Akademisk frihet

Forskningsleder fortalte om egen forskning i media. Ble fjernet av høgskolen

Høgskolen i Innlandet fjernet Thomas Cottis som forskningsleder etter at han uttalte seg offentlig om egen forskning på teknologien til en av høgskolens partnere. Nå skal ansattrepresentantene i styret diskutere saken.

HINN-rektor Peer Jacob Svenkerud sier at deres forskere har ytringsfrihet slik som alle andre, men ønsker ikke å diskutere en sak han mener hører hjemme internt.
Publisert Oppdatert

Høgskolelektor Thomas Cottis ble nylig avsatt som leder for et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Innlandet (HINN) etter å ha uttalt seg om resultatene av prosjektets forskning i et intervju med Dagens Næringsliv i fjor.

Fakta

Forskningsprosjektet

  • Forskningsprosjektet på HINN handler om plasmabehandlet husdyrgjødsel, og har blant annet et fokus på klimagassutslipp og miljøpåvirkning. NMBU har også en arbeidspakke i prosjektet. 
  • Totalbudsjettet på prosjektet var på 15 millioner kroner over tre år, og ble finansiert av Forskningsrådet med N2 Applied som prosjekteier. 
  • N2 Applied har skapt en gjødsel de kaller nitrogenariket organisk gjødsel (NEO). Denne gjødselen blir tilsatt nitrogen fra luft, noe som skal stoppe tap av ammoniak og elliminere metanutslypp fra husdyrmøkk.
  • NEO inneholder mer plantetilgjengelig nitrogen, har mindre utslipp og er tilnærmet luktfri, sier N2 Applied.
  • Cottis mente at det var en risiko for at N2-gjødselen tvert imot slapp ut mer potent klimagass enn kunstgjødsel. 

Kilde: HINN og  N2 Applied

Det skriver Dagens Næringsliv (DN). 

Forskningsprosjektet ble gjort i samarbeid med selskapet N2 Applied. De finansierte deler av prosjektet, og det var deres teknologi Cottis og hans gjeng forsket på.

Lørdag skal representantene for de vitenskapelige ansatte i styret ved Høgskolen i Innlandet diskutere saken, skriver styremedlem og professor Barbara Zimmerman i en tekstmelding til Khrono.

Hun ønsker ikke å kommentere innholdet i saken før den tid. Også andre styremedlemmer Khrono har vært i kontakt med sier at de foreløpig ikke har rukket å sette seg inn i saken.

I den opprinnelige artikkelen i DN i fjor fortalte Cottis at forskningen viste at N2 Applied sin gjødselteknologi ikke var så god som de opprinnelig hadde håpet på. I etterkant av dette skal han ha blitt kontaktet av en av selskapets investorer, før selskapet skal ha kontaktet Cottis sine ledere.

– Denne saken viser at selskaper kan få tatt ut forskere fra prosjekter finansiert med offentlige midler når de ikke liker resultatene eller forskernes faglige vurderinger, sier høgskolelektor Cottis til DN.

— Styret er orientert

Styreleder Maren Kyllingstad ved Høgskolen i Innlandet sier til Khrono at styret har fått en overordnet orientering om saken og at rektor er beredt til å orientere nærmere dersom styret ønsker mer informasjon.

— Hvilke tanker gjør du deg om denne saken?

— Jeg tenker det er en sak som har vært vanskelig for alle involverte. Flere hensyn skal balanseres, og det kan gi vanskelige avveininger.

— Har næringsinteresser gått på bekostning av den akademiske friheten?

— Jeg vil aller først slå fast at akademisk frihet er avgjørende for en institusjon som vår, også når vi samarbeider med næringslivet. Slik jeg kjenner saken har ikke næringsinteresser påvirket forskningen i prosjektet, men uenighet i samarbeidet har ført til en beslutning om å skifte prosjektleder i sluttfasen.

— Vi og mange institusjoner i sektoren har mål om mer næringsrettet forskning, og da er det positivt at vi får en diskusjon om hvordan ivareta forskerens og akademia sin ytringsfrihet, legger hun til.

— Ingen rot i virkeligheten

Administrerende direktør Carl Hansson i N2 avviser at selskapet fikk forskeren fjernet, og reagerer kraftig på uttalelsen om kansellering.

– Det er svært grove og alvorlige påstander Cottis kommer med, noe vi tar sterkt avstand fra. De har ingen rot i virkeligheten. Vi har de siste årene gjennomført et høyt antall studier og prosjekter med anerkjente forskningsinstitusjoner både i Norge og utlandet, og vi har aldri opplevd slike beskyldninger, sier Hansson til DN.

I forskingen til Cottis kom det fram at selv om N2-gjødselen ga større avling enn ubehandlet møkk, ga den mindre avling enn kunstgjødsel. Han påpekte at husdyrmøkk supplert med kunstgjødsel hadde lik prestasjon med N2-gjødsel, og ville være betydelig billigere enn den energikrevende N2-gjødselen i en tid med høye strømpriser.

Etter at N2 kontaktet høgskolen om Cottis, finnes det ikke skriftlig dokumentasjon før N2-sjefen Hansson ber om et møte med rektor. I dette møtet skal det ifølge DN ha blitt diskutert å fjerne Cottis fra prosjektet. Verken selskapet eller høgskolen vil si hvem som kom med forslaget, og det er ikke referat fra møtet. 

Hører hjemme internt

I fjor ble det stor diskusjon om akademisk frihet ved NTNU da rektor Anne Borg kritiserte to forskere i media etter kontakt med næringslivet. Ifølge DN ble Borgs avgang et tema på oppvaskmøte på HINN etter fjerning av Cottis. 

Til DN sier rektor Peer Jacob Svenkerud at han er glad denne saken setter viktige spørsmål på agendaen.

– Jeg skal ikke gå inn i en diskusjon som jeg mener hører hjemme internt. Men prinsipielt har våre forskere ytringsfrihet som alle andre, og de har akademisk frihet. De kan ytre seg fritt basert på den faglige ekspertisen de har. Vi kan ha meninger om hvem som skal uttale seg på vegne av høyskolen og prosjektene, men det rokker ikke ved forskernes grunnleggende rett til å ytre segm sier han.

Endringslogg: Oppdatert fredag 15. mars kl. 19.17 med kommentarer fra styreleder Maren Kyllingstad. 

Powered by Labrador CMS