Fagskoleutdanning

Forsinkelser hos Nokut skaper frustrasjon: — Krise

Nokut klarer bare å behandle en tredjedel av faagskolesøknadene i vår. Resten blir utsatt til høsten, og dermed utsettes oppstarter av enkelte nye utdanninger med ett år. Dette er krise for bransjen, mener bransjedirektør.

En fagskoleutdanning i sceneteknisk produksjon, her illustrert ved en konsert under UKA-19 i Trondheim, er sårt tiltrengt i bransjen, ifølge Virke, Creo og Fagskolen Oslo. Da hjelper det neppe at en ny utdanning innenfor dette fagfeltet trolig ikke får starte opp før neste høst.
En fagskoleutdanning i sceneteknisk produksjon, her illustrert ved en konsert under UKA-19 i Trondheim, er sårt tiltrengt i bransjen, ifølge Virke, Creo og Fagskolen Oslo. Da hjelper det neppe at en ny utdanning innenfor dette fagfeltet trolig ikke får starte opp før neste høst.
Publisert

Sammen med LO-forbundet Creo og Fagskolen Oslo har Virke (hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen) utviklet en fagskoleutdanning i sceneteknisk produksjon.

Nå ligger det an til at utdanningen først kan starte opp høsten 2023, som følge av forsinkelser hos Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

— Dette er kompetanse som blir brukt på alt fra konserter og teater til konferanser. Det finnes per nå ingen norsk utdanning i dette, selv om det er sårt tiltrengt og etterspurt fra underholdningsbransjen, sier bransjedirektør for kultur og opplevelser i Virke, Rhiannon Hovden Edwards, til Khrono.

Hun legger til at bemanningssituasjonen i bransjen er akutt og kritisk etter at samfunnet åpnet opp igjen etter koronanedstengingen.

«Flaskehals for søknader»

Før fristen for søknad om å få godkjent nye utdanninger gikk ut 1. februar, sendte Fagskolen Oslo av gårde den nødvendige dokumentasjonen til Nokut.

For noen dager siden fikk de en nedslående tilbakemelding:

— Nokut meldte tilbake at de bare har kapasitet til å behandle en tredjedel av de innkomne søknadene i vår. Dermed skyves behandlingen av vår søknad til høsten, mens oppstarten av utdanningen utsettes et år. Dette er krise for bransjen, sier Edwards.

Rhiannon Hovden Edwards synes det er leit at Nokut ikke rekker å behandle søknaden om å få godkjent utdanningen i sceneteknisk produksjon.
Rhiannon Hovden Edwards synes det er leit at Nokut ikke rekker å behandle søknaden om å få godkjent utdanningen i sceneteknisk produksjon.

Bransjedirektøren peker på at regjeringen har en uttalt politisk målsetting om å styrke yrkesfaglig utdanning for å sikre rekruttering i ulike bransjer.

— I dette tilfellet har arbeidsgiverorganisasjon, arbeidstakerorganisasjon og fagskole levert på den politiske målsetningen. Da er det leit å se at man blir stoppet av at regjeringens eget forvaltningsorgan er blitt en flaskehals for søknader, sier Edwards.

15-millionerskutt

Seksjonssjef i seksjon for studieprogram i Nokut, Caroline Netland, sier til Khrono at hun har full forståelse for at den forsinkede søknadsbehandlingen skaper utfordringer.

Hun forteller ellers om en sterk vekst i både antall søknader om akkreditering og fagskoleutdanninger og meldinger om endringer i fagskoleutdanninger de siste årene.

— Samtidig er Nokuts bevilgninger kuttet med 15 millioner kroner på tre år. Det er rett og slett ressursmangel som gjøre at vi ikke har mulighet til å behandle alle søknadene som kom inn til søknadsfristen i februar før sommeren, sier Netland.

Helse og teknisk

På spørsmål om hvordan Nokut arbeider for å effektivisere arbeidet med søknadsbehandling mest mulig, svarer Netland at de grupperer søknadene etter fagfelt.

— På den måten kan vi behandle flere søknader samtidig, sier Netland, og fortsetter:

— Vi prioriterer å behandle søknader innenfor fagområdene helse og teknisk først. Det er mange søkere innenfor disse fagområdene, og vi har mulighet til å komme raskt i gang med saksbehandlingen og få utnyttet vår saksbehandlerkapasitet best mulig.

— Hva skjer med de som ikke får behandlet søknadene sine før sommeren?

— De har fått et foreløpig svar med videre informasjon, svarer Netland.

Det er først og fremst søknader fra fagskoler som sliter med forsinket behandling hos Nokut.

Når det gjelder universiteter og høyskoler er det ikke i nærheten av det samme søkervolumet som det er på fagskole, da de fleste institusjonene i stor grad har fullmakt til å akkreditere studier selv, informerer Nokuts kommunikasjonsavdeling i en e-post.

Powered by Labrador CMS