forskning

Forsknings­rådet deler ut 300 millioner til forskning på miljø­vennlig energi

Fem av prosjektene som får støtte skal ledes av unge forskertalenter og får til sammen 42 millioner kroner.

Vindmøller
Forskningsrådet deler ut 300 millioner kroner til 27 prosjekter som skal forske på miljøvennlig energi.

Forskingsrådets kunngjorde tirsdag hvilke prosjekter som får støtte. Se hele listen her

Pengene går til 27 prosjekter som spenner fra produksjon av fornybar energi til konsekvenser av energiomstillingen vi står midt i.

— Norge og verden trenger mer miljøvennlig energi, og disse prosjektene vil være viktige i energiomstillingen. Jeg vil gratulere alle prosjektene som har fått støtte, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit, i en pressemelding.

Olje- og energiminister Terje Aasland karakteriserer det som en spennende tildeling til prosjekter innen prioriterte satsingsområder for regjeringen som hydrogen, solenergi, batterier og havvind, sier 

— Prosjektene vil bidra til bruk av ny miljøvennlig energi og gjøre oss bedre i stand til å møte utfordringene energiomstillingen medfører for samfunnet vårt. Jeg ser frem til å følge prosjektenes videre utvikling, sier statsråden.

Vindkraft og batterier

Fem prosjekter innen vindkraft får til sammen 61 millioner kroner.

Disse prosjektene skal få fram kunnskap og ny teknologi, og skal blant annet se på kunnskap og metodikk for utvikling av et lønnsomt og robust sammenkoblet offshore- og onshore kraftnett, på belastningen av ekstrembølger på bunnfaste vindturbiner og på hvordan storskala havvindutbygging kan påvirke den regionale utviklingen med Agder-regionen som case. 

Seks prosjekter innen batterier og energilagring tildeles i alt 52 millioner kroner. Disse skal forske på nye typer stasjonære batterier.

42 millioner kroner til unge forskere

Fem av de nye prosjekter skal ledes av unge forskertalenter. Målet med disse prosjektene er å sikre forskerrekruttering til et viktig område og å få ny forskning på ulike temaer knyttet til miljøvennlig energi.

- Gjennom disse prosjektene får forskere som er tidlig i karrieren mulighet til å forfølge egne ideer og å lede egne forskningsprosjekter. Det er viktig for at vi også i fremtiden skal være en kunnskapsnasjon, sier Mari Sundli Tveit.

Powered by Labrador CMS