felles klagenemnd

Full stans i behandlingen av klager

Kunnskapsdepartementet har bedt Felles klagenemnd stanse arbeidet fram til nemnden igjen er fulltallig.

Kunnskapsdepartementet har bedt Felles klagenemnd legge ned arbeidet fram til nemnden igjen er fulltallig.
Publisert Oppdatert

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) opplyser til Khrono at departementet har bedt «om at klagenemnden stiller virksomheten sin i bero inntil ny leder, medlem og varamedlem er oppnevnt.»

Det skjer etter at departementet omgjorde utnevnelsen av både leder Marianne Klausen og et av studentmedlemmene med vara tidligere i høst, og til tross for at Felles klagenemnd er vedtaksføre, også uten medlemmene hvis utnevnelse nå er omgjort.

Til Khrono skriver Kunnskapsdepartementet at de nå prioriterer å få på plass ny leder og nye studentrepresentanter for å gi nemnden ryddige rammer og ro til å utføre sine oppgaver.

— Vi mener derfor det er hensiktsmessig å stille behandlingen i bero til de nye medlemmene er på plass. Vi kan foreløpig ikke gi noen nærmere tidsangivelse for denne prosessen, skriver  departementet i en e-post.

Departementet skriver i brevet til HK-dir at de vil vurdere om klage på innsynsbegjæringer likevel bør behandles frem til de nye medlemmene er på plass, og at de nå jobber «med å vurdere konsekvensen av at oppnevnelsen av leder og to av medlemmene i Felles klagenemnd er omgjort, og vil komme tilbake til også dette.»

Fakta

Antall saker behandler i perioden der Marianne Klausen har vært leder av felles klagenemnd for tredje periode

Totalt

 • 286 vedtak om utestengelse
 • 37 vedtak Klausen ikke har vært med på
 • 351 vedtak totalt
 • 314 vedtak Klausen har vært med på
 • Fordelt slik - 2023 (tom 12.09)
 • 121 utestengelses vedtak
 • 11 vedtak Klausen ikke har vært med på, men vi vet ikke hvilken type saker
 • 150 vedtak totalt
 • 201 saker
 • 190 med klausen

2022 (fra april)

 • 165 utestengelses. vedtak
 • 26 vedtak klausen ikke har vært med på, men vi vet ikke hvilken type saker
 • 201 vedtak
 • 175 vedtak Klausen har vært med på

Kilde: HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og forskning), som har sekretariatet for Felles klagenemnd

Skulle hatt møte torsdag

Nemnden skulle egentlig ha møttes for å behandle klagesaker i dag, torsdag 28. september.

Bakgrunnen for saken bunner ut i tolkningen av nemndens forskrift.

I forskriften står det at «Ingen medlemmer kan oppnevnes for mer enn to perioder.» Dette har departementet tidligere sagt at de tolket som at ingen medlemmer kan sitte i samme posisjon i mer enn to perioder. 

Klausen ble i april 2022 oppnevnt for en tredje periode som nemndmedlem, men bare for en andre periode som leder.

Feiloppnevnte studenter

Hva studentene angår sier forskriften at nemnden skal ha «To medlemmer, med numeriske varamedlemmer, valgt av og blant studentene.» 

Norsk studentorganisasjon (NSO) har spilt inn sine kandidater, men disse har ikke blitt hensyntatt av departementet. 

NSO-leder, Oline Sæther, forteller til Khrono at de hadde et møte med Sandra Borch sist fredag, som nettopp handlet om feiloppnevningen av studenter til klagenemnda.

— I forskriften står det: «To medlemmer, med numeriske varamedlemmer, valgt av og blant studentene.» Som VG og Khrono omtalte i forrige uke viste det seg at to av de fire som ble oppnevnt i vår ikke var blant de vi foreslo, og Kunnskapsdepartementet snudde opp ned på hvem vi foreslo som fast i nemnda og vara. Jeg er glad for at Borch fredag var tydelig på at hun skulle rydde opp i de som ble oppnevnt uten å ha blitt valgt, sier Sæther.

Departementet på sin side forklarer dette med at de har sett på navnene fra NSO som innspill, og ikke tatt tilstrekkelig hensyn til at noen navn var innstilt av NSO-styret.

Departementet har nå bedt NSO om å innstille to nye medlemmer til nemnden.

Behandler fusk og innsyn

Felles klagenemnd er en nemnd under Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som behandler klager på enkeltvedtak som er fattet av høyere utdanningsinstitusjoner.

De fleste sakene omhandler fusk på eksamen, men også saker knyttet til skikkethet og avslag på innsynsbegjæringer havner på nemndens bord.

Oppdatert 28.september klokken 15:26 med kommentarer fra Kunnskapsdepartementet, informasjon fra brevet og en setning om nemndens vedtaksførhet.

Powered by Labrador CMS