pandemi

Frafallstallene etter korona­­høsten verre enn først antatt

Frafallet for ferske bachelorstudenter var større høsten 2020 enn året før. Men verst er tallene for førsteårs masterstudenter.

Studentleder ved NMBU, Tuva Todnem Lund, og biologistudent Aksel Vardeberg Skeie er bekymret for læringsutbytte og frafall for studenter med stengte campus og digitalisert labundervisning.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag kom det tall fra Kunnskapsdepartementet og Database for statistikk for høgre utdanning (DBH), som viste at frafallet hadde minsket under pandemien.

Når man går bak tallene tegner det seg et annet og dystrere bilde for studenter som tar bachelor eller master på heltid.

Ingrid Susanne Andersen er seniorrådgiver ved Universitetet i Agder (UiA). Etter at hun tidligere i vinter laget en rapport om frafallstallene bare ved UiA, fikk hun i oppdrag for Universitets- og høgskolerådet (UHR), å lage en rapport om frafallet ved alle landets universiteter og høgskoler. Rapporten skal behandles på styremøte i UHR 16. april.

Khrono har fått tilsendt rapporten, og den vil offentliggjøres samtidig med sakspapirene til UHRs møte.

Verst for ferske masterstudenter

Bildet Andersen får fram i sin rapport og sine analyser er annerledes og dystrere enn de første tallene fra departementet og DBH. Andersen har hentet sine tall direkte fra institusjonenes egne studentsystemer og hun har kartlagt alle heltidsstudenter som startet opp høsten 2020, og sett på hvor mange av disse som har registrert seg og betalt semesteravgift våren 2021.

Andersen understreker at hennes rapport og analyse er knyttet til heltidsstudenter på grunnstudier og på 2-årige masterprogram.

Hovedfunnene for studenter som startet på studieløpet er:

  • Markant høyere frafall på 2-årige masterprogram
  • Økt frafall på bachelor- og 5-årige program
  • Lavere frafall på årsstudier

Frafallet på toårige masterprogram er også høyere for studenter fra 2019-kull.

Rapporten til Andersen viser at frafallet for bachelorstudentene som startet opp høsten 2019, våren etter var på 9 prosent, mens tallet for kullet som startet opp høsten 2020 er på 10,8 prosent.

Forskjellen for masterstudentene er langt større. For de studentene som startet opp høsten 2019, var det 7,4 prosent som ikke fortsatte våren 2020, mens av de studentene som startet sitt toårige masterløp 2020 har hele 14,7 prosent av studentene ikke registrert seg for fortsatte studier våren 2021.

— Koronasituasjonen har vært krevende for mange

I en kommentar til sine analyser understreker Andersen at økning i frafall for studenter som startet på studieløpet i 2020, samt økning i frafall for masterstudenter som startet i 2019, kan indikere at koronasituasjonen har vært krevende for mange studenter, noe som har bidratt til at flere enn normalt velger å avslutte et påbegynt studieløp.

— Hvorvidt frafall for disse betyr bytte av studieprogram eller institusjon sier tallene lite om, men for disse studentene vil det i mange tilfeller bety at de mister hele eller deler av et studieår, beskriver Andersen.

Hun legger til at det økte frafallet for studenter på 2-årige masterprogram er bekymringsfullt.

— Dette samsvarer med tallene for fullføring hvor vi ser at færre fullfører et toårig program og flere av dem som fullfører har blitt forsinket. Det ser altså ut til at masterstudenter i større grad enn andre studenter har blitt påvirket av nedstengte campus og digital undervisning, påpeker Andersen.

Andersen understreker at hun synes det er vanskelig å spekulere i årsaker til dette, men en nærliggende forklaring på at funnene knyttet til ulike studentgrupper spriker kan være at studenter som kombinerer jobb og studier i større grad en normalt vil fortsette studiene når arbeidsmarkedet blir dårligere – ikke minst for å sikre seg litt studiefinansiering fra Lånekassa.

— Heltidsstudenter har jo pekt på belastningene ved å være student i Studiebarometeret, så det er konsistens mellom hva studentene sier, og hva frafallstallene forteller. Det er all grunn til å lytte til studentenes ønsker om en normal studiehverdag slik at så mange som mulig klarer å fortsette studieløpet de har planlagt for, understreker Andersen.

Samme tendens for master på fullføring

Khrono har tidligere skrevet om tall fra Universitetet i Agder (UiA). De viser det samme som samletallene nå viser: Færre dropper ut etter ett semester. Ved UiA gjelder det også årsstudier, som tradisjonelt har flest som faller fra etter ett semester.

Tall Khrono har funnet fram til og presentert viser at noe flere bachelorstudenter enn tidligere fullførte på normert tid i 2020, men at masterstudentene sliter mer.

Masterstudentene ved 12 universiteter og høgskoler har lavere andel normert gjennomføring sammenlignet med 2019. For doktorgradsstudentene har åtte av institusjonene bedre gjennomføringstall, sju har dårligere.

Eksamensresultatene fra de to første pandemisemestrene viser at studentene samlet sett får bedre karakterer enn vanlig, selv om noen eksamener har høg strykprosent - og selv om det også er avdekket mer fusk.

5900 kan bli forsinket

Som Khrono har skrevet, står 2000 studenter ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) i fare for å bli forsinket. Grunnen er stengt campus og i hovedsak manglende tilgang til laboratorier.

På landsbasis er det om lag 5900 studenter som risikerer å bli forsinket, melder Kunnskapsdepartementet, etter at utdanningsinstitusjonene har meldt tilbake. Som Khrono har skrevet, gjelder dette blant annet teater- og musikkstudenter, men også ingeniørstudenter risikerer å ikke bli ferdig til normert tid.

NMBU-student Silje Kvist Simonsen (24) risikerer å ikke bli ferdig med master. Hun håper noe skjer over helgen.

— Jeg hadde en uke igjen av forsøket mitt. Nå krysser jeg fingre for at jeg kommer igang 15. april. Da klarer jeg å bli ferdig med god margin til aller siste frist 15. august, sa Simonsen til Khrono.

Powered by Labrador CMS