ledelse i akademia

Forsknings-topp: — Har aldri savnet doktorgraden

95 prosent av de vitenskapelig ansatte ved Norsk institutt for naturforskning har doktorgrad. Men toppsjef Norunn Myklebust har ledet instituttet i 14 år uten.

- Man trenger ikke doktorgrad for å forstå forskning. Jeg mener det finnes ledere uten doktorgrad som fint kan lede et universitet, sier Norunn Myklebust. Selv er hun administrerende direktør i Norsk institutt for naturforskning (NINA) og har selv ingen doktorgrad.

- Man trenger ikke doktorgrad for å forstå forskning. Jeg mener det finnes ledere uten doktorgrad som fint kan lede et universitet, sier Norunn Myklebust. Selv er hun administrerende direktør i Norsk institutt for naturforskning (NINA) og har selv ingen doktorgrad.

Publisert

Hun startet riktignok på en doktorgrad, men ga seg etter halvgått løp. Det ble med en master i biologi. Likevel endte Norunn Myklebust som toppsjef i Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), og har nå passert 14 år i sjefsstolen. Hun mener det ikke behøves noen doktorgrad for denne typen jobber.

Fakta

Norunn Myklebust (56)

 • Administrerende direktør i Norsk Institutt for naturforskning (NINA) siden 2007
 • Forskningsdirektør i Norsk institutt for naturforskning
 • Saksbehandler Direktoratet for naturforvaltning
 • Master i biologi fra NTNU.

Kan fint lede universitet

— Jeg har ikke lyst til å gå i strupen på universitetsmiljøene med disse synspunktene. Dette får de finne ut av selv. Men jeg mener iallfall at det finnes ledere uten doktorgrad som fint kan lede et universitet, sier Myklebust på telefonen fra Trondheim.

Masteren har hun i biologi fra NTNU. Med den endte hun først som forskningsdirektør i NINA og fra 2007 som øverste sjef.

— Debatten om doktorgrad har fått meg til å tenke. For egen del så er jeg veldig glad for at jeg har master i biologi. Slik at jeg har faglig innsikt i det vi driver med. Men det å være leder er mye mer enn det å drive forskning. Man skal ha helhetsfokus og få virksomheten til å fungere optimalt. Drift, økonomi, arbeidsmiljø og det som hører til, sier NINA-direktøren.

95 prosent har doktorgrad

Selv styrer hun en virksomhet der størsteparten av de vitenskapelige ansatte har doktorgrad og lever godt med det.

— Av forskerne våre vil jeg mene at 95 prosent har doktorgrad. Jobben min er å legge til rette for at de kan drive god forskning. Og at NINA er en god bedrift. Så har jeg vel også vist etter 14 år at det går an å være toppleder for et forskningsinstitutt uten å ha doktorgrad, sier Myklebust.

Faktum viser at NINA-sjefen må ha tatt noen riktige beslutninger. I løpet av perioden siden 2007 har forskningsinstituttet doblet både omsetning og antall ansatte.

— Jeg digger forskning. Og forstår nok om forskning til å være med forskerne og snakke med dem om prosjektene deres, hva forskningen skal brukes til og hvordan den plasseres i samfunnet. Men jeg trenger ikke gå like dypt som dem for å være toppsjef, sier Norunn Myklebust.

— Å være leder og rektor handler om et bredt spekter av ansvarsområder og oppgaver. Man må gjerne ha doktorgrad, men personlige egenskaper og bredde i kompetanse er vel så viktig som dybde, sier Norunn Myklebust, administrerende direktør i Norsk institutt for naturforskning.
— Å være leder og rektor handler om et bredt spekter av ansvarsområder og oppgaver. Man må gjerne ha doktorgrad, men personlige egenskaper og bredde i kompetanse er vel så viktig som dybde, sier Norunn Myklebust, administrerende direktør i Norsk institutt for naturforskning.

Arbeidsfordeling

— Har det at du ikke har doktorgrad vært noe tema?

— Ikke så vidt meg bekjent. Tvert imot så tror jeg at jeg og mine ansatte er enige om at de kan forskning og jeg kan drive virksomheten. Jeg blander meg ikke borti statistiske analyser og går ned i forskningsprosjektene. Det har vi rutiner for at andre gjør.

— I hvilken grad er det en fordel å ikke ha doktorgrad i en jobb som din?

Fakta

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 • Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
 • NINA ble etablert i 1988.
 • Omsetning på 441 mill i 2020 og 292 ansatte
 • Hovedkontoret er i Trondheim, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo. I tillegg driver NINA Sæterfjellet avlsstasjon for fjellrev på Oppdal, og forskningsstasjonen for vill laksefisk på Ims i Rogaland.
 • NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering.
 • NINA har både naturvitere og samfunnsvitere i staben.
 • Instituttet har kunnskap om artene, naturtypene, samfunnets bruk av naturen og sammenhengene med de store drivkreftene i naturen.

— Her tror jeg det handler om personlige egenskaper. Jeg begynte på en doktorgrad og ga meg. Det var fordi jeg ikke har tålmodighet til å drive med så detaljert arbeid over så lang tid. Jeg har stor respekt for dem som gjør det. En egenskap som kreves for å være en god forsker. Men jeg motiveres heller av å jobbe med mange oppgaver og det som lederhverdagen byr på.

Aldri savnet

— Har du noen gang tenkt at du burde tatt den doktorgraden?

— Nei, jeg har aldri savnet doktorgraden i mitt virke.

— Nå er det jobben som rektor ved et universitet og krav om doktorgrad til den som har vært debatten. I hvilken grad er en slik jobb ulik din egen?

— Jeg leste at noen mente at man må ha doktorgrad for å forstå hva forskning går ut på. Men det er jeg ikke helt enig i. Det handler selvfølgelig om hvilket nivå man forventer at lederen skal forstå av forskningen. Men jeg forstår mye av forskningen i NINA. Og har nok innsikt til å være leder for virksomheten.

Må kunne andre ting

— Betyr dette at du mener at en person med din bakgrunn kunne lede et universitet som rektor?

— Hehe, nå får du ikke lokke meg utpå her. Men ja, det vil jeg mene. Et universitet er en kjempestor virksomhet, og som rektor må du ha innsikt og aktsomhet på et bredt område.

— I hvilken grad kan man si at det fokuseres for mye på det å ha en doktorgrad som toppsjef ved et universitet?

— Å være leder og rektor handler om et bredt spekter av ansvarsområder og oppgaver. Man må gjerne ha doktorgrad, men personlige egenskaper og bredde i kompetanse er vel så viktig som dybde.

— Jeg er ikke av den oppfatning at de som er gode ledere kan være ledere over alt. De må ha innsikt i de viktige aktivitetene til en virksomhet., sier Norunn Myklebust, adm.dir. i NINA
— Jeg er ikke av den oppfatning at de som er gode ledere kan være ledere over alt. De må ha innsikt i de viktige aktivitetene til en virksomhet., sier Norunn Myklebust, adm.dir. i NINA

Universitetskarriere

Norunn Myklebust mener likevel ikke at man som rektor ved et universitet kan komme helt utenfra.

— Jeg er opptatt av universitetenes rolle som utdanningsinstitusjon og samfunnsaktør. De skal utdanne fremtidens medarbeidere. En rektor må da ha et bredt blikk på hele porteføljen til universitetet. Da kan det være smart med doktorgrad, men jeg tror man kan som sagt gjøre en like god og helhetlig jobb uten. Men etter mitt syn må vedkommende ha en karriere fra universitetet bak seg. Det betyr mye.

Ikke hva som helst

— Som ansatte ved en forskningsinstitusjon eller universitet, liker medarbeidere best å bli ledet av en person som har en bakgrunn som er lik dem selv?

— Sånn tror jeg det er over alt. Jeg burde med fordel ha spurt noen av mine ansatte før jeg svarte på dette. Men når det gjelder autoritet som leder oppnås det gjennom godt arbeid. Jeg velger å tro at autoritet som forsker får du gjennom godt vitenskapelig arbeid. Kombinasjonen er kanskje et ideal, men de som har den gror nok ikke på trær.

— Altså mener du at en god leder kan lede hva som helst?

— Jeg er ikke av den oppfatning at de som er gode ledere kan være ledere over alt. De må ha innsikt i de viktige aktivitetene til en virksomhet. For min egen del har jeg som nevnt masteren i biologi og erfaring med mange deler av virksomheten som forskerne ikke kan. Og så har jeg heldigvis veldig kompetente folk å spørre om jeg står fast.

Powered by Labrador CMS