Forskningsrådet har delt ut 1,6 milliarder kroner

Pengene i denne tildelingen skal gå til forskning for å løse store samfunnsutfordringer.

— Vi er veldig fornøyde med at vi har fått inn mange svært gode og relevante søknader, sier Fridtjof Fossum Unander, områdedirektør for bærekraft og grønt skifte i Forskningsrådet.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskningsrådet har delt ut 1,6 milliarder kroner til kompetanse- og samarbeidsprosjektet. Tildelingen er den andre av tre store tildelinger som skjer rett før jul.

Prosjektene som Forskningsrådet nå investerer i, skal utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet trenger, skiver NFR selv på sine nettsider.

— Vi er veldig fornøyde med at vi har fått inn mange svært gode og relevante søknader. Prosjektene som vi nå finansierer vil komme til god anvendelse innenfor viktige samfunnsområder der vi har stort behov for å utvikle nye og bedre løsninger, sier Fridtjof Fossum Unander, områdedirektør for bærekraft og grønt skifte i Forskningsrådet.

Forskning på omstilling

Det har blant annet blitt bevilget 200 millioner kroner til 16 forskningsprosjekter som et ledd i oppbygningen av nødvendig forskningskompetanse. Disse prosjektene skal videreutvikle et konkurransedyktig norsk næringsliv som kan bidra i den store globale energiomstillingen, og for å bygge kunnskap og kompetanse som er nødvendig for omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Forskningsrådet mottok søknader for til sammen over 5,1 milliarder kroner til disse utlysningene. Til sammen 113 prosjekter får tildelt midler.

Her kan du se hvem som fikk innvilget midler for:

Flere store helseprosjekter

En rekke av prosjektene som nå får støtte skal gi ny kunnskap om helse. Blant annet skal forskerne se på effekt av en ny intervensjon for akutte depresjoner, ulike drivere for resistensutvikling i mikrober og kunnskapsgrunnlag for utvikling av tiltak for å forebygge kroniske sykdommer. I tillegg investeres det i prosjekter som fører til at en rekke kommuner deltar aktivt i forskning.

— I 2020 har vi vært vitne til historisk helseforskning, der det er blitt utviklet en vaksine mot korona i ekspressfart. En viktig forutsetning for å kunne møte både nåværende og fremtidige utfordringer på helseområdet er kunnskap og forskning av høy kvalitet og nytte. Investering i disse prosjektene nå kan derfor vise seg å bli en viktig investering for fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

For tur står Forskerprosjekt 16. desember, mens Innovasjonsprosjekt i næringslivet kom fredag 11. desember.

Powered by Labrador CMS