rettssak

Mann dømt for å ha forfalsket vitnemål

En mann ble av Oslo tingrett dømt for å ha forfalsket et vitnemål fra et utenlandsk universitet og en rekke andre forhold.

Rettssaken mot mannen gikk i over én uke i Oslo tingrett, og forfalskning av vitnemål var bare en liten del av saken .Han ble dømt til fengsel i tre år og seks måneder.
Rettssaken mot mannen gikk i over én uke i Oslo tingrett, og forfalskning av vitnemål var bare en liten del av saken .Han ble dømt til fengsel i tre år og seks måneder.
Publisert

Mannen i 30-årene ble tidligere denne måneden dømt for seks helerier, ett tilfelle av hvitvasking og dokumentforfalskning. Heleriene og hvitvaskingen er begått blant annet ved bruk av omfattende misbruk av andres identiteter, står det i dommen.

En liten del av tiltalen handler om at forfalskning av et vitnemål fra et europeisk universitet.

Politiet fant vitnemålet fra et medisinstudium på mannens datamaskin. Retten legger til grunn at det er forfalsket. Det var et vitnemål der navn og fødselsnummer på personen som eier vitnemålet er blitt endret. Flere av karakterene ble også endret til det bedre.

Mannen sendte det forfalskede vitnemålet til en person med samme navn som det nye navnet på vitnemålet.

Den domfelte ønsket ikke å forklare seg i saken, verken for politiet eller for retten, med unntak av at han ga noen få opplysninger. Men retten mener det er sannsynlig at mannen selv har studert medisin ved det aktuelle universitetet.

Det går ikke fram av dommen hva vitnemålet skulle brukes til.

I retten erkjente han seg ikke skyldig.

«Stort potensial for feil og skader»

I dommen heter det at det forfalskede vitnemålet kan ha et stort potensial for feil og skader:

«Dokumentforfalskningen blir i denne sammenhengen av liten betydning for utmålingen av straff. Samtidig vurderer retten at å forfalske en karakterutskrift i medisin – kan medføre at ikke-kvalifisert personale får stillinger hvor medisinsk kompetanse er nødvendige. Det har et stort potensial for feil og skader. Selv om dette ikke gjaldt forfalskning av et avgangsvitnemål, mener retten at en karakterutskrift kan bidra til å få stillinger man ellers ikke ville fått. Retten er ukjent med om personen hvis navn utskriften lød på, i det hele tatt har gjennomført studier i medisin. Alene ville denne posten ha medført en kort betinget fengselsstraff.»

For alle forholdene ble mannen dømt til fengsel i tre år og seks måneder.

Powered by Labrador CMS