amerikansk vitenskapsakademi

Forskere kan bli kastet ut for seksuell trakassering

For første gang siden det ble opprettet for 158 år siden, kan det amerikanske vitenskapsakademiet ekskludere medlemmer for trakassering.

Geoffrey Marcy forlot University of California, Berkeley, i 2015 etter anklager om seksuell trakassering. Nå er han en av to som kan bli kastet ut av det amerikanske vitenskapsakademiet.
Geoffrey Marcy forlot University of California, Berkeley, i 2015 etter anklager om seksuell trakassering. Nå er han en av to som kan bli kastet ut av det amerikanske vitenskapsakademiet.
Publisert

Brussel (Khrono): Det vil være historisk dersom astronom Geoffrey Marcy og evolusjonsbiolog Francisco Ayala ekskluderes fra US National Academy of Science (NAS) for seksuell trakassering.

Skjer det vil det være første gang siden det prestisjetunge vitenskapsakademiet ble opprettet for 158 år siden.

Ifølge magasinet Science er det en reell mulighet for at det skjer. De skriver at institusjonen nå vurderer klager som kan ende med at de to blir fratatt medlemskapet.

— Vi ser sosiale endringer skje foran øynene våre. Det har vært en lang vei dit, sier biolog og NAS-medlem Nancy Hopkins til magasinet.

Dømt for overgrep, men fortsatt medlem

Det er knyttet stor prestisje til medlemskap i NAS, som også spiller en sentral rolle i amerikansk debatt rundt forskning og høyere utdanning.

Nye medlemmer velges inn av de eksisterende medlemmene. I dag har akademiet 2342 medlemmer, snittalderen er ifølge Science på 72 år, 81 prosent av medlemmene er menn.

Er du blitt valgt inn har det vært for livstid, akademiet har ikke hatt mekanismer for å frata folk medlemsskapet. Som eksempel viste Nature for en tid tilbake til nobelprisvinneren Daniel Gaidusek, som 1997 ble dømt til fengsel for gjentatte seksuelle overgrep mot barn. Han ble aldri ekskludert og var fortsatt medlem da han døde i Tromsø i 2008.

Våren for snart to år siden endret NAS reglene, i kjølvannet av metoo-bevegelsen. Nå skulle medlemmer kunne bli eksludert, for «alle former for diskriminering, trakassering og mobbing», i tillegg til blant annet plagiat.

Måtte gå etter gransking av trakassering

Så langt har det ikke skjedd.

«The US National Academy of Sciences can now kick out harassers. So why hasn't it?», spurte Nature i høst.

For til tross for de nye reglene var det ikke reist saker mot noen. Det var ikke fordi de var uten folk kjent fra trakassering i rekkene, slo de fast og pekte på blant andre Marcy og Ayala.

Francisco Ayala er en av to som kan miste medlemsskapet.
Francisco Ayala er en av to som kan miste medlemsskapet.

Francisco Ayala forlot jobben ved University of California i 2018 etter at en gransking ved universitetet hadde funnet ham skyldig i seksuell trakassering. Anklagene ble presentert i en 97 sider lang rapport. Selv avviser han dem.

Tre år tidligere forlot Geoffrey Marcy jobben ved University of California, Berkeley, der han hadde vært professor i 16 år. En gransking hadde funnet han skyldig i seksuell trakassering av studenter. Han skal ha beklaget å ha vært en «source of distress» for kvinner.

— FILE A COMPLAINT already

Marcia McNutt, som er president i NAS, sa i Nature i høst at de hadde sett på et par-tre rapporter om andre typer dårlig oppførsel, men de hadde ikke fått noen rapporter om trakassering.

Hun hadde i forkant fryktet at de skulle bli oversvømt med forespørsler om granske medlemmer, men det motsatte skjedde.

— It's been practically radio silence, slo hun fast.

Artikkelen ble lest på den andre siden av Atlanteren, av François-Xavier Coudert ved den nasjonale franske forskningsinstitusjonen CNRS. Alle kan klage inn folk, også de som ikke er medlemmer av akademiet. Til Science forteller likevel Coudert at det føltes underlig å skulle klage dem inn, ikke var han i USA og ikke kjente han noen av dem.

Men da han meldte om det på twitter var McNutt glassklar i sitt svar:

— FILE A COMPLAINT already.

Mener reglene kan være forebyggende

I tillegg til Marcy og Ayala klagde franskmannen inn to andre forskere som også er blitt anklaget for seksuell trakassering.

En av dem, Inder Verma, ble anklaget av for trakassering over lang tid av flere kvinner Science snakket med i 2018. Salk Institute for Biological Studies gjennomførte en egen gransking, men har holdt funnene for seg selv. Verma avviser anklagene. NAS sier de ikke kan handle på bakgrunn av medierapporter. Den fjerde, Sergio Verdú, ble suspendert av Princeton etter en gransking i 2018, men også han benekter at han skal ha gjort det han anklages for. NAS avventer ifølge magasinet å handle i påvente av et søksmål Verdú har anlagt mot universitetet.

NAS skal også ha mottatt klage for seksuell trakassering mot et femte medlem.

Men det er altså Marcy og Ayala som nå kan bli ekskludert ifølge Science, som forteller at Coudert fikk melding om dette fra akademiets administrerende direktør Ken Fulton.

McNutt sier til magasinet at hun mener de nye reglene kan bli forebyggende.

— Den største endringen jeg har vært vitne til er hvor mye medlemmene tar hensyn til oppførselen til kollegaer før de fremmer dem for medlemskap, sier hun.

Powered by Labrador CMS