nedbemanning

Forskningsrådet må kutte 80-100 årsverk

På et allmøte fredag ettermiddag fikk de ansatte i Forskningsrådet beskjed om at rundt hver femte stilling vil forsvinne til neste år. — Vil ha store konsekvenser for Forsknings-Norge, sier tillitsvalgt.

— Dette var en tøff beskjed å gi til våre dyktige og engasjerte medarbeidere, sier Mari Sundli Tveit.
— Dette var en tøff beskjed å gi til våre dyktige og engasjerte medarbeidere, sier Mari Sundli Tveit.
Publisert Oppdatert

Det var jubel i Forsknings-Norge da statsråd Ola Borten Moe fredag kunne meddele at Forskningsrådet får drøyt 1,6 milliarder kroner for å slette gjelden sin. Det sikrer blant annet at unge forskertalenter kan få Fripro-tildeling også i 2023.

Men for de ansatte i Forskningsrådet ble det likevel en tung start på helgen og adventen. Der går nedbemanningsprosessen sin gang.

For milliardpakken som kom fredag formiddag, skal gå til forskningsprosjekter, og ikke til selve driften av Forskningsrådet. I sitt forslag til statsbudsjett har regjeringen foreslått å kutte 62,8 millioner kroner i virksomhetsbudsjettet. Det innebærer nedbemanning, og på allmøtet fredag ettermiddag kunne administrerende direktør Mari Sundli Tveit fortelle hvor mye de skal nedbemanne med i 2023.

Det er snakk om 80 til 100 årsverk, som tilsvarer rundt hver femte stilling.

Alle kan søke om sluttpakker

I en skriftlig kommentar til Khrono sier Mari Sundli Tveit:

— De ansatte i Forskningsrådet har i dag blitt informert om at vi på grunn av budsjettkutt og økende kostnader er nødt til å nedbemanne med 80—100 årsverk. Dette skal i første omgang gjøres gjennom frivillig nedbemanning og tilbud om sluttpakker. Alle ansatte vil få mulighet til å søke sluttpakke, og så vil det bli gjort en helhetlig ledelsesvurdering av hvem som får innvilget søknaden. Deretter vil vi, dersom det er nødvendig, gjennomføre en styrt nedbemanning, skriver hun.

— Tungt

De tillitsvalgte forteller om en blant mottakelse.

— Jeg tror alle erkjenner at frivillig nedbemanning er bedre enn styrt nedbemanning, sier Lillian Baltzrud, som er tillitsvalgt for Forskerforbundet i Forskningsrådet.

— Samtidig var dette første gangen hvor antallet ble formidlet. Og jeg tror veldig mange syntes at det var tungt, og kanskje først nå tar innover seg det store antallet, sier hun.

— Skal gjøres fort

Baltzrud sier at dette er en nedbemanning som Forsknings-Norge vil merke godt.

— Det vil ha store konsekvenser for Forsknings-Norge. Fordi vi skal nedbemanne med en så vesentlig andel, og det skal gjøres fort. Dette må skje i løpet av noen måneder i 2023, sier hun.

— Det er ikke sånn at Forskningsrådet sitter og tvinner tomler. Vi har et samfunnsoppdrag som vi skal levere på. I det ligger det både at vi deler ut midler, og vi har en vesentlig rådgivning til samtlige departementer. Vi vet ikke hvor hullene vil komme. Alle kan søke om sluttpakke. Vi kommer til å bli såpass mye færre på såpass kort tid at det vil være oppgaver som vi ikke vil kunne klare å gjennomføre, sier hun.

— Tøff beskjed å gi

Kuttet i neste års statsbudsjett kommer på toppen av et kutt i årets virksomhetsbudsjett på 40 millioner.

— Dette var en tøff beskjed å gi til våre dyktige og engasjerte medarbeidere, som har gjort en stor innsats både gjennom pandemi og en krevende budsjettsituasjon i år. Jeg har også vært tydelig overfor departementet om at det innebærer en betydelig risiko å gjennomføre et så stort kutt så raskt, sier Mari Sundli Tveit.

Hun forteller at de nå gjør et omfattende arbeid for å kartlegge hvordan de skal arbeide fremover med så mange færre ansatte.

— Det er ingen tvil om at kuttene betyr at vi må jobbe annerledes og prioritere hardere. Samtidig skal vi i Forskningsrådet gjøre alt vi kan for å fortsette å fylle det viktige samfunnsoppdraget vårt med å bidra til forskning og nyskapning som gjør Norge i stand til å møte samfunnsutfordringene vi står overfor, sier hun.

Skal drøfte og forhandle med tillitsvalgte

— Det er kjipt, rett og slett. Jeg tror mange føler at dette er veldig tøft. Nå må vi bare ta vare på hverandre, støtte hverandre og komme gjennom dette. Forhåpentligvis går det an å se framover etter hvert, sier tillitsvalgt Per Arne Karlsen i Tekna i Forskningsrådet.

— Så håper jeg at vi gjennom drøftinger og forhandlinger de neste ukene vil komme til et best mulig resultat for de ansatte.

Han sier han er glad for at Forskningsrådet får ettergitt gjelden sin.

— Men det er et paradoks at regjeringen samtidig kutter så kraftig i bevilgningen til driften av Forskningsrådet at man er nødt til å gjennomføre en betydelig nedbemanning. Dette vil jo kunne gå ut over kvaliteten på arbeidet vi skal gjøre både overfor Forsknings-Norge og myndighetene, og burde fått større oppmerksomhet i nyhetsbildet. Vi får mer å gjøre, men med vesentlig færre ansatte, sier han.

Endringslogg 25.11 kl. 18:55: Oppdatert med kommentar fra tillitsvalgt Per Arne Karlsen.

Powered by Labrador CMS