemmer i komiteen i perioden 2018–21.

Ledet komite i åtte år

Kunnskapsdepartementet har bedt Universitets- og høgskolerådet om forslag på seks medlemmer og to varamedlemmer av den nye komiteen, som skal oppnevnes med start i løpet av første kvartal i år.

Den forrige komiteen, under ledelse av NMBU-rektor Curt Rice, gikk av 31. desember 2021. Rice hadde da ledet komiteen i åtte år.

Departementet kommer til å oppnevne tre medlemmer fra universiteter og høgskoler, og i tillegg to representanter fra forskningsinstituttene og en fra hver av disse: Norges forskningsråd, Akademiet for yngre forskere, Stipendiatorganisasjonen i Norge og Norsk studentorganisasjon.

Forslagene fra UHR

Etter å ha bedt om forslag fra universiteter og høgskoler forslår UHR disse:

  • Dekan Ragnhild Hennum, Universitetet i Oslo (gjenoppnevnt) – foreslås som kandidat til lederteamet
  • Instituttleder Torjer Olsen, UiT (gjenoppnevnt) – foreslås som kandidat til lederteamet
  • Professor Vivian Anette Lagesen, NTNU
  • Førsteamanuensis Yan Zhao, Nord universitet
  • Førsteamanuensis Ronald Mayora Synnes, Universitetet i Agder
  • Dekan Frode Helland, Universitetet i Oslo

Varamedlemmer

  • Professor Ragnhild Kvålshaugen, BI
  • Instituttleder Atle Rotevatn, Universitetet i Bergen
Powered by Labrador CMS