Storbritannia

Foreslår opptak basert på potensial i stedet for tidligere prestasjoner

Opptak basert på intervjuer som får fram studentens potensial, kan få flere med etnisk minoritetsbakgrunn til å ta høgere grad, ifølge fersk britisk rapport.

Er det bare karakterer som skal telle når man kommer gjennom nåløyet og får ta doktorgrad? Det diskuteres nå i Storbritannia.
Er det bare karakterer som skal telle når man kommer gjennom nåløyet og får ta doktorgrad? Det diskuteres nå i Storbritannia.

26,5 prosent av britiske studenter har etnisk minoritetsbakgrunn. Men på høgere grad, altså mastergrad og doktorgrad, synker tallet til 19 prosent.

En rapport fra prosjektet Equator ved Sheffield Hallam University oppfordrer universitetene til å legge til grunn mer enn bare karakterer når de vurderer søkere til høgere grad. 

Prosjektet har særlig sett på opptak til doktorgrad, og foreslår at søkere med minoritetsbakgrunn som oppfyller bestemte minstekrav, garanteres et intervju. Der skal det brukes spørsmål som gjør at kandidatene kan få vist fram flere ferdigheter og potensial.

Rapporten er publisert i Nature Geoscience og referert i Times Higher Education.

Intervju og referanser

Tiltakene som foreslås i rapporten kan gjøre at karaktersnitt eller priser som kandidatene tidligere har fått, blir lagt mindre vekt på, mens det legges større vekt på egenskaper de kan trenge for å oppnå akademisk suksess. 

I tillegg til intervju foreslås det at referanse- eller anbefalingsbrev legges til grunn ved opptak.

Times Higher Education skriver at det er en vanlig antakelse at studenter med minoritetsbakgrunn ikke tar doktorgrad fordi de ikke kjenner til muligheten. Men Equator-studiens hovedforfatter, postdoktor Benjamin Fernando ved Universitetet i Oxford, mener dette ikke stemmer.

— Disse studentene velger andre alternativ blant annet med bakgrunn i samfunnsmessige, kulturelle og personlige årsaker, sier han, og peker blant annet på usikkerhet knyttet til finansiering av et doktorgradsløp og karrieresikkerhet.

Handlingsplan til fri bruk

Forskningsgruppens leder, Natasha Dowey, forteller at gruppen har laget en handlingsplan som universiteter over hele landet som tar opp doktorgradsstipendiater i naturvitenskap kan kopiere. 

Rapporten tar utgangspunkt i fagene geologi, fysisk geografi og miljøvitenskap, tre fag som ifølge Dowey har svært lav andel stipendiater med minoritetsbakgrunn.

— Vi håper studien vår utfordrer ledere i akademia til å vurdere sin egen praksis for rekruttering til doktorgrad, og at de gjennomfører reformer som fører til mer rettferdighet, tilgang og muligheter, sier hun.

Powered by Labrador CMS