Debatt rolf ergon

Forskningen ved Universitetet i Sørøst-Norge

— Jeg blir forundret over en så bombastisk devaluering av egen institusjon, skriver professor emeritus Rolf Ergon om professor Peter Fjågesunds beskrivelse av USN.

Professor emeritus maner til samarbeid mellom alle forskningsmiljøene ved Universitetet i Sørøst-Norge for å bli et bedre universitet.
Professor emeritus maner til samarbeid mellom alle forskningsmiljøene ved Universitetet i Sørøst-Norge for å bli et bedre universitet.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Professorene Peter Fjågesund og Jan Ove Tangen gir i innlegg i Khrono uttrykk for sine bekymringer mht. grunnforskningens stilling ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Bakgrunnen er et utkast til strategidokument som ble diskutert på styremøtet i desember.

Jeg følger denne debatten med bakgrunn fra den teknologiske utdanningen i Porsgrunn siden 1972: også som valgt rektor og med utvikling av doktorgradsprogram, fortsatt aktiv forsker.

Det skal nå foreligge en ny formulering for diskusjon på styremøtet i februar:

«Universitetet skal gjennom utdanning og forskning kombinere det praksisnære med perspektiver fra den internasjonale kunnskapsfronten. Denne hovedprofilen kan støttes opp av grunnforskning og disiplinfag på relevante områder. Også den mer anvendte forskningen utvikler grunnleggende kunnskap som er relevant både for samfunn og for vitenskap.»

I sitt innlegg 15.12.2021 er Fjågesund bekymret for at det lille ordet «kan» vil kunne stå i veien for grunnforskning innenfor enkelte områder, og det kan jeg skjønne. Men i den grad dette gjelder tildeling av tunge ressurser er jeg enig i formuleringen.

De økonomiske rammene er trange, og prioriteringer er nødvendige. På den annen side går jeg ut fra at det ikke vil bli lagt begrensninger på tildeling og bruk av egen forskningstid, og også det kunne med fordel komme til uttrykk i et strategidokument.

Kriteriet må her være publisering i bøker og anerkjente tidsskrifter, og ikke hva styre og ledelse definerer som relevant. Slik må det være ved et universitet, og publisering bør også kvalifisere for reisemidler.

Ut fra sin samfunnsvitenskapelige posisjon hevder Tangen i sitt innlegg 10.01.2022 at USN har blitt en polyteknisk høgskole og ikke et universitet. Jeg blir forundret over en så bombastisk devaluering av egen institusjon. Han faller også for fristelsen å sitere Einstein: «Vi kan ikke løse våre problemer med den samme tenkemåten vi brukte når vi skapte dem!»

Det er det lett å være enig i, vi må tenke nytt, både økologisk, teknologisk og samfunnsmessig. Et bidrag kunne her være et konstruktivt samarbeid mellom alle forskningsmiljøene ved USN, som en utvidelse av det felles doktorgradsemnet Theory of Science and Ethics.

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS