Rettssak

Frikjent for forfalsking av vitnemål

En medisinstudent ble frikjent i Hordaland tingrett tirsdag. 

Publisert Oppdatert

En utenlandsk mann i tjueårene ble siktet for å ha forfalsket vitnemålet sitt fra videregående skole i hjemlandet sitt.

Saken ble først omtalt av NRK.

Mannen studerte medisin ved Universitetet i Bergen (UiB) fram til han ble utestengt. 

Ifølge tingretten i Hordaland er mannen frikjent fordi det ikke er bevist utover enhver rimelig tvil at han har forfalsket dokumentet, selv om vitnemålet har et «mistenkelig utseende».

Mannen flyttet til Norge som barn sammen med familien sin. Familien ønsket at han skulle gå på videregående skole i hjemlandet, noe han gjorde. Han returnerte til Norge for å studere medisin, og kontaktet Samordna opptak for å få informasjon om søknadsprosessen.

I prosessen med søking måtte mannen regne om karakterene fra den utenlandske videregående skolen til tilsvarende norsk karaktersnitt. Han oppdaget at hans vitnemål var satt opp med kun ett desimaltall. Dersom vitnemålet hadde hatt to desimaler, ville mannen fått 12 poeng lagt til på karaktersnittet. 

Derfor ba mannen om et nytt vitnemål fra skolen med to desimaltall. 

Sendte e-post med falske navn

Det er her partene strides. På det nye vitnemålet ser overskriften på arket skjevt ut sammenlignet med resten av dokumentet, og årstallet har blitt endret. Det er med dette nye vitnemålet mannen har søkt på medisinstudiet ved UiB, som han kom inn på. Med det gamle vitnemålet ville han ikke kommet inn. 

Samordna opptak har fått e-post de mener er fra mannen med et oppdiktet navn, vedlagt det som skal være forfalskede diplomatiske dokumenter. Mannen skal ha sendt flere e-post med oppdiktede navn både til Samordna opptak og til skolen i hjemlandet. Dermed festet ikke UiB lit til skolens henvendelse med vitnemålet og bekreftelse på at vitnemålet var ekte. 

Våren 2021 ble mannen varslet om at det ble mistenkt fusk i opptaksprosessen og at han risikerte utestengelse fra universitetet. I mai samme året leverte UiB inn en anmeldelse. Mannens avlagte eksamener ble kansellert og han ble utestengt. I tillegg fikk han karantene før han kunne søke ny høyere utdanning. 

Da diplomatiske kontakter henvendte seg direkte til den utenlandske skolen, sendte skolen dem samme vitnemål. De bekreftet at studentene i realiteten har flere desimaler enn de to som er oppgitt på det siste vitnemålet, men at de forkorter tallet på vitnemål.

Studerer medisin igjen

I rettens vurdering trekkes det fram at mannen har brukt mye energi og «til dels uærlige metoder» for å få en garanti for sitt opptak til medisinstudiet fra Samordna opptak. Likevel skriver retten at når den utenlandske skolen har sendt det samme dokumentet til flere instanser, fester den lit til at det er ekte. I tillegg er det ingen karakterer eller andre opplysninger enn årstall og det nevnte desimaltallet som er endret. 

Retten skriver det er «mest sannsynlig at dokumentet ikke er forfalsket». 

Mannen søkte opptak til medisinstudiet ved Universitetet i Oslo i fjor, siden karantenetiden hans var gått ut, og har siden da studert medisin der.

Powered by Labrador CMS