Eksamensresultat

Forsinkelser i 43 prosent av eksamen-sensurene her

Norsk studentorganisasjon (NSO) er kritisk til at det ofte tar for lang tid før studentene får eksamensresultatene sine.

Bilde fra studiestarten ved NTNU. I 43 prosent av tilfellene oppleves det at sensuren etter eksamen er forsinket her.

Ved NTNU var 43 prosent av eksamen-sensuren i sommer forsinket, viser tall VG har hentet inn.

Også ved en rekke andre utdanningsinstitusjoner kommer sensuren ofte for sent. 27 prosent var forsinket ved Høyskolen Kristiania, 24 prosent ved UiT Norges arktiske universitet og 18 prosent ved Universitetet i Stavanger (se faktaboks).

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Maika Marie Godal Dam, reagerer:

— Ikke å overholde fristen på tre uker er lovbrudd fra universitetene og høyskolene sin side, sier studentlederen til avisen.

Tre uker

I universitets- og høgskoleloven står det at sensuren etter eksamen skal være klar innen tre uker, og det er kun det loven kaller «særlige grunner» som kan åpne for forlenging av fristen.

— Å få forsinket sensur kan ha store konsekvenser for de enkelte studentene som opplever det, sier studentleder Godal Dam.

Fakta

Forsinkelser eksamen-sensur

  • Ved NTNU var totalt 43 prosent av sensuren forsinket
  • Ved Høyskolen Kristiania var 27 prosent av sensuren forsinket.
  • Ved Norges arktiske universitet var 24 prosent av sensuren forsinket.
  • Ved Universitetet i Stavanger var 18 prosent av sensuren forsinket.
  • Ved Nord Universitet var 10 prosent av sensuren forsinket.
  • Ved BI var 6 prosent av sensuren forsinket
  • Ved Menigshetsfakultetet var 2,5 prosent av sensuren forsinket.

    Kilde: VG

VG har vært i kontakt med flere utdanningsinstitusjoner. OsloMet svarer at de ikke har samlet inn tall, og henviser heller til de enkelte fakultetene.

Politihøgskolen (PHS) forteller at de ikke fører statistikk over brudd på sensurfrister.

NTNU er enige med studentene

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) informerer om at Kunnskapsdepartementet for tiden arbeider med å gå gjennom universitets- og høgskoleloven, og at et forslag om ny lov skal legges frem i 2023.

— Vi stoler på at institusjonene gjør det de kan for å overholde fristen, og har ikke planer om å innføre nye byråkratiserende rapporteringskrav eller rutiner nå, sier han.

Marit Reitan er prorektor for utdanning ved NTNU, som blant de institusjonene som har statistikk på sensuren er den som utmerket seg med flest forsinkelser.

— Dette er en problemstilling vi har jobbet med over flere år, men som det har vist seg å være utfordrende å løse. Vi tar problemstillingen på alvor og er enig med studentene i at andelen sensurer levert etter fristen bør ned, sier Reitan til VG.

Powered by Labrador CMS