Den gamle Fysikkbygningen på Universitetet i Oslo - et sentralt bygg for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Foto: Siri Øverland Eriksen

50 kvinner på ett fakultet utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet

Seksuell trakassering. På Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo svarer 13 prosent av de kvinnelige vitenskapelige ansatte at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb. 3 prosent av mennene svarer det samme.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Prosjektet FRONT (Female Researchers on Track) ved Det matematisk-natuvitenskapelige fakultet (MatNat) ved Universitetet i Oslo ble nettopp avsluttet. Det er gjennom prosjektet også gjort kartlegginger og intervjuundersøkelser.

I kartleggingen har man blant annet spurt om omfanget av uønsket seksuell oppmerksomhet blant de vitenskapelig ansatte. 13 prosent av kvinnene og 3 prosent av mennene svarer at de har opplevd dette.

En nasjonal kartlegging av seksuell trakassering i akademia må ikke bli sett på som et problem som kan bli potensielt pinlig for institusjonene. Det er på høy tid at vi får en samlet oversikt over omfang.

Øystein Gullvåg Holter

På MatNat oppgir fakultet at de har 600 vitenskapelig ansatte hvorav 21 prosent er kvinner. Fakultetet har 800 doktorgradskandidater. I Database for statistikk om høgre utdanning er tallet for årsverk i kategorien undervisning, forsknings og formidlingsstillinger (UFF-stillinger) 1207, hvorav 33 prosent er kvinner. Med utgangspunktet i DBH-tallene og gitt at tallene i undersøkelsen er representative er det rundt 50 av kvinnene ved dette fakultet som en eller annen gang i sin karriere har opplevd uønska seksuell oppmerksomhet. Tallet for menn er 24.

Uønsket oppmerksomhet på jobb

Prodekan Solveig Kristensen ved MatNat sier de er bekymret for tallene, og ønsker åpenhet og oppmerksomhet om situasjonen.

Professor Øystein Gullvåg Holter, som står bak undersøkelsen, opplyser til Khrono at spørsmålet er formulert slik at det gjelder jobb, ikke fritid, og også tilbake i tid, slik at mange kan ha krysset av for episoder langt tilbake i tid.

På spørsmål om mobbing/trakassering generelt svarer 14 prosent av kvinnene og 10 prosent av mennene at de har opplevd dette.

FRONT er finansiert gjennom Forskningsrådets BALANSE-program og er gjennomført i samarbeid med Senter for tverrfaglig kjønnsforskning søkt ny kunnskap.

Bekymret for høye tall, ønsker åpenhet

Solveig Kristensen er prodekan på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på UiO. Hun mener at tallene som nå er avdekket er bekymringsfulle.

— For det første viser tallene at det er store kjønnsforskjeller på dette området, og det er jo ikke uventet. I tillegg er det mange kvinner som oppgir at de har opplevd uønsket seksuell trakassering, og det betyr at det er en betydelig andel av våre kvinnelige ansatte som er rammet, og som av den grunn er påvirket av dette i sin arbeidshverdag, trekker Kristensen fram overfor Khrono.

Prodekan på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO, Solveig Kristensen. Foto: Siri Øverland Eriksen

Hun forteller at de på MatNat tar opp disse tallene i alle ledersamlinger de har fra dekanatet og ned til PhD-veiledere og andre ledersamlinger både på fakultets-, men også instituttnivå.

— Vi vil gjennom å snakke om tallene bidra til å synliggjøre at problemene finnes også hos oss, og at vi ønsker en åpenhetskultur rundt disse spørsmålene, legger Kristensen til.

MatNat er ellers en del av den kursingen av ledere som skjer på Universitetet i Oslo i regi av toppledelsen.

Vi vil gjennom å snakke om tallene bidra til å synliggjøre at problemene finnes også hos oss, og at vi ønsker en åpenhetskultur rundt disse spørsmålene.

Solveig Kristensen

— Rektor har jo også vært tydelig på at situasjonen ved hele UiO skal kartlegges, og der vil jo vårt fakultet også bli med, legger Kristensen til.

Dekan på MatNat, Morten Dæhlen, slutter seg til uttalelsene fra Kristensen, men legger til for egen del:

— Jeg vil gjerne understreke at dette er en problematikk vi tar på alvor. I tillegg til å få økt forståelse for tilstanden i egen organisasjon er undersøkelsen gjennom FRONT-prosjektet også et viktig forebyggende tiltak, sier Dæhlen til Khrono.

Mener kartlegging må være en selvfølge

Resultatene fra undersøkelsen er både omtalt i en artikkel på Titan, informasjonsnettstedet til MatNat-fakultetet, og også i en kronikk først publisert på KIF.no, nå også i Khrono, skrevet av Øystein Gullvåg Holter, professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og medlem av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Holter er også medlem av arbeidsgruppen til universitets- og Høgskolerådet mot seksuell trakassering, UHRmot.

Holter omtaler debatten om man skal ha en nasjonal kartlegging av seksuell trakassering eller ikke.

— En nasjonal kartlegging av seksuell trakassering i akademia må ikke bli sett på som et problem som kan bli potensielt pinlig for institusjonene. Det er på høy tid at vi får en samlet oversikt over omfang, skriver Øystein Gullvåg Holter.

Øystein Gullvåg Holter. Foto: UiO

Styret i UHR takket nei til et tilbud om nasjonal kartlegging, og ønsket at institusjonene selv skulle ta hånd om dette.

Les også:

Universitetet i Agder har tatt initiativ til å få til en kartlegging der flest mulig deltar. Universitetet i Oslo (UiO) og Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) har allerede takket ja og det samme har Universitetet i Bergen. UiA-rektor Frank Reichert forteller at han har fått mange positive tilbakemeldinger fra andre institusjoner, og de skal gi svar om de blir med før nyttår.

— Møter på tabuer, kontrovers og skam, og er underforsket

I sin kronikk skriver Holter at seksuell trakassering er mer nytt som forskningstema, og lite utforsket blant annet innenfor UH-sektoren.

— Jeg opplever at det i dag møter på tabuer, kontrovers og skam, og er underforsket. Men med den nye oppmerksomheten på seksuell trakassering, får vi mer informasjon om denne underliggende dimensjonen – og hvordan seksuell trakassering virker inn på mobbing, konflikt, arbeidsmiljø og kultur generelt, skriver han.

Les også: Vi må ønske kartlegging av seksuell trakassering velkommen – ikke si nei til kunnskap!

Holter trekker fram at Norge som et likestillingsland ikke bør ha tall som viser at 13 prosent av kvinnene opplever uønska seksuell trakassering.

— Det er likevel nettopp disse tallene som kommer fram i den nye studien Female Researchers On Track, som har sett på forekomsten ved et av fakultetene ved Universitetet i Oslo. Resultatene tyder på at problemet er stort, selv om tallene blir lavere om man snevrer inn til seksuell trakassering de siste månedene, skriver Holter.

Han legger til at gjennomgående er det klart at seksuell trakassering er et viktig forskningsområde fremover.

— Åpenheten har blitt større, og blir i større grad sett på som en viktig del av arbeidsmiljø og kultur på arbeidsplassen, skriver Holter.

Les også: Toppene feiger ut om seksuell trakassering

Øystein Gullvåg Holter opplyser at de har flere spørsmål om trakassering og uønsket oppmerksomhet. Resultatene vil bli beskrevet i rapporten fra prosjektet som er under arbeid.

I en arbeidsmiljøundersøkelse utført ved OsloMet oppgir 37 ansatte, eller 2 prosent, at de har opplevd seksuell trakassering, men her var tidsrammen de siste 12 måneder.

— Overrasket over såpass store forskjeller

Til informasjonsnettstedet til MatNat, Titan, uttaler Øystein Gullvåg Holter også:

— Surveyundersøkelsene viser at det er flere ulemper for kvinner enn menn i akademia. Vi er overrasket over at det er såpass store forskjeller mellom kjønnene. Vi ser et mønster hvor kvinnene på mange punkter presenterer flere dårlige erfaringer enn mennene både i student- og forskermiljøet.

Prodekan Kristensen sier til Khrono at de ønsker å forlenge prosjektet.

Vi vil gjennom å snakke om tallene bidra til å synliggjøre at problemene finnes også hos oss, og at vi ønsker en åpenhetskultur rundt disse spørsmålene.

Solveig Kristensen

— Vi har søkt noen forlengelsesmidler, og også om et nytt prosjekt, FRONT 2, sammen med Det teologiske fakultet, Naturhistorisk museum og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, sier Kristensen.

Ikke eneste fakultet med utfordringer på UiO

Sommeren 2017 skrev Khrono om en rapport om Det juridiske fakultet på UiO der det også kom fram påstander om seksuell trakassering.

Les også:

Dekan Dag Michalsen sendte en epost til sine ansatte tidligere på høsten der han beklager overfor de som har opplevd trakassering at det har skjedd.

Han skrev: «Å lese at egen arbeidsplass knyttes til slike hendelser er ingen god situasjon for noen, og for fakultetsledelsen er det viktig å erkjenne at dette har skjedd hos oss. På vegne av fakultetet vil jeg beklage overfor dem som har vært utsatt for dette.»

Les også: Dekan beklager overfor de som har blitt trakassert

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS