Rektor Curt Rice på høgskolen i Oslo og Akershus, vil ha byttet ut navnet på denne talerstolen til et hittil ubestemt universitetsnavn så fort som råd er. 1. januar 2017 vil han ha universitetssøknaden avgårde. Foto: Nicklas Knudsen

Vil søke om status som universitet 1. januar

Søknaden om å gjøre Høgskolen i Oslo og Akershus til et universitet vil bli sendt om mindre enn fire måneder, hvis rektor Curt Rice får det som han vil.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

1. januar 2017 skal søknaden gå fra Høgskolen i Oslo og Akershus til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Det vil si, hvis NOKUT har den nye studietilsynsforskriften ferdig så den kan tre i kraft fra dette tidspunktet.

— Vi ønsker at høgskolestyret skal godkjenne en endelig søknad i desember, men det avhenger av om NOKUT blir ferdig med sin forskrift i tide, sa Curt Rice, da han orienterte styret om prosessen mot universitet på styremøtet som ble holdt på Son Spa tirsdag.

Må få nok disputaser

I forskriften kommer en konkretisering av kravene for å bli akkreditert som universitet. Disse ble skissert i Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift, som be lagt fram 24. juni. Et av kravene vil gjelde antall ansatte som må disputere på Høgskolens seks doktorgradsprogrammer.

HiOA sliter med å få nok ansatte fram til disputas, men ifølge departementets studiekvalitetsforskrift, åpnes det for at disputaser som høgskolens egne ansatte avlegger på andre institusjoner kan få telle med i en overgangsperiode fram til 2018. Forutsetningen er at doktorgradsarbeidet skjer innenfor et av høgskolens seks doktorgradsstudier.

Til sist blir det likevel en politisk beslutning om vi skal få bli universitet, men det skal mye til for at den avviker fra NOKUTs
beslutning.

Curt Rice

Les også: Høgskoler får to års utsettelse for å møte nye universitetskrav

— HiOA har mange kandidater som har avlagt eller vil avlegge grad ved andre institusjoner, og vi jobber nå for å kartlegge hvor mange av HiOAs ansatte som kan inngå i denne beregningen, sa Rice til styret.

Sender nytt utkast

HiOA sendte inn en foreløpig universitetssøknad, som ble kalt et grunnlagsdokument for søknaden, 10. mars i år. 20. juni ble det gjennomført et møte med NOKUT, der HiOA fikk tilbakemeldinger på den foreløpige søknaden og prosessen videre ble skissert.

Ifølge Rice var tilbakemeldingen positiv for HiOA, og han opplyser at det arbeides med å beskrive og vurdere hvordan HiOA oppfyller eksisterende og nye kravene, i tråd med tilbakemeldingene fra NOKUT.

Videre sier han at NOKUT har åpnet for at HiOA kan sende et nytt utkast til søknad for ny tilbakemeldingsrunde i høst, siden revidering av studietilsynsforskriften fortsatt er under arbeid.

«Lar seg ikke stoppe»

Styremedlem Anton Havnes sa på styremøtet at han er sikker på at prosessen mot universitet ikke lar seg stoppe nå, og at den vil bli løftet fra et forvaltningsnivå til et politisk nivå om ikke lenge.

Det var Curt Rice enig i.

— Jeg deler den oppfatningen. Akkurat nå ruller og går prosessen, og vi trenger ikke politisk drahjelp. Til sist blir det likevel en politisk beslutning om vi skal få bli universitet, men det skal mye til for at den avviker fra NOKUTs beslutning, sa Rice.

Forskrift på høring

Departementets studiekvalitetsforskrift skal tre i kraft 1. januar, og NOKUT arbeider nå med å justere sin studietilsynsforskrift i tråd med denne. NOKUTs forskrift vil bli sendt ut på høring 9. september med tre måneders høringsfrist. Planen er at denne også skal tre i kraft fra årsskiftet.

30. september arrangerer NOKUT en høringskonferanse for å informere om innholdet i forslaget til ny forskrift og få innspill fra universiteter og høgskoler, samt andre aktører.

Dosenter og førstelektorer

Under høringen om departementets studiekvalitetsforskrift  spilte HiOA inn at dosenter og førstelektorer burde telle med når kompetanseprofil og nivå på masterprogrammene skulle vurderes, ikke bare hvor mange professorer og førsteamanuenser programmene har. Dette har HiOA fått gjennomslag for, noe som letter veien mot universitet noe.

«Dette har KD (Kunnskapsdepartementet. red. anm) inkludert i endret forskrift, og det vil ha betydning for hvordan HiOA oppfyller kravene både til akkreditering som universitet og til allerede akkrediterte studier innen utgangen av 2018», står det i sakspapirene til styremøtet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS