plagiat

Forsker sendte inn plagiert tekst til tidsskrift. Sa han lastet opp feil fil

Redelighetsutvalget trodde på forskerens forklaring, men kritiserte ham for å ikke sjekke manuskriptet godt nok.

Forskeren sa han ved en glipp hadde sendt inn et foreløpig arbeidsutkast til tidsskriftet, og ble trodd på dette. Bildet viser Campus Ringerike.
Publisert

I mars i fjor kom det et anonymt varsel om mulig plagiat til det felles redelighetsutvalget for Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet. Varsleren mente at en ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge hadde sendt inn et manuskript til et tidsskrift som inneholdt kopiert tekst fra fem andre artikler.

Artikkelen ble ikke antatt av tidsskriftet.

Utvalget kjørte teksten gjennom plagiatprogrammet Ouriginal, og det ble påvist tekstlikhet i flere deler av manuskriptet. Det samlede omfanget av plagiatet var nokså begrenset, konkluderte utvalget.

Men de anså det som skjerpende at en stor del av den plagierte teksten inngikk i diskusjonsdelen av manuskriptet. Det er gjerne i denne delen at forskernes bidrag til forskningsfronten blir synliggjort.

— En glipp

Men forskeren hadde en forklaring på hva som hadde skjedd.

Han fortalte at det var en glipp at denne teksten ble sendt inn. Han hadde egentlig ment å laste opp en annen fil som inneholdt en annen og mer bearbeidet versjon.

Denne forklaringen kjøpte redelighetsutvalget, etter at han viste dem den filen som han sa at han egentlig hadde ment å sende. Denne filen ble nemlig sist oppdatert sju dager før opplastingen til tidsskriftet, framgår det av metadataene. I dette manuskriptet var tekstlikheten hovedsakelig generiske uttrykk. Det var heller ikke den samme tekstlikheten i diskusjonsdelen som i teksten som ble sendt inn.

Dette taler for at forskeren «ikke hadde mente å tilgjengeliggjøre eller publisere manuskriptet som inneholdt plagiat, men at dette var et foreløpig arbeidsutkast som ikke var ment for andre enn de som arbeidet med manuskriptet», står det.

Men redelighetsutvalget kritiserer ham likevel. De minner om at innsending av et manuskript til et tidsskrift innebærer at det kan bli publisert i den formen det er innsendt. Før innsending til dette tidsskriftet må forfattere blant annet bekrefte at artikkelen er skrevet av dem og at andres materiale er korrekt sitert.

— Kritikkverdig

Redelighetsutvalget skriver i sin uttalelse at de «anser det som kritikkverdig» av ham å sende inn et manuskript uten å sjekke at det er korrekt versjon som er innsendt.

Videre er de «ikke i tvil» om at han opptrådt uaktsomt, men anser ikke handlingen som grovt uaktsom.

Redelighetsutvalget konkluderte med at forskeren har begått et «alvorlig brudd» på anerkjente forskningsetiske normer, men at lovens definisjon av vitenskapelig uredelighet ikke er oppfylt.

Powered by Labrador CMS