avmonopolisering

Nye utdanninger i juss og psykologi tidligst i 2023

Det blir verken nye profesjonsstudier i psykologi eller flere jussutdanninger denne høsten. Nokut trenger mer tid på søknadene.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe møtte mandag rektor Sunniva Whittaker og en rekke representanter fra regionen som argumenterte for psykologiutdanning på Sørlandet.
Publisert Oppdatert

Monopolet på å tilby full jussutdanning og profesjonsstudiet i psykologi forsvant da gradsforskriften ble endret i fjor.

Etter det har Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og BI søkt Nokut om akkreditering av nye studietilbud.

Fristen for å søke Nokut var 15. oktober i fjor og både Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og BI hadde håpet å komme i gang med master i rettsvitenskap høsten 2022, mens psykologitilbudene krever ekstra finansiering.

Fakta

Gradsforskriften

  • Gradsforskriften regulerer hvilke grader og yrkesutdanninger som kan tildeles av ulike universiteter og høgskoler, hvilke institusjoner som kan gi særlige utdanninger som gir rett til beskyttet tittel, og normert studietid for utdanningene.
  • Gjennom styringsmeldingen kom det forslag som etterhvert ble vedtatt, om endring av gradsforskriften slik at flere kan søke om å tilby studier i psykologi, teologi og rettsvitenskap. Det er ikke gjort endringer for medisin.
  • Hensynet bak gradsforskriften er myndighetenes behov for en overordnet nasjonal styring med tilbudet av ulike utdanninger i ulike deler av landet.
  • Medisin, psykologi, teologi, master i rettsvitenskap, veterinær er eksempler på utdanninger som har til felles at de kun kan tilbys av enkelte universiteter og høgskoler bestemt av politikere. Mens UiO kan tilby teologi, kan ikke UiB gjøre det, men UiB kan tilby medisin, men det kan ikke UiS. BI på sin side kan ikke tilby master i rettsvitenskap, men det kan UiT.
  • Debatten rundt forskriften er aktualisert av at BI ønsker å tilby en master i forretningsjuss og Universitetet i Stavanger ønsker å etablere en ny medisinutdanning. UiA ønsker å tilby psykologi og rettsvitenskap og også Nord universitet snuser på juss-utdanning.

Nå viser det seg at verken de nye juss- eller psykologiutdanningene kan opprettes fra høsten 2022. Det skyldes at Nokut trenger mer tid på å behandle søknadene.

Overfor Khrono opplyser Nokut i en epost at komiteen som vurderer søknadene om profesjonsstudiene i psykologi er i gang med vurderingene. Når det gjelder søknadene om master i rettsvitenskap, derimot, har komiteen ikke startet. Det skjer først i slutten av mars. Saksbehandlingstiden kan bli lengre enn seks måneder, heter det, og ifølge Nokut er det for tidlig å si når søknadene forventes å være ferdig behandlet.

Nettopp fått beskjed

Universitetet i Agder har søkt Nokut om akkreditering både av profesjonsstudiet i psykologi og master i rettsvitenskap.

Rektor Sunniva Whittaker opplyser at de nettopp har fått beskjed fra Nokut om at en avgjørelse på søknadene vil komme først til høsten.

— Vi trodde lenge at avgjørelsen ville komme i mars/april, men vi har nå fått beskjed fra Nokut om at de trenger mer tid, sier hun.

Nokut opplyser til Khrono at alle de berørte institusjonene fikk beskjed i oktober 2021 om at saksbehandlingstiden kunne bli lengre enn seks måneder.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe var på besøk på Universitetet i Agder mandag. Der var temaet blant annet den nye profesjonsutdanningen i psykologi som UiA håper å ha på plass fra høsten 2023.

«Overlever utsettelsen»

— Er det problematisk for dere på UiA at det tar såpass lang tid?

— Vi ønsker jo å komme videre med å etablere studietilbud det er stort behov for, men vi overlever denne utsettelsen. Når det gjelder psykologi, så ville vi uansett ikke kunnet komme i gang før høsten 2023. Det skyldes at vi trenger studieplasser for å kunne etablere dette nokså kostnadskrevende studiet, sier Sunniva Whittaker.

Det trenger dere ikke for å opprette en master i rettsvitenskap?

— Vår ambisjon er å dekke dette innenfor egne rammer, og her hadde vi håpet å komme i gang høsten 2022, sier hun.

UiS: Har ikke fått beskjed om utsettelse

Prorektor for utdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS), Astrid Birgitte Eggen, sier at de var lovet en avgjørelse denne våren. UiS har ikke fått noen beskjed om at avgjørelsene er utsatt, opplyser hun.

— Hvis vi får «go», så setter vi i gang med master i rettsvitenskap fra høsten 2022, men for å komme i gang med profesjonsstudiet i psykologi er vi avhengige av nasjonal finansiering, sier hun.

Hun legger til at de kunne klart å komme i gang med rettsvitenskap til høsten hvis Nokuts avgjørelse hadde vært klar før april. I så fall ville de kunnet ha et ekstraordinært opptak på den nye masteren.

Powered by Labrador CMS