fremragende utdanning

Vil ha mulighet til å søke om flere enn fem frem­ragende utdannings­sentre

De gamle universitetene vil fjerne antallsbegrensningen på søknader om Senter for fremragende utdanning (SFU).

Prorektor Marit Reitan påpeker i brevet at de fremdeles vil kvalitetssikre søknader før innsending, også hvis direktoratet fjerne antallsbegrensningen.
Publisert

I et brev til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ber de fem gamle universitetene om at direktoratet vurderer å fjerne antallsbegrensningen neste gang de lyser ut Senter for fremragende undervisning i 2025.

De fem gamle universitetene, eller U5, er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitetet.

Maks fem søknader

Ved siste utlysningsrunde kunne hver vertsinstitusjon sende inn maksimalt fem søknader, noe som ifølge Marit Reitan, prorektor ved NTNU og brevforfatter på vegne av U5, er problematisk for de store institusjonene som «potensielt kan ha mer enn 5 interesserte søkermiljø.»

«Så lenge denne begrensningen gjelder må vi ha en intern prosess med både utvelgelse og faglig kvalitetssikring av søknader også internt på institusjonene, og det har blitt stadig mer krevende», skriver Reitan i brevet.

Hun peker på at det såvidt de vet ikke er tilsvarende begrensninger ved søknader om Senter for fremragende forskning eller Senter for forskningsdrevet innovasjon.

«Vi ønsker å understreke at vi fremdeles vil kvalitetssikre søknader internt før innsending».

— Det står at det å gjennomføre en intern prosess med både utvelgelse og faglig kvalitetssikring av søknadene internt har blitt stadig mer krevende. Hva er årsaken til at det er blitt krevende?

Det er rett og slett fordi det blir flere miljø som er interessert i å søke. Det er en utvikling som vi er svært fornøyde med, og som er i tråd med vår utdanningsstrategi, men det betyr også at det blir et større volum av søkere som må skaleres ned til fem. Siden maksimumstaket for søknader som sendes fra institusjonene er likt uavhengig av institusjonenes størrelse, er dette en problemstilling som særlig rammer de større universitetene, sier Marit Reitan til Khrono i en e-post.

— SFF og SFI har ikke slike adgangsbegrensninger står det. Kan dette tolkes som en nedvurdering av utdanningsfeltet?

— Det ønsker jeg ikke å spekulere i, men det er jo en kjensgjerning at det er færre midler til utdanning og SFU enn til forskning og SFF med flere. Jeg skulle selvsagt gjerne sett at det var satt av flere midler til SFU.

Reitan sier at for NTNU handler denne saken først og fremst om at de største universitetene har samme antallsbegrensning som de minste høyskolene.

— Ellers er det aller viktigste for NTNU at vi får informasjon om rammene for utlysning tidlig – og at prosessen er forutsigbar.

Vil ha proposjonell begrensning

— Vi ønsker ikke å operere som små interne forskningsråd. Vi ønsker at alle søknader skal bli vurdert på kvalitet, og det å velge internt i organisasjonen byr blant annet på habilitetsproblematikk og vi må hente inn eksterne for å hjelpe oss med utvelgelsen, sier Pinar Heggernes, prorektor for utdanning og digitalisering ved Universitetet i Bergen.

Men, understreker hun, det betyr ikke at de mener det skal være helt frislipp på antall søknader.

— Det vi mener er at det må stå i proposisjon til størrelsen på institusjonen. Ved siste runde var det maks fem søknader uansett størrelse på institusjon. Det syntes vi ble lite hensiktsmessig.

— Samtidig var det ingen som leverte mer enn fire søknader?

— Det er sant, men dette handler om prinsippene. Da vi startet vår prosess var det langt flere enn fem interesserte, men så var det noen som trakk seg underveis. Men det kunne hendt at vi hadde måttet velge ut fem søknader.

Ikke avgjort

— Dette er et nyttig innspill, som vi tar med oss i videre utvikling av SFU-forvaltningen, skriver HK-dir-direktør Sveinung Skulde i en e-post til Khrono.

Der skriver han også at de verken har vurdert eller tatt noen avgjørelser rundt hvorvidt antallsbegrensningen skal fjernes til neste utlysningsrunde.

SFU-ordningen omtales av direktoratet som en nasjonal prestisjeordning for kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Det er i dag tolv sentre som har SFU-status.

Til tross for ønsket om å endre reglene var det ingen institusjoner, NTNU inkludert, som leverte flere enn fire søknader i siste utlysningsrunde. Totalt fikk direktoratet inn 28 søknader.

Powered by Labrador CMS