Rektor Kathrine Skretting opplevde å få tommel ned på universitetssøknaden fra Nokuts sakkyndige og har uttalt at hun er sterkt uenig i enkelte punkter i den sakkyndige komiteens vurderinger. Foto: Siri Øverland Eriksen

Første møte i nytt styre i Innlandet

Styremøte. Det nye styret ved Høgskolen i Innlandet har sitt første møte på Rena 13. februar. Følg møtet direkte her fra kl 12.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Styret ved Høgskolen i Innlandet

Høgskolestyret ved HINN for perioden 1.1.2020-31.7.2023 har disse faste medlemmene:

 • Maren Kyllingstad, styreleder, (oppnevnt av KD)
 • Kyrre Lekve (oppnevnt av KD)
 • Christl Kvam (oppnevnt av KD)
 • Björn Åstrand,(oppnevnt av KD)
 • Bent Sofus Tranøy (valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte)
 • Stian Ellefsen (valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte)
 • Ulla Higdem (valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte)
 • Marte Monsen (valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte)
 • Hanne Furuheim (valgt av de ansatte, representerer teknisk- og administrativt ansatte)
 • Jørgen André Wigestrand, Lillehammer (valgt av studentene)
 • Kristin Aldridge, Rena (valgt av studentene)

Høgskolen i Innlandet fikk nytt styre fra 1. januar 2020.

Det første styremøte foregår torsdag fra kl 12, etter at styret først har hatt seminar.

På desembermøtet vedtok det forrige styret å fortsette å strømme møtene, etter en prøveperiode i 2019.

Styret vedtok da at man skal bestrebe seg på å redusere kostnadene i forbindelse med strømmingen, samt at strømming ikke skal forhindre at møtene kan legges andre steder enn Elverum og Lillehammer.

Torsdagens styremøte foregår på Rena. På dagsorden står årsregnskap for 2019, og styret får også en orientering om status for universitetssøknaden. Nokuts sakkyndige komité vendte tidlig i januar tommelen ned for høgskolens universitetssøknad, men Innlandet-ledelsen er sterkt uenig i enkelte punkter i komiteens vurderinger. Høgskolens motsvar skal leveres om kort tid.

Nokuts styre skal avgjøre universitetssøknaden 23. april.

Saksliste

Vedtakssaker:

 • Innkalling til styreseminar og -møte, 12.-13. februar 2020
 • Møtereglement for Høgskolestyret 20
 • Møteplan 2020
 • Årsregnskap 2019

Diskusjonssaker

 • Årsrapport 2020 - plandelen

Orienteringssaker:

 • Orientering om informasjonssikkerhet
 • Revidert beredskapsplan for HINN
 • Endelig tildeling 2020
 • Status universitetsakkreditering

Referatsaker :

 • Protokoll Høgskolestyret 17.12.2019
 • Utvidet sensurfrist for emnene 6JB115 Geologi og jordlære og 6JB297 Bacheloroppgave i agronomi
 • Statsbudsjettet 2019 – supplerende tildelingsbrev – kap. 281 post 01 – midler til å utrede og rekruttere til forsøksordning for å kvalifisere lærere
 • Rundskriv om årsregnskap m.m.
 • Oversendelse av rapport om midlertidighet i UH-sektoren
Powered by Labrador CMS