FORSKNINGSRÅDET

Fripro stoppes i 2023. Alle som er lovet midler får i år

Fortsatt uavklart om EU-støtte og penger til infrastruktur til forskningen.

Fra venstre Kristin Halvorsen, Linda Nøstbakken, Gunnar Hovland, Britt Elin Steinveg og Robert Rastad utgjør det nye styret. Skjalg Bøhmer Vold, Paul S. Amundsen, Terje Bendiksby / NTB, Silje Katrine Robinson, Tromsø kommune
Publisert Oppdatert

Forskningsrådet hadde i sitt styremøte 1. juni en første og foreløpig rapport fra revisjons- og konsulentselskapet KPMG oppe til vurdering. Selskapet har fått i oppdrag å gjennomgå økonomien til rådet, etter at det ble klart at de lå an til et milliardunderskudd.

Konsulentselskapet bekrefter de tidligere prognosene for økonomien og manglende likviditet i Forskningsrådet. Ved utgangen av året i år vil man ligge 275 millioner kroner i minus, i løpet av neste år 1,9 milliarder, mens det for 2024 er det anslått at det vil mangle 2,9 milliarder kroner.

I rapporten skisserer KPMG tre overordnede virkemidler som kan benyttes for å håndtere den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet:

  1. Tilføring av midler (økte inntekter og/eller lån/driftskreditt)
  2. Stoppe nye utlysninger og/eller utsette oppstart av nye prosjekter
  3. Kutte i og utsette/forskyve pågående prosjekter

KPMG anbefaler at det gis fullmakt til å videreføre dagens praksis med mulighet til å midlertidig disponere midler på tvers av kap./post.

I styrets vedtak fra 1. juni heter det:

«Dersom styrets anbefaling i brev til KD av 1. juni om forlengelse av fullmakter følges, vil styret anbefale at tildelingene i juni og september, inkludert FRIPRO, gjennomføres som planlagt, men eventuelt med justerte rammer. Første utbetaling bør imidlertid skyves til sent i 2022 og 2023. Styret ber styreleder formidle dette til KD.»

Forskyvninger i Fripro

Det er allerede er klart at det vil bli forskyvninger i programmet Fripo, som finansierer banebrytende fremragende forskning. Utbetalingene for dette års tildelinger vil ikke skje før sent i 2022 og i 2023 og det vil ikke bli ytterligere tildelinger med tilhørende utbetalinger på nye prosjekter i 2023.

I styrets vedtak fra 1. juni heter det:

«Dersom styrets anbefaling i brev til KD av 1. juni om forlengelse av fullmakter følges, vil styret anbefale at tildelingene i juni og september, inkludert FRIPRO, gjennomføres som planlagt, men eventuelt med justerte rammer. Første utbetaling bør imidlertid skyves til sent i 2022 og 2023. Styret ber styreleder formidle dette til KD.»

Alle forskere som er lovet penger, skal få penger sier statsråd Ola Borten Moe til Aftenposten fredag.

– Vi trekker ikke tilbake noe vi har lovet. Den avklaringen kommer jeg med her og nå, sier han.

Men framtidige utlysninger kan man se lenger etter, de skyves fram i tid for å sikre likviditeten i Forskningsrådet.

Nobelprisvinnerne ved Kvaliinstituttet Edvard og Mai-Britt Moser var spesielt bekymret for stopp i Fripro-utlysninger, brems i investeringer i infrastruktur som laboratorier f.eks. og for utsettelse av igangsetting av sentre for fremragende forskning, da Khrono intervjuet dem i midten av mai. De ropte varsku mot hele situasjonen og fryktet hjerneflukt fra Norges forskningsmiljøer. når usikkerhet og utsettelser nå rammer.

Det nye styret i Forskningsrådet anbefaler i et brev til Kunnskapsdepartementet at det skal gis en langvarig fullmakt til å kunne flytte penger mellom ulike poster i budsjettene for å drive likviditetsstyring - uten at de tidfester hva som er «langvarig».

I anbefalingene sine viser styret til at KPMG fremhever at «NFRs handlingsrom til å iverksette tiltak øker med tiden vi får til å tilpasse oss».

KPMG peker i sin rapport på at en mulig årsak til at underskudd har oppstått er at det har blitt benyttet for sterke virkemidler, for raskt, for å bygge ned likviditetsbeholdningene.

Vil ha fullmakt en «lengre periode»

Gitt de langsiktige mekanismene i Forskningsrådets virksomhet er det fornuftig å bruke tid på en kontrollert oppbygging av likviditetsbeholdningen per kap./post til et fornuftig nivå, slik at man ikke ender opp med for høye likviditetsbeholdninger på et senere tidspunkt, heter det i anbefalingen Forskningsrådet har sendt til Kunnskapsdepartementet.

I det samme brevet skriver også Forskningsrådets styre at «det fornuftig at fullmakten gis for en lengre periode.

Styret vil raskt komme tilbake med forslag til ulike pakker av tiltak som i løpet av en akseptabel tidsperiode kan håndtere økonomisituasjonen i NFR. Styret vil deretter vurdere og foreslå ulike framtidige modeller for økonomiarbeidet i NFR, heter det videre.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe skrev i en pressemelding fredag ettermiddag at han kom til å be Stortinget om en fullmakt til å flytte penger mellom de ulike budsjettpostene i Forskningsrådet i en periode - nærmere bestemt fram til 2024. Han vil allerede til høsten komme med forslag til konkrete tiltak når forslag til statsbudsjettet for 2023 legges fram.

Vil ha tydelige signaler om EU-støtte

Forskningsrådets styre mener også at det må gis et tydelig politisk signal om at RES-EU-ordningen skal videreføres og at man kommer tilbake til finansieringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

RES-EU, er en resultatbasert grunnfinansiering til institutter som vinner EU-prosjekter. Midlene er viktige for å gi forutsigbarhet for norske aktører og kompenserer for lave støttesatser i EU.

STIM-EU i mill. kroner fra 2015 - 2021 (nå RES-EU)

2015 *2016 2017 2018 2019 2020 2021
16481173217356373500

*2016: STIM-EU beregnes fra signerte kontrakter og ikke bekreftelse på finansiering. KILDE: Forskningsrådet

Denne ordningen er nå underfinansiert og det er usikkerhet blant instituttene om de kan motta RES-EU for nye prosjekter framover.

«Uten RES-EU kan institutter måtte si ifra seg og/eller slutte å sende EU-søknader fordi de ikke har råd til å vinne dem. Det vil redusere norsk deltakelse i EU-prosjekter betydelig», mener Forskningsrådets styre.

I pressemeldingen fra Ola Borten Moe fredag, kom det ingen avklaringer rundt RES-EU, utover at:

«Det er fortsatt utfordringer knyttet til fremtidig finansiering av blant annet Retur-EU, tildelinger til senter for fremragende forskning og infrastruktur. Her jobber Forskningsrådet, sammen med Kunnskapsdepartementet, videre for å finne løsninger.»

Powered by Labrador CMS