eikrem-saken

Forskerforbundet: Særlig kritikkverdig håndtering

Forskerforbundet ved NTNU mener måten universitetet har håndtert offentliggjøringen av hovedfunnene i rapporten om Eikrem-saken er særlig kritikkverdig.

— Det kan ikke være slik at det er egne spilleregler som gjelder når det er Øyvind Eikrem (bildet) som er involvert, sier Forskerforbundets Marte Villmo om NTNU-ledelsens håndtering av saken.
— Det kan ikke være slik at det er egne spilleregler som gjelder når det er Øyvind Eikrem (bildet) som er involvert, sier Forskerforbundets Marte Villmo om NTNU-ledelsens håndtering av saken.
Publisert Oppdatert

— Vi trenger tid til å gå gjennom innholdet i rapporten. At NTNU sender ut pressemelding for å orientere om faktarapportens funn nærmest parallelt med at Eikrem blir gjort kjent med innholdet, er særdeles spesielt, skriver Forskerforbundets tillitsvalgte Marte Villmo i e-post til Khrono.

Mandag fikk Øyvind Eikrem overlevert rapporten som et advokatfirma har brukt 14 måneder på å lage i kjølvannet av FilterNyheter sitt oppslag 20. februar 2020, om rasistiske ytringer som Eikrem angivelig skulle stå bak, via en anonym facebook-konto.

Fakta

Eikremsaken

Les også: Alle saker i Khrono om Eikremsaken

  • Eikrem har hele veien nektet for at han står bak. Og NTNU har advart mot forhåndsdømming i saka.
  • I mars 2020 hyret begge parter inn advokater. NTNU-ledelen mente det var svært viktig å enten få avkreftet eller bekreftet opplysningene i Filter Nyheters sak.
  • NTNUs advokater gjennomførte i samråd konsulentselskapet KPMG et innsyn i Eikrems eposter. innsynet den 6. juli 2020.
  • Eikrem har klaget saken inn både til Datatilsynet og til Sivilombudsmannen. Datatilsynet er ikke ferdig med sin behandling av saken.
  • I juli 2020 står en bekjent av Eikrem fram og forteller at det er han som står bak de ytringer NTNU nå etterforsker gjennom et eksternt advokatfirma. NTNU har kjent til dette siden mars.
  • 28. oktober ble Filter Nyheter felt i PFU på ett punkt knyttet til deres første artikler om saken.
  • I november 2020 står to kolleger fram i avisa Nidaros og forteller at det er de som har varslet om Eikrems aktivitet.
  • I februar 2021 ble det kjent at Eikrems kolleger også hadde tatt bilder av Eikrem og hans pc-skjerm uten at han var klar over det.
  • 19. april 2021 får Øyvind Eikrem overlevert rapporten fra advokatene. Rapporten konkluderer med at selv om det ikke er bevist, så må Eikrem holdes ansvarlig for ytringene og at disse er ulovlige og brudd med lojalitetsplikt til arbeidsgiver.

Da Eikrem satt på bussen på vei hjem fra møtet, sendte NTNU ut en pressemelding om saken.

Forventer en redelig prosess

Det var tillitsvalgt Marte Villmo i Forskerforbundet, som var med Eikrem på møtet med NTNU.

Villmo trekker også fram at Forskerforbundets egne henvendelser til arbeidsgiver ikke en gang har blitt besvart.

Marte Villmo, tillitsvalgt Forskerforbundet, NTNU.
Marte Villmo, tillitsvalgt Forskerforbundet, NTNU.

— I utgangspunktet kommenterer vi ikke pågående personalsaker i media, men i dette tilfelle er det helt nødvendig å si noe om arbeidsgivers håndtering. Det kan ikke være slik at det er egne spilleregler som gjelder når det er Øyvind Eikrem som er involvert. Jeg forventer at ordinære prosedyrer for saksbehandling blir fulgt og at dekan sørger for en redelig prosess i tråd med reglene i arbeidslivet. Henvendelser jeg har sendt i forbindelse med saken har ikke en gang blitt besvart av arbeidsgiver, poengterer Villmo i en e-post til Khrono.

Advokatfirmaet konkluderer med lovbrudd

Advokatfirmaet, som i snart 14 måneder har vurdert saken mot førsteamanuensis Øyvind Eikrem, leverte torsdag i forrige uke sin sluttrapport til NTNU.

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig konkluderer i rapporten med at «førsteamanuensis Øyvind Eikrem hadde tilgang til, og må holdes ansvarlig for, en anonym Facebook-konto, der noe av innholdet rammes av den objektive gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 185» (hatefulle ytringer, red.mrk). Dette kom fram i en pressmelding fra NTNU mandag.

Videre skriver NTNU i meldingen at Simonsen Vogt Wiig mener at noen av ytringene på Facebook-siden ikke vernes av ytringsfriheten, og at de er et brudd på Eikrems lojalitetsplikt overfor sin arbeidsgiver.

«Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring», heter det blant annet i straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer.

— Særdeles spesielt

Forskerforbundet mener arbeidsgiver burde avstå fra å kommentere pågående personalsaker i media.

— Generelt synes jeg arbeidsgiver bør avstå fra å gå inn i personalsaker i media. Pressemeldingen er særlig kritikkverdig med tanke på at Eikrem ennå ikke har fått anledning til å avgi kontradiksjon på rapporten som helhet, påpeker Villmo.

— Hva tenker dere om måten Eikrem blir behandlet på, denne gang med tanke på at han ikke har fått anledning til å komme med sine kommentarer i rapporten, og at han får 7 dager på å svare?

— Opprinnelig fikk vi faktisk bare fire dager til å komme med eventuelle merknader, men da vi protesterte på dette fikk vi utvidet fristen med én virkedag. Det er fortsatt urimelig kort tid med tanke på at det dreier seg om en 40 siders rapport. De juridiske vurderingene er komplekse og utgjør en sentral del av rapporten, og dette er materiale vi ikke har hatt tilgang til tidligere i prosessen. I slike situasjoner bør merknadsfristen være minimum 2-3 uker, skriver Villmo.

— Hva synes Forskerforbundet om at NTNU bruker mye ressurser på at et advokatfirma skal være «etterforskere» og drive faktagransking i saken?

— Erfaringsmessig bidrar eksterne advokater sjeldent med noe positivt inn i slike prosesser. Når det gjelder kostnader og bruk av eksterne advokater, så er det noe jeg håper NTNUs styre følger opp etter hvert, svarer Villmo.

— Hvordan går dere videre med saken?

— Vi vil bruke uka på å gå gjennom innholdet i rapporten, avslutter Forskerforbundets Marte Villmo.

— Ikke politianmeldt

Tine Arntzen Hestbek er dekan på Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU. Fakultetet der instituttet der Øyvind Eikrem er ansatt, Institutt for sosialt arbeid, hører til.

— Vi ser at advokatfirmaet konkluderer med at de mener Eikrem har brutt straffeloven. Har dere politianmeldt ham?

— NTNU har ikke vurdert å politianmelde Eikrem da utgangspunktet for undersøkelsen var å se om Eikrem hadde brutt sine plikter som arbeidstaker, svarer dekan Hestbek i en e-post til Khrono.

— Hvis det er dette man har ment (altså brudd på straffeloven red. anm), har hatt ønske om å kartlegge hele veien, burde man ikke politianmeldt ham umiddelbart for over ett år siden og så fått saken etterforsket ordentlig?

— For NTNU var det viktig å få avklart om Eikrem sto bak ytringene på en Facebook-konto slik det ble hevdet av FilterNyheter den 20. februar 2020. SVW (advokatfirmaet til NTNU. red. anm) har i sin undersøkelse gjort en grundig vurdering som vi nå skal se nærmere på. Hva NTNU nå vil foreta seg, er det for tidlig å si noe om, skriver Hestbek.

Eikrem: — Jeg er sjokkert

I en første kommentar til Khrono sa Eikrem mandag:

— Her er det mye å si, men jeg har nettopp fått rapporten i hånda og har ikke rukket å lese den ennå, så jeg må få tid til det. Men jeg er sjokkert over at NTNU sender ut pressemelding om saken før jeg er tilbudt kontradiksjon. Det ser ut som om det kan være mer mat for Datatilsynet her.

Eikrem venter fortsatt på svar fra Datatilsynet som skal vurdere om NTNU hadde rettmessig anledning til å gå inn i Eikrems pc og e-post.

Powered by Labrador CMS