Klar beskjed

Forskningsrådet får beskjed om å ikke uttale seg politisk

Ola Borten Moe banket ned Forskningsrådet i statsbudsjettdebatten. Nå får de ytterligere marsjordre fra ministeren.

Borten Moe ba i høst Forskningsrådet om å finne 500 millioner i eget budsjett.
Publisert Oppdatert

I høst kom Forskningsrådet med uttalelser om at «situasjonen er uholdbar» i debatten rundt finansieringen av Fellesløft-prosjektet. De manglet 500 millioner kroner til planlagte prosjekter, og disse kom ikke i statsbudsjettforslaget.

Dette endte med at Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) satte ned foten og påla Forskningsrådet å finne pengene i eget budsjett.

— Det har en konsekvens å love bort penger man ikke har, sa statsråden til Aftenposten den gangen.

I kjølvannet av denne debatten fikk Forskningsrådet en tydelig beskjed fra Kunnskapsdepartementet (KD):

«Siden Forskningsrådet er en etat under regjeringen er det viktig at rådet ikke opptrer som en politisk aktør,» heter det i referatet fra et møte som ble gjennomført med ledelsen i KD og Forskningsrådet 24. november.

Det er Aftenposten som har fått innsyn i dokumentene, og de omtalte saken først.

Må varsle før Stortingsbesøk

Departementet skal også ha bedt Forskningsrådet om å varsle dem når de er invitert til Stortinget.

— Vi har tidligere ikke hatt praksis om å proaktivt informere KD om slike møter, men en etablering av en slik praksis mener vi kan bidra til en enda bedre dialog mellom KD og Forskningsrådet, skriver direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, til Aftenposten.

Direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit.

Tveit opplyser også Aftenposten om at det ikke ble trukket fram noe konkrete saker under møtet, men at møtet handlet om Forskningsrådets rådgiverrolle. Dette bekrefter Borten Moes statssekretær, Oddmund Hoel (Sp).

— Vi ønsker og forventer at Forskningsrådet skal ha en tydelig stemme. Forskningsrådet skal fremme forskning og innovasjon på vegne av hele Forsknings-Norge. Vi mener det er en fordel også for Forskningsrådet at de kan fylle den rollen uten at de kan bli oppfattet som en politisk aktør eller interesseorganisasjon, skriver Oddmund Hoel til Aftenposten.

Powered by Labrador CMS