Roy Steffensen (Frp), leder i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget mener det er en god ide at Stortingets kontrollkomite ser på Nord-vedtaket om nedlegging av studiesteder. Foto: David Engmo

Saken om nedlegging i Nord kan ende i Stortingets kontrollkomité

Nord universitet. Fremskrittspartiet vil at Stortingets kontroll og konstitusjonskomité skal sjekke gyldigheten av Nord-styrets nedleggingsvedtak.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fremskrittspartiet vurderer å ta Nesna-saken til kontrollkomiteen i Stortinget. Statsråd Iselin Nybø vil ha en debatt om styring og mål. Forskerforbundets Terje Fallmyr lurer på om det kunne vært lurt å fryse Nord-vedtakene til disse prosesser er gjennomført.

Fakta

Studiestedsstruktur ved Nord universitet våren 2019

Konstituert rektor, nå rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen presenterte sin rapport onsdag 24. april.

Rapporten foreslår at dagens ni studiesteder gjøres om til to campuser, tre studiesteder og to utdanningssteder med nett- eller samlingsbaserte tilbud.

Forslaget fra rektor Solheim Hansen om studiestedsstruktur ble behandlet første gang i Nord universitets styre 30. april. Rapporten er nå sendt på høring.

26. juni gjorde styret et vedtak. Nesna og Sandnessjøen avvikles som studiested, mens Namsos ble skjermet.

I mai sendte SV-representanter inn et representantforslag til Stortinget.

30.september var det høring, og komiteen har frist til 5. november med å leve innstilling i saken. Vedtak er ventet før jul.

Sist mandag var det høring i Stortinget om et forslag fra SV om at Stortinget skal pålegge styret ved Nord universitet å omgjøre sitt vedtak om studiesteder og nedlegging.

Samme dag varslet statsråd Iselin Nybø en gjennomgang av styringspolitikken for universiteter og høgskoler.

Nordland Frp har hele veien vært tydelig på at beslutningsgrunnlaget for nedlegging av Nesna er galt.

Roy Steffensen (Frp)

— Det vil være nyttig for Stortinget å diskutere hva Stortinget skal bestemme, hva regjeringen skal styre over og hva styrene selv skal kunne avgjøre, sa statsråden til Khrono mandag.

Steffensen (FrP) foreslår kontrollbehandling

Hanne Dyveke Søttar fra Fremskrittspartiet sitter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Hun er også sentral i Nordland Frp.

Under utdanningskonferansen om høyere utdanning på Nesna i slutten av august i år sa Søttar at hun ikke kunne støtte vedtaket fra SV, men at hun ønsket å se på om Kontrollkomiteen burde se på saken.

Nå løfter hennes partikollega og leder av Utdannings- og forskningskomiteen, Roy Steffensen, opp det samme standpunktet i Nationen.

Frps utdanningstopp mener nedleggelsen av Nord universitets studiested på Nesna kan være i strid med Stortingets intensjoner. Nå kan saken ende i Stortingets kontrollkomité.

— Nordland Frp har hele veien vært tydelig på at beslutningsgrunnlaget for nedlegging av Nesna er galt. Det merker jeg meg at mange andre også er. Når folk ser ut til å være i tvil om faktagrunnlaget er riktig, tenker jeg kanskje det kan være et spor å følge å ha saken i kontrollkomiteen, sier Steffensen til Nationen.

Poenget til Søttar og Steffensen er at det kan være intensjonene fra da Stortinget behandlet regjeringens strukturreform i 2015 som kan være brutt, men også forutsetningene som lå til grunn for selve sammenslåingen.

— Innenfor mandatet til kontrollkomiteen

Steffensen viser til overfor Nationen at det under høringen ble presentert informasjon som er i direkte motstrid til det Nord-ledelsen har lagt fram. Han sier Frp er åpen for å diskutere om vedtaket om nedlegging strider mot intensjonene da Nord universitet ble slått sammen av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2016.

Ifølge Nationen er foreløpig spørsmålet om kontrollsak verken tatt opp i Frps stortingsgruppe eller mellom regjeringspartiene, men Steffensen mener en slik sak vil være innenfor komiteens mandat.

Komiteen skal føre kontroll med at regjeringen og forvaltningen gjennomfører de vedtak som fattes i Stortinget.

Forskerforbundet: — Burde man vurdere å fryse vedtaket?

Terje Fallmyr er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Nord universitet.

Han har fulgt debatten rundt studiestedstruktur og vedtakene tett. Han er langt på vei enig med rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, i at debattene og vedtakene kanskje kommer i litt feil rekkefølge.

— Vi burde hatt debatten om hvordan universiteter og høgskoler skal styres, og ikke minst hvilke mål man skal vurderes etter først. De regionale elementene og profesjonsfagenes rolle er jo svært viktige her, og jeg merker meg at statsråden nettopp trekker fram slike elementer, sier Fallmyr og fortsetter:

— Hvis Stortinget nå ender opp med noen nye målvurderinger og styringssignal, som reder grunnen for at både Nesna og Sandnessjøen burde bestå, hadde det jo vært tragisk om vedtakene langt på vei er gjennomført når disse vedtakene er landet, sier Fallmyr.

Søttar (Frp): — Rapporten er ikke verdt papiret den er skrevet på

Nordlands Hanne Dyveke Søttar fra Fremskrittspartiet sitter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Søttars utgangspunkt er at hun ønsker at man skal få gitt vedtaket i Nord-styret oppsettende virkning, og dermed stille hele Nesna-prosessen i bero, inntil Stortinget har fått grundig vurdert hele rapporten og begrunnelsen for vedtaket.

— Rapporten som ligger til grunn for Nord-styrets vedtaket er ikke verdt papiret den er skrevet på, sa Søttar i slutten av august, og la til at man også kan få Riksrevisjonen til å vurdere saken.

Søttar vil på den andre siden ikke være med på å støtte et forslag fra SV der man overprøver vedtaket ved Nord universitet.

— Vi kan ikke først gi dem selvstyre og så komme etterpå og overprøve alle vedtak vi ikke liker. Men vi kan sjekke ut om de har gjort vedtak på et riktig grunnlag. Kontroll- og konstitusjonskomiteen er den eneste komiteen på Stortinget som kan ta opp saker på fritt grunnlag, og en slik undersøkelse vil jeg støtte.

Hun minnet også om at strukturreformen ble enstemmig vedtatt i Stortinget, selv om det var åtte forslag som ble stemt ned før endelig vedtak.

Representantforslaget

Det er altså tre representanter fra SV som har fremmet dette representaforslaget til Stortinget. Utdannings- og forskningskomiteen har frist til 5. november med å komme med en innstilling, og det skal gjøres vedtak før jul.

Det er ikke ventet at forslaget får flertallet på Stortinget, selv om Frp og KrF har vært tydelige på at denne saken smerter, og partiene lokalt har vært tydelige på at de støtter Nesna.

KrF har gått i langt i å si at de vil sikre annen aktivitet på Nesna hvis det ender med nedlegging.

Frps svar på den utfordrende saken er nå å foreslå at Kontroll- og konstitusjonskomiteen vurderer vedtaket.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS