Debatt aslaksen, kalvig, voll storaas

Forvirring om «vitenskaps­teoretisk bevissthet»

— Det er i grunn så enkelt som at to motstridende utsagn om verden – i naturvitenskapelig så vel som i språklig forstand – ikke kan være sanne på samme tid.

Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Historiker og oppdragsforsker Åsmund Borgen Gjerde leverer i Khrono den 07.02.22 et tilsvar til vår klage på SNL. Han nevner ikke oss med navn, men kaller oss gjennomgående for «brevskriverne». Han prøver å vise at vi ikke har vitenskapsteoretisk belegg for form og innhold i vår SNL-klage. Det er mye utenomsnakk i hans omfangsrike kronikk, men vi får imøtegå de dummeste påstandene.

Gjerde går fra å halvveis medgi at det kan være fornuftig å hevde at «ikke-binære» er en konstruksjon uten basis i naturvitenskap, til å hevde at vi prøver å få det til å være en naturvitenskapelig (politisk forkledd) «sannhet» at «ikke-binære» ikke skal «anerkjennes». Disse forvirrede tankene, som kommer fra ham selv, ikke oss, sier han så skyldes manglende «vitenskapsteoretisk bevissthet» hos oss. Bevissthet, altså, ikke skolering eller innsikt.

Alle som leser klagen på SNL, og sitatet derifra som Gjerde faktisk inkluderer, vil kunne se at vi anerkjenner «ikke-binaritet» som «trosoppfatninger, selviscenesettelser og sosiokulturelle trender». Vi har altså ikke konkludert slik Gjerde påstår at vi har gjort. Gjerde skynder seg å legge til at «derfor har Benestad rett» og vi tar feil.

Hva har Benestad rett i, ifølge Gjerde? Jo, at når mennesker sier de er kjønnsinkongruente, så er de det. Det er det heller ingen som har benektet. Det vi fastholder, er at mann ikke faktisk kan bli kvinne og omvendt, og at hvit mann fra majoritetsbefolkningen (Benestad) ikke faktisk kan bli lesbisk, kvinnelig urfolksrepresentant, selv om han stadig hevder dette selv.

Det er heller ikke slik, og vil aldri bli slik, at dersom «mange» personer sier det samme, har vi et «fenomen» som er lik (naturvitenskapelig) empiri, slik Benestad hevdet i debatt med Kalvig på Dagsnytt 18. Det vi har, er mange personer som sier det samme.

Det er i grunn så enkelt som at to motstridende utsagn om verden – i naturvitenskapelig så vel som i språklig forstand – ikke kan være sanne på samme tid. Det ser ut til at Borgen har mistet dette enkle, men grunnleggende poenget i alt sitt tankespinn om «vitenskapsteoretisk bevissthet».

Red.mrk:

Khrono gjør oppmerksom på at Esben Esther Pirelli Benestad selv identifiserer seg som hen og ikke han

Endringslogg:

20.02.2022: Endret med redaksjonell merknad kl. 20:33

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS