Høgskulen på vestlandet

Forskning på dagsorden på styremøte i vest

Styret ved Høgskulen på Vestlandet har status for forskningen på dagsorden torsdag.

Arvid Hallén skal lede høstens andre styremøte ved Høgskulen på Vestlandet torsdag.
Publisert

Styret ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) har digitalt møte torsdag 23. september. Møtet kan følges direkte her fra kl 9.

En av sakene er forskermelding for 2020. Den viser at til tross for god rekruttering til de nyeste ph.d.-programmene i fjor, ligger antall avlagte doktorgrader ved HVL noe under målene for universitetsambisjonen.

Høgskolens ambisjon er å sende universitetssøknaden sent i 2022 eller tidlig i 2023.

Videre påpekes det at HVL i for liten grad henter inn midler fra EU, men har større aktivitet og gjennomslag i utlysninger fra Forskningsrådet. I vitenskapelig publisering kommer HVL noe lavere ut enn de mest sammenliknbare institusjonene, men forskjellene er ikke store, heter det.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

I tilbakemeldingen fra Kunnskapsdepartementets etatstyring, som også står på dagsorden, står det at HVL kan vise til jevn vekst i de vitenskapelige indikatorene som er viktige for å nå universitetsambisjonen. Nivået ligger likevel fremdeles litt under snittet for statlige universiteter og høgskoler, men resultatene tyder på at HVLs systematiske arbeid gjennom flere år gir resultater, skriver departementet.

Dagsorden:

  • Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
  • Justert forslag til møteplan for Høgskulestyret 2022
  • Forlenget sensurfrist - KAS500 Avansert allmennsjukepleie til pasientar med akutte og kritiske helseproblem
  • Oppnevning av skikkethetsnemnd 2021-2024
  • Lokale lønnsforhandlingar 2021
  • Politikk og retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter generert ved Høgskulen på Vestlandet
  • Forskingsmelding HVL 2020 (orienteringssak)
  • Orienteringar frå rektor - styremøte 06/2021
  • Referatsaker

Sakspapirene kan leses her

Powered by Labrador CMS