Publisering

Fortsatt vekst i norsk publisering av forskning

Norges idrettshøgskole har flest publikasjonspoeng per ansatt, størst vekst i prosent har Høgskolen i Østfold og Universitetet i Oslo leverer mest. Se alle tall.

Norske forskere publiserer stadig mer. Flest poeng per faglig ansatt leverer Norges Idrettshøgskole. Størst vekst i prosent har Høgskolen i Østfold. Og Universitetet i Oslo leverer fortsatt mest.
Norske forskere publiserer stadig mer. Flest poeng per faglig ansatt leverer Norges Idrettshøgskole. Størst vekst i prosent har Høgskolen i Østfold. Og Universitetet i Oslo leverer fortsatt mest.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tallene for norsk forskningspublisering i 2019, kalt NVI-rapporteringen, er nå klare. De viser at norske forskere fortsetter veksten i sin publisering, og totalt er det en vekst på 5,1 prosent.

Aller flinkest er de faglige ansatte på Norges idrettshøgskole (NIH), når vi ser på publiseringspoeng per faglig ansatt.

Fakta

Publikasjonspoeng per faglig ansatt (såkalt uff-stilling)

 • Norges idrettshøgskole 2,37
 • MF vitenskapelig høyskole 2,06
 • Universitetet i Oslo 1,86
 • Ansgar Teologiske Høgskole 1,66
 • Universitetet i Bergen 1,49
 • Universitetet i Stavanger 1,36
 • NTNU 1,26
 • NMBU 1,18
 • Handelshøyskolen BI 1,12
 • Universitetet i Agder 1,04
 • UiT Norges arktiske universitet 0,97
 • Høyskolen for ledelse og teologi 0,96
 • Norges handelshøyskole 0,95
 • OsloMet 0,90
 • Høyskolen Kristiania 0,78
 • Steinerhøyskolen 0,76
 • VID vitenskapelige høgskole 0,75
 • Universitetet i Sørøst-Norge 0,74
 • Høgskolen i Innlandet 0,74
 • Høgskolen i Molde, 0,74
 • Høgskolen i Østfold 0,73
 • Nord universitet 0,67
 • Høgskulen på Vestlandet 0,65
 • DMMH 0,48
 • Høgskulen i Volda 0,46
 • Lovisenberg diakonale høgskole 0,43
 • NLA Høgskolen 0,37
 • Samisk høgskole 0,36
 • Fjellhaug 0,33

Kilde: DBH/NSD

Det viser tall fra NSD/DBH.

I 2018 ble idrettshøgskolen hårfint slått av MF vitenskapelige høgskole, men i 2019 er idrettshøgskolen igjen tilbake i toppen.

Les her om talla for 2018

Blant universitetene er det Universitetet i Oslo (UiO) som har flest publiseringspoeng per faglig ansatt. UiO står i tillegg for hele 24,7 prosent av den norske forskningspubliseringen. De ansatte leverer i snitt 1,86 publikasjonspoeng hver.

Idrettshøgskolen best

Norges idrettshøskole presterer 2,37 publikasjonspoeng per faglige ansatte i 2019.

Det er opp 0,09 poeng fra 2018.

Lars Tore Ronglan er rektor på Norges idrettshøgskole (NIH).

— Dette er flotte resultater for NIH, skriver Ronglan i en tekstmelding til Khrono.

— Det bekrefter at våre forskningsmiljøer fortsetter å levere mye god forskning. Viser at en liten institusjon kan få til mye. Et resultat av godt samarbeid internt på NIH og sterke samarbeidsrelasjoner med internasjonale miljøer, skriver NIH-rektoren.

Fem på topp i vekst blant de offentlige

Det er Høgskolen i Østfold som har hatt størst vekst i publiseringspoeng totalt.

Litt etter følger to andre høgskoler, Høgskulen på Vestlandet med en vekst på 20,3 prosent og Høgskolen i Innlandet med en vekst på 19,70 prosent.

Størst vekst blant universitetene har Universitetet i Sørøst-Norge med vekst på 18,1 prosent og OsloMet med en vekst på 15,1 prosent.

Blant de private kan både Ansgar Teologiske Høgskole og Steinerhøgskolen vise til meget høy vekst, men her var utgangspunktet ganske lavt og det forklarer noe av den store veksten, sjekk hele oversikten nederst i artikkelen.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor på Høgskolen i Østfold.
Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor på Høgskolen i Østfold.

Rektor på Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, sier til Khrono at de er strålende fornøyde med å prestere så bra på den prosentvise veksten.

— Dette betyr at høgskolens satsing på forskning, på stipendiater, på kompetanse og ikke minst toppkompetanse bærer frukter. Vi har klare mål om å styrke institusjonen, ikke bare som utdanningsinstitusjon, men også som forskningsinstitusjon, sier Østfold-rektoren.

Han legger til:

— Disse resultatene viser at vi er på vei. I dag er jeg spesielt stolt av den enkelte ansatte som bidrar til at vi lykkes, og som ikke minst bidrar til å motivere og stimulere hverandre. Som ledelse skal vi fortsette å legge forholdene til rette, sammen med samarbeidspartnere i nærings- og samfunnsliv.

Flere artikler åpent tilgjengelig

Totalt rapporterte norske forskningsinstitusjoner inn 27.019 publikasjoner mot 25.624 i 2018.

Den gode trenden med at flere artikler blir gjort åpent tilgjengelig fortsatte også i 2019, heter det i pressemeldingen fra Unit.

Unit forteller at mer enn én av fire artikler ble i 2019 publisert i helt åpne tidsskrifter. Det er også et økende antall publikasjoner som lastes opp i de lokale vitenarkivene.

Avhengig av lisenser kan mange av disse gjøres tilgjengelig for alle. Tall for åpen tilgang analyseres nå, og blir publisert i tilstandsrapporten for høyere utdanning i begynnelsen av mai.

— Rapporteringen i Cristin er svært godt kvalitetssikret, og dekker alle fagfelt, inkludert humaniora og samfunnsvitenskap bedre enn mange internasjonale bibliografiske databaser, sier sier Marit Henningsen, tjenesteansvarlig for Cristin i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Hun legger til:

— Cristins NVI-data om vitenskapelige publikasjoner gir et unikt grunnlag for å sammenlikne publisering i tre ulike forskningssektorer over tid.

Mest nedgang blant de offentlige

Tre universiteter og høgskoler har nedgang totalt sett i produksjon av publikasjonspoeng i 2019.

Universitetet i Bergen (UiB) produserte 3414,3 poeng, en nedgang på 0,70 prosent sammenlignet med 2018.

Norges handelshøyskole (NHH) produserte 241 poeng, en nedgang på 3 prosent.

Høgskolen i Molde leverte 109,6 poeng, en nedgang på 12,1 prosent.

Samisk høgskole hadde også nedgang på 15,9 prosent, men på poengene totalt levert var 17,7, og dermed sårbar for små svingninger som gjør store utslag.

Vekst også i instituttsektor

Litt over halvparten av publikasjonene får uttelling for internasjonalt samarbeid.

Universitets- og høgskolesektoren (UH) står for flest antall rapporterte publikasjoner med 23.486. UH hadde størst økning sammenlignet med i fjor, med 1.253 flere publikasjoner,

Instituttsektoren rapporterte inn 5.221 publikasjoner mot 4.800 i fjor, og helsesektoren 4.555 mot 4.417 i fjor. Alle sektorer viser en svak økning i antall rapporterte publikasjoner.

Årlig rapportering

Hvert år må institusjoner innenfor universitet- og høgskolesektor, forskningsinstituttsektor og sykehussektor rapportere sitt omfang av vitenskapelige publikasjoner til Kunnskapsdepartementet (KD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Data om vitenskapelig publisering inngår som en av indikatorene i finansieringsmodellene i de tre forskningssektorene. Dette danner grunnlaget for deler av deres bevilgninger fra departementene.

Unit framhever at korona-situasjonen førte til noen ekstra utfordringer i gjennomføringen av NVI-rapporteringen i år.

De understreker at forskere og Cristin-superbrukere har gjort en formidabel innsats fra hjemmekontorer landet rundt slik at rapportering kom i havn innen fristen også i år.

— Hardt arbeid over mange år

Rektor Ronglan på Norges idrettshøgskole uttalte til Khrono om prestasjonene til idrettshøgskolen på publisering blant annet:

— Vi har nå ligget i toppen over flere år. Dette er altså ikke noe blaff, men et resultat av hardt arbeid over lang tid, understreket Ronglan til Khrono.

Ronglan trakk fram at de har klart å bygge opp et forskningsmiljø og en kultur de nå kan høste fruktene av.

— Men det trengs fortsatt mye og hardt arbeid for å fortsatt ligge i tet her, sa Ronglan.

Ronglan forteller at de også hadde en økning i antall artikler publisert i åpne kanaler, men at debatten rundt plan S foregår på Idrettshøgskolen, som på andre institusjoner.

— Det angår oss på samme måte som de andre institusjonene, og vi følger med i debattene på lik linje med andre, sa Ronglan.

Publiseringspoeng i 2019 og vekst fra 2018 til 2019, alle statlige og private universiteter og høgskoler.

Institusjon Publiserings- poeng Endring poeng
Ansgar høgskole29217,60 %
Steinerhøyskolen11,182,60 %
Høgskolen i Østfold254,730,70 %
Høgskulen på Vestlandet72520,30 %
Høgskolen i Innlandet459,319,70 %
Universitetet i Sørøst-Norge828,518,10 %
OsloMet – storbyuniversitetet124015,10 %
Universitetet i Stavanger1298,114,10 %
Universitetet i Agder891,712,50 %
Norges idrettshøgskole289,112,10 %
Høgskulen i Volda108,411,50 %
Nord universitet576,39,00 %
Høyskolen Kristiania184,28,10 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet6083,67,70 %
UiT Norges arktiske universitet2112,63,10 %
Universitetet i Oslo6785,80,60 %
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet1015,40,30 %
Universitetet i Bergen3414,3-0,70 %
VID vitenskapelige høgskole200,3-1,70 %
Norges handelshøyskole241-3,00 %
MF vitenskapelig høyskole153-4,50 %
Handelshøyskolen BI405,3-10,20 %
NLA Høgskolen58,5-10,30 %
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk109,6-12,10 %
Lovisenberg diakonale høgskole27,3-13,80 %
Dronning Mauds Minne Høgskole48,1-14,40 %
Samisk høgskole17,7-15,90 %
Høyskolen for Ledelse og Teologi10,7-24,10 %
Fjellhaug Internasjonale Høgskole4,1-76,60 %

Kilde: NSD/DBH

Powered by Labrador CMS