sentre for fremragende utdanning

Fra 140 til 95 millioner kroner til sentre for fremragende utdanning

Universitetene i Oslo og Agder får hvert sitt nye senter for fremragende utdanning, mens NMBU og Nord Universitetet etablerer et senter sammen.

Jubel i Agder som får ett av tre nye sentre for fremragende utdanning: Fra venstre instituttleder Erik Gunvaldsen, studieprogramleder Andreas Røshol, fakultetsdirektør Hanne Graver Møvig, prosjektleder Eirik Sørbø og studieprogramleder Hilde Norbaken.
Publisert Oppdatert

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) fikk inn 28 søknader da de i vår lyste ut 140 millioner kroner til etablering av nye Sentre for fremragende utdanning (SFU).

Seks gikk videre til finalen i sommer, og opprinnelig var det planen å utpeke inntil fire nye sentre. I dag ble årets tildeling kunngjort, og tre sentre får til sammen 95,5 millioner kroner over fem år.

Direktør Sveinung Skule i HK-dir sier at den reduserte satsingen ikke skyldes kutt i budsjettet, men at ekspertkomiteen bare innstilte på tre sentre, som alle får det beløpet de søkte om.

— Med bakgrunn i søknad, institusjonsbesøk og fagekspertens vurdering har ekspertkomiteen gitt sin vurdering og anbefaling for tildeling. Tre av søknadene er vurdert til å tilfredsstille kravene til SFU-status. HK-dir har fulgt komiteens innstilling, sier han.

Her er vinnerne

Sentre for fremragende utdanning er en nasjonal prestisjeordning som skal stimulere fagmiljøer til å videreutvikle høyere utdanning.

De tre fagmiljøene som nå får status Senter for framragende utdanning er:

  • Senter for tverrfaglig utdanning (CIE), ved Universitetet i Oslo (UiO).
  • Senter for integrert og transdisiplinær undervisning i planlegging (SITRAP), ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Nord universitet.
  • Senter for fremragende utdanning i kreativ bruk av teknologi i musikkutdanning (CreaTeMe), ved Universitetet i Agder (UiA).
Fakta

Sentre for fremragende utdanning (SFU)

  • Sentre for fremragende utdanning er en nasjonal prestisjeordning som gir Norges fremste utdanningsmiljøer ressurser til å videreutvikle studiene sine.
  • Ordningen ble opprettet i 2010, og det er i dag 12 slike sentre i Norge.
  • Satsingen innebærer en målrettet og langsiktig innsats for å stimulere til utvikling av undervisning og innovative tilnærminger til læring i høyere utdanning på bachelor- og mastergradsnivå.
  • Status som senter for fremragende utdanning gis for fem år, med mulighet for ytterligere fem år etter en midtveisevaluering.

Kilde: HK-dir

Ser fram til å begynne

— Nå er vi svært glade og ser fram til å begynne arbeidet, sier instituttleder Erik Gunvaldsen ved Institutt for rytmisk musikk på Universitetet i Agder.

De fikk fullt gjennomslag for sitt forslag om et senter for fremragende utdanning i kreativ bruk av teknologi i musikkutdanning.

Målet er å bli et internasjonalt knutepunkt for utviklingen av kunstnerisk og pedagogisk bruk av teknologi i høyere musikkutdanning. For å oppnå dette, mener både UiA og Nokut at det trengs nytenkning ikke bare i bruk av teknologi, men også ferdigheter som entreprenørskap.

— Fagfeltet vårt har forandret seg veldig de siste årene, både måten musikk lages på og hvordan den fremføres, produseres og distribueres, forklarer Erik Gunvaldsen, og peker på at de har søkt samarbeidspartnere som er eksperter på felt som spenner fra entreprenørskap til kunstig intelligens.

— Vi har fem store arbeidspakker vi skal jobbe med og er en solid gjeng både internt og eksternt som skal gå i gang nå, sier han.

Vurdert som fremragende

De tre nye sentrene er vurdert som fremragende, og viser høy relevans for faget koblet med gode planer for videreutvikling og innovasjon, melder HK-dir.

— Vi har hatt en stor prosess med komite og egne evaluerere på de enkelte fagområdene, og de tre er plukket ut fordi de er gode. To av dem har spennende satsinger på tverrfaglige utdanninger, og i tillegg kommer at de har innovative pedagogiske metoder og gjennomtenkte måter å lage utdanningsopplegg på slik at studentene skal bli godt forberedt til arbeidsmarkedet, sier direktør Sveinung Skule.

Med de tre nye sentrene vil det være i alt 13 sentre for fremragende utdanning i Norge. HK-dir-direktøren betegner dem som fyrtårn.

— Vi trenger noen spydspisser som kan vise veg, så det er viktig at vi har noen miljøer som får litt ekstra ressurser til å gjøre utviklingsarbeid og kan være fyrtårn for hele sektoren.

Sveinung Skule.

Glapp på målstreken

Dette er de tre sentrene som kom til finalen, men som glapp den prestisjefylte tildelingen på målstreken:

  • Journalistikk, innovasjon, mediejuss og praksis - JIMP, Høgskulen i Volda
  • Senter for fremragende jazzmusikerutdanning - Listen!, Norges teknisk-naturvitskapelige universitet (NTNU)
  • Senter for fremragende utdanning i kriseledelse - PREPARED, Nord Universitet
Powered by Labrador CMS