Rektor Kari Toverud Jensen orienterer om nedleggelse av førstelektorprogrammet i dagens høgskolestyremøte. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Programmet for førstelektor lagt ned

Rektor har besluttet at det målrettede program for førstelektorer skal avvikles. Høgskolens styre blir orientert i dag.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolen i Oslo hadde fra 2002 et program for å hjelpe høgskolelektorer fram til førstekompetanse, kalt førstelektorprogrammet. Etter fusjonen og etableringen av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ble programmet delvis videreført, men har fra 2012 ligget litt på vent.

I høgskolestyrets møte 2. september blir styret orientert om at rektor har besluttet at programmet skal nedlegges. Dette fordi høgskolens ledelse mener det er etablert en bra helhet rundt satsing på førstekompetanse og at det ikke er behov for et institusjonsovergripende program bare mot førstelektor.

I sin konklusjon skriver rektor: «Rektor beslutter at oppgaveområdet UH-pedagogikk organiseres permanent ved Senter for profesjonsstudier, uten noen økonomiske og organisatoriske konsekvenser. Førstelektorprogrammet med tilhørende stipendordning faller bort, og det vil bli foretatt en systematisk gjennomgang av det samlede forskerutdannings- og kurstilbudet ved høgskolen, for å kartlegge behovet for et utvidet kurstilbud med den hensikt å legge til rette for kvalifisering til førstestillingsnivå.»

Har utredet programmet

Det er leder for Senter for Profesjonsstudier (SPS) Oddgeir Osland og dosent Harald Jarning som har laget utredningen som ligger bak rektors konklusjon.

Les også: Utredning om førstelektorprogrammet

I sin utredning forklarer de at førstelektorprogrammet var en institusjonell satsning som kombinerte målrettet bruk av FoU-tid og kurs, veiledning og sosial støtte for kvalifisering til opprykk som førstelektor. 

— HiOA har satt i verk flere tiltak for målrettet kompetanseheving til førstestillingsnivå, som kan dekke mange av de samme funksjoner som dette programmet hadde, mener Osland (bildet over), og ramser opp ulike tiltak:

  • Flere nye ph.d-progammer som er rettet mot kjerneprofesjonene på HiOA med tilhørende kurstilbud 
  • En dobling av antall stipendiatstillinger 
  • Etablering av forskningsgrupper, målrettet og resultatbasert FoU-tid 
  • Krav om forskningskompetanse ved tilsetting

​Førstelektor avvikles i framtiden?

​I utredningens arbeidet har man også vært opptatt av den framtidige usikkerheten som er knyttet til førstelektor som karriereløp. Saken ble utredet av Universitets- og høgskolerådet (UHR) i 2012, og UHR konkluderte med at denne karriereveien bør avvikles. Ingen konklusjoner er trukket, men det har kommet inn noen utvidelser i grunnteksten for doktorgradsprogammer, der man åpner for at ikke bare forskningsarbeid skal være en del av arbeidsmetodene og opptaksgrunnlaget, men at også utviklingsarbeid nevnes.

— Vi mener at tiltakene HiOA har etablert også gir mulighet for systematisk støtte for førstelektoropprykk, og at det i dag ikke foreligger gode grunner til å ha et institusjons-overgripende program for opprykk til førstelektor. SPS har derfor ikke tatt initiativ til videreføring av programmet eller nye opptak, og vil heller ikke foreslå nye institusjonsovergripende stipendordninger, sier Osland.

— Lite klok beslutning

Førstelektor Vibeke Bjarnø har selv vært deltaker i førstelektorprogrammet, og er vara til høgskolestyret. Hun har også veiledet og undervist andre som har deltatt i programmet. Hun synes beslutningen om nedleggingen av programmet er svært lite klok.

— Førstelektorprogrammet har i praksis vært nedlagt en stund, mener Bjarnø og legger til:

— Det er ikke tatt opp nye kandidater siden SPS overtok ansvaret for programmet. Det har kun vært fokus på å få de som allerede var tatt opp gjennom løpet. I universitetssatsinga og i arbeid med å spisse vår profesjonsprofil, er dette etter min mening en lite klok beslutning.

Hun mener dette heller ikke er i tråd med anbefalingene høgskolen fikk av PWC i fjor hvor intern og ekstern rekruttering til første- og toppstillinger ble ansett som en høyrisiko i universitetssatsinga.

— Jeg mener at fjorårets nedgang i antall første- og toppstillinger muligens kan være en begynnende tendens på å ikke aktivt gå ut og gi klare signaler på at ledelsen støtter alle typer av forsøk på intern karrierebygging, sier Bjarnø (bildet under).

Henter støtte hos NIFU-rapport

Bjarnø trekker også fram det hun mener er viktige konklusjoner fra NIFU og utreder Kyrre Lekve.

— I forbindelse med evalueringa som NIFU akkurat har gjort, presenterer Kyrre Lekve hva som virkelig er vår egenart. Han mener hele organisasjonen må innrettes etter arbeidslivsorienteringa, det er her vi er unike og det må dyrkes. Utvikling av praksis både i utdanninger og profesjon er hovedfokuset i førstelektor- og dosentkvalifisering. Så dette er trist. Vi kan kanskje kalle det en strategisk bommert, spør Bjarnø.

Bjarnø sier videre at nedleggelsen av Førstelektorprogrammet mest sannsynlig vil føre til en større splittelse mellom utviklingsarbeid og faglig kvalifisering. UF-personalet vil i større grad blir avhengig av støttefunksjoner som vi ikke har, framfor å lære seg nye ting sjøl. En konsekvens kan igjen bli mindre utvikling av praksis og utdanninger.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS