Frykter nye utsettelser til tross for Statsbyggs lovnader

Studiestart rykker stadig nærmere for veterinærmiljøet som skal inn i et uferdig bygg ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Universitetet stoler ikke blindt på Statsbyggs lovnader om når de kan flytte inn.

Veterinærbygget i Ås nærmer seg ferdigstillelse. Men endelig dato er forskjøvet, og NMBU frykter den vil bli forskjøvet igjen. Foto: Statsbygg
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I januar kunne Khrono melde at innflyttingsdatoen for det nye veterinærbygget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), var forsinket. 2. mai hadde blitt til 15. juni.

I styrepapirene til NMBU, som nå er sendt ut før styret skal møtes neste uke, gir NMBU uttrykk for usikkerhet rundt datoen 15. juni også.

«15. juni som Innflyttingsdato/Ferdigstillelse/Dato for midlertidig ibruktakelse vil være usikker, da det kan dukke opp utfordringer som truer denne», heter det.

Vi må brette ermene og må bare prøve å få det til. Vi er fortsatt satt i en krevende situasjon. 15. juni er ikke så bra det heller, det er egentlig for seint det også.

Lars Atle Holm

Det slås også klart fast at prestisjebygget i Ås den 15. juni ikke vil være like ferdig som det det skulle vært 2. mai, og at arbeidet med å få klart bygget må fortsette fram mot studiestart i midten av august.

— At vi skriver at det er usikkerhet knyttet til 15. juni, betyr ikke at det er noe konkret nytt som har dukket opp. Men det er en iboende risiko her, siden prosjektet er stort og komplisert, og siden Statsbygg tidligere har sagt at de ikke har hatt kontroll. Vi er helt prisgitt av Statsbygg her nå, sier Lars Atle Holm, direktør ved NMBU.

Styrepapirene varsler mulig budsjettsmell

Veterinærbygget i Ås, som skal huse både Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen ved NMBU, har allerede sprukket flere ganger, både på tid og i penger. I fjor høst ble det blant annet kjent at summen økte fra sju til åtte milliarder på ett år.

I saksdokumentene før styremøtet står det at NMBU nå også kan ende opp med å bruke rikelig med ekstra ressurser internt for å komme i havn. Med utsettelsene løper NMBU en «betydelig økonomisk risiko»:

«NMBU Prosjekt Campus har ikke budsjettert med bemanning og aktiviteter på dette nivået så lenge som det nå blir nødvendig grunnet forsinkelsene i Statsbygg. Det er dermed også en betydelig økonomisk risiko i dette».

— I dette ligger det at vi må beholde NMBUs prosjektorganisasjon lenger. Totalt er den på rundt 30 personer som jobber med å følge opp Statsbygg og lede flytteprosjekt og annet. Og hvis det drar ut enda litt mer, er det en kostnad knytta til å være på Adamstuen lenger også, forteller Holm.

Skal få redegjørelse fra Statsbygg — igjen

Styret har invitert Statsbygg på styremøtet torsdag, og Statsbygg kommer. Det har de også gjort på tidligere styremøter.

— Nå er vi nødt til å ha dem der, de må fortelle oss hva de gjør av risikoreduserende tiltak, sier Holm.

— Er det vanskelig å slå seg til ro med at Statsbygg mener 15. juni er rett dato?

— Vi må brette ermene og må bare prøve å få det til. Vi er fortsatt satt i en krevende situasjon. 15. juni er ikke så bra det heller, det er egentlig for seint det også. Så vi skal stå på alle sammen for å få det til.

Lars Atle Holm, direktør ved NMBU. Foto: Siri Øverland Eriksen

Samtidig er det heller ikke bare overleveringsdatoen NMBU har noe å utsette på, når det gjelder Statsbyggs prosjektledelse. I styrepapirene skinner det gjennom at kommunikasjonen mellom universitetet og byggherren rundt overtakelse av driften av bygget, heller ikke er på opp.

Eiendomsavdelingen sliter nemlig med å få ut informasjon om forvaltning, drift og vedlikehold av det nye bygget fra Statsbygg.

— Dette er dokumentasjonen på bygget, tegninger, kart, oversikter med mer. Dette er viktig for å kunne drifte bygget når NMBU overtar det. Hvis man mangler disse, kan det være problematisk å løse feil hvis det oppstår situasjoner hvor noe ikke fungerer som det skal. Det kan potensielt være alvorlig, forklarer Holm.

Statsbygg: Finnes ingen alternativ dato

I Statsbygg sier kommunikasjonsdirektør Hege Njå Aschim at 15. juni er den gjeldende datoen for overtakelse av bygget — og at de ikke har mye mer å melde enn akkurat det.

— Det er riktig at vi har måttet flytte på innflytningstidspunktet. Den datoen som er satt er 15. juni, og det er en dato som står.

— Hvor lenge?

Hege Njå Aschim, Statsbygg. Foto: Statsbygg

— Den står. Det betyr at Veterinærinstituttets bygg skal være klart for drift fra denne datoen. NMBUs bygningsmasse skal være klar, men det vil stå igjen noen avtalte arbeider. Målet er fortsatt, som vi har arbeidet med hele veien, at studentene skal kunne starte opp 20. august, slår Aschim fast.

— NMBU skriver at det er risiko for at det kan dukke opp utfordringer som kan true datoen. Kan det det?

— Det er ingen ny dato som er satt. For veterinærinstituttet betyr det at bygget er klart for drift 15. juni, sier Aschim.

— Bekymringsverdig

Tillitsvalgt for Forskerforbundet ved NMBU, Lena Marie Kjøbli, sier til Khrono at den siste utsettelsen av overlevering til 15. juni, attpåtil kun med midlertidig brukstillatelse i et uferdig bygg, setter de ansatte i en vanskelig situasjon. Hun viser til at Statsbygg i oktober mente at 2. mai var en sikker dato.

— Det er veldig bekymringsverdig både for forskning og utdanning på Veterinærhøgskolen, men også for inntektsgrunnlaget for klinikkene vi driver, mener Kjøbli.

Hun uttrykker bekymring for at de ikke har fått testet byggene. Det nye veterinærbygget er et stort og komplekst bygg, med avanserte ventilasjonssystemer og annet utstyr. Det kreves opplæring i bruk av selve bygget, samt i utstyr, men begge deler må utsettes.

— Vi skulle overtatt bygg allerede i fjor høst for grundig testing av blant annet av det avanserte ventilasjonsanlegget i bygget. Nå må vi starte med undervisning og klinikk i bygg vi ikke har fått testet i tilstrekkelig grad. Jeg opplever allikevel at det nå er en god dialog med Statsbygg og vår ledelse for å løse dette.

Powered by Labrador CMS