Palestina

Forskere ber EU holde israelsk universitet ute av forskningsprosjekter

EU er med på å legitimere ulovlige bosetninger på Vestbredden, mener vel 500 forskere i et kritisk åpent brev.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu snakker her i 2017 ved israelske Ariel universitet på den okkuperte Vestbredden.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Brussel (Khrono): — Med dette er EU med på å legitimere ulovlige bosetninger på Vestbredden.

Dét sier førstelektor Kirsti Anita Henriksen ved UiT Norges arktiske universitet.

Henriksen er en av tre norske akademikere som har signert et åpent brev fra over 500 akademikere i land som deltar i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Kirsti Anita Henriksen ved UiT er en av over 500 forskere fra ulike land som deltar i Horisont Europa som har signert det åpne brevet.

I brevet, som også er publisert i Times Higher Education, heter det at de ser med stor bekymring på en «manglende evne fra EU til å sikre at skattefinansierte forskningsprosjekter ikke brukes til å legitimere eller på annet vis opprettholde etableringen av og aktiviteten til israelske akademiske institusjoner i ulovlige bosetninger i okkuperte palestinske områder».

Viser til EUs egne retningslinjer

I sentrum for kritikken står Ariel University, som er etablert i en israelsk bosetning på Vestbredden. Akademikerne ber EU om å sikre at universitetet holdes unna forskningsprosjekter finansiert gjennom EUs rammeprogram.

— Her snakker vi om et forskningsprogram i EU som har involvert et israelsk universitet i en ulovlig bosetning, til tross for at EUs egne retningslinjer sier at Horisont 2020 skal være i samsvar med deres etiske prinsipper og internasjonal lov, sier førstelektoren ved UiT.

I brevet vises det til retningslinjer fra EU der det heter at en skal «sikre respekten for posisjoner og forpliktelser i samsvar med internasjonal rett og EUs ikke-anerkjennelse av israelsk suverenitet over områder okkupert av Israel siden juni 1967».

— EU har altså sagt at de ikke anerkjenner israelsk suverenitet over områder okkupert etter 1967, dette er innenfor disse områdene, sier Henriksen.

Peker på flere prosjekter

I brevet vises det til flere eksempler på at Ariel University har vært involvert i prosjekter under EUs rammeprogram Horisont 2020, som gikk fra 2014 til 2020. I brevet skriver de også at «i alle tilfeller er det feilaktig angitt i prosjektmaterialet at Ariel University er lokalisert i Israel».

I et av eksemplene vises det til at Arial University var vertskap for et arrangement under prosjektet BOUNCE, og at en professor ved samme universitet var oppført som en involvert i datainnsamling.

— Her må vi anta at data er samlet inn på okkupert jord. Det er klart i strid med internasjonal folkerett, som EUs selv sier at de skal følge.

Henriksen legger til at palestinske akademikere har oppfordret til ikke å anerkjenne Ariel University.

— Da er det all grunn til å reagere, sier hun.

Jordprøver skal ha blitt droppet

Brevet viser også til jordobservasjonsprosjektet GEO-CRADLE, som er finansiert gjennom Horisont 2020, der Ariel University også er listet opp som involvert.

Det er ikke første gang det stilles spørsmål ved universitetets rolle i dette prosjektet. Science Business viser til at EU-parlamentariker Gina Dowding fra De Grønne i januar 2020 ba EU-kommisjonen redegjøre om universitetets deltakelse i prosjektet.

Den gang svarte EUs forskningskommisær Mariya Gabriel blant annet at det ikke hadde vært «noen indikasjon på at på at Universitetet i Tel Aviv, en av partnerne i prosjektet, hadde til hensikt å ta jordprøver i okkuperte områder eller å samarbeide med interessenter i disse områdene».

Hun la til at «da bruddet ble oppdaget tok kommisjonen grep og minnet koordinatoren om reglene, som ba Universitetet i Tel Aviv om å avslutte samarbeidet med Ariel University og Golan Heights Winery». Jordprøver fra okkuperte områder skal ha blitt ekskludert fra forskningen, ble det sagt den gang.

Avviser brevet

I en kommentar til Science Business nekter en talsperson for Ariel University, Nicole Greenspan, for at en forsker ved universitetet skal ha mottatt finansiering fra EU. Hun avfeier det åpne brevet som politisk og sier universitetet «ser med avsky på blanding av forskning og politikk».

— Til tross for at det er undertegnet av folk fra akademia er ikke dette et akademisk brev. Det er rent politisk, sier hun.

Striden rundt universitetet er på ingen måte ny, det har stormet rundt institusjonen helt siden den ble etablert i 2012. Den er fra starten blitt møtt med hard kritikk av både palestinske og israelske akademikere.

Flere israelske akademikere har signert det åpne brevet. En av dem, arkeolog Raphael Greenberg ved Universitetet i Tel Aviv, sier dette til Science Business:

— Mange av kollegaene våre i Israel og Europa synes å akseptere normaliseringen av Ariel University som et israelsk forskningsuniversitet. Ved å insistere på at EU står fast ved sine egne prinsipper, ønsker vi å beskytte våre institusjoner og minne våre kollegaer om at legitimitet er hardt å oppnå og lett å miste.

Trump opphevet forbud

I brevet vises det også til at Trump-administrasjonen under presidentvalgkampen i 2020 opphevet et langvarig forbud mot å bruke amerikanske skattepenger på å finansiere israelsk forskning på bosetninger i okkuperte områder, noe som ble fordømt fra palestinsk hold. Det nye samarbeidet mellom USA og Israel ble markert med en seremoni på Arial University, med Israels statsminister Benjamin Netanyahu og USAs ambassadør David Friedman til stede.

— The EU can and must do better, heter det i det åpne brevet.

Med henvisning til Horisont Europa, rammeprogrammet som fra nyttår overtok etter Horisont 2020, ber de i det åpne brevet «EU-kommisjonen, EU-parlamentet og EU-rådet om å utarbeide, finansiere og implementere enn effektiv overvåking av deltakende forskningsprosjekter og holde overtredere ansvarlig».

De legger til at «forskningsprosjekter bør ikke brukes til å legitimere eller på annet vis bidra til å opprettholde ulovlige israelske bosetninger».

Powered by Labrador CMS