felles klagenemnd

Kunnskaps­departementet omgjør oppnevnelse av klagenemnd-leder

Marianne Klausen må gå som leder av Felles klagenemnd, og departementet vurderer om sakene hun har behandlet må gjenopptas.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch gjør om beslutningen om at Marianne Klausen skal være leder.
Publisert Oppdatert

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch har besluttet å omgjøre oppnevningen av leder for Felles klagenemnd.

Det vil nå oppnevnes en ny leder for klagenemnden, heter det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Fakta

Antall saker behandler i perioden der Marianne Klausen har vært leder av felles klagenemnd for tredje periode

Totalt

 • 286 vedtak om utestengelse
 • 37 vedtak Klausen ikke har vært med på
 • 351 vedtak totalt
 • 314 vedtak Klausen har vært med på
 • Fordelt slik - 2023 (tom 12.09)
 • 121 utestengelses vedtak
 • 11 vedtak Klausen ikke har vært med på, men vi vet ikke hvilken type saker
 • 150 vedtak totalt
 • 201 saker
 • 190 med klausen

2022 (fra april)

 • 165 utestengelses. vedtak
 • 26 vedtak klausen ikke har vært med på, men vi vet ikke hvilken type saker
 • 201 vedtak
 • 175 vedtak Klausen har vært med på

Kilde: HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og forskning), som har sekretariatet for Felles klagenemnd

Det var i april 2022 at departementet gjenoppnevnte advokat Marianne Klausen som leder for Felles klagenemnd

— Saker kan bli behandlet på nytt

Kunnskapsdepartementet gjør nå en vurdering av hvilke konsekvenser dette får for vedtakene som klagenemnda har fattet etter april 2022.

— Det kan være saker som må behandles på nytt. Det er for tidlig å konkludere i dette spørsmålet nå, men det vil vi gjøre så raskt vi kan, sier Borch, ifølge pressemeldingen.

En av de som har reagert, er Terje Einarsen, jussprofessor ved Universitetet i Bergen.

— Jeg mener alle vedtak som er gjort etter at Klausen ble gjenoppnevnt for tredje gang er ugyldige, sa han til Khrono, sist fredag. Han mente i tillegg at hele klagenemnda måtte gå.

— Bra departementet tar ansvar for feil

I en skriftlig uttalelse skriver Marianne Klausen til Khrono at Kunnskapsdepartementet i dag har orientert henne om at de har kommet til at oppnevning av henne som leder i Felles klagenemnd ikke er gyldig. 

Marianne Klausen i rettssal
Avgått leder Marianne Klausen.

— Konsekvensen av dette er at de må trekke tilbake oppnevningen. Det er bra at Kunnskapsdepartementet nå tar ansvaret for den feilen de har gjort. Jeg setter også pris at de har vært tydelig på at jeg spurte departementet om de hadde mulighet til å oppnevne meg for en ny periode da de forespurte meg om dette i april 2022. At de hadde foretatt en juridisk vurdering av dette svarte de bekreftende på i dialogen med meg, skriver Klausen. 

Hun legger til:

— Jeg vil benytte anledningen til å ønske min etterfølger lykke til med det viktige arbeidet som skal utføres i Felles klagenemnd. Jeg vil også takke nemndas øvrige medlemmer for det solide faglige arbeidet hver og en har lagt ned. Med avklaringen fra departementet i dag håper jeg at medlemmene kan få fokusere fullt ut på det viktige samfunnsoppdraget de har fått ansvaret for å forvalte i Felles klagenemnd, skriver Klausen.

Vil raskt finne ny leder

Kunnskapsdepartementet skriver at de så raskt som mulig oppnevne en ny leder.

— Jeg understreker at Klausen ikke har noe ansvar for de vurderingene som departementet har gjort. Da hun ble gjenoppnevnt som leder av Felles klagenemnd i april 2022, spurte Klausen departementet om det var i tråd med reglene for oppnevning til nemnden, sier Borch.

Hun legger til at Marianne Klausen har ledet Felles klagenemnd gjennom en krevende periode, da pandemien førte til en stor økning i antall fuskesaker, og utvikling av ny teknologi gjør det stadig vanskeligere å håndtere fuskesaker.

— Klausen og de øvrige medlemmene av Felles klagenemnd har gjort en viktig jobb for å behandle en stor saksmengde, sier Sandra Borch.

— Bør bort fra «jussifiseringen» av nemnda

Johan Giertsen er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han mener departementet nå må benytte anledning til å se på forskriften og kravene som settes til leder og nestleder i Felles klagenemnd.

— Hun/han bør ha akademisk toppkompetanse, slik at etiske krav/praksis til akademisk skriving får tyngre representasjon i nemnden. Slik forskriften er nå med krav om lagdommer-kompetanse for leder og nestleder, betyr det at lederen må være professor i rettsvitenskap. Et alternativ er at departementet endrer forskriften ved å ta bort kravet om lagdommer-kompetanse, sier Giertsen til Khrono.

--  Skjer det, er også vitenskapelig tilsatte innen andre fagområder aktuelle. For å dreie klagenemnden bort fra «jussifiseringen» av dette feltet, og styrke nemndens kompetanse mht etiske krav til akademisk skriving, bør departementet vurdere å fjerne kravet om lagdommer-kompetanse for lederen og nestlederen, sier Giertsen.

— Oppnevningen var ugyldig

Departementet skriver at Marianne Klausen hadde én periode som leder og en kortere periode som nestleder, før hun ble reoppnevnt i april 2022. Forskriften som regulerer oppnevninger til Felles klagenemnd, slår fast at medlemmer bare kan oppnevnes for to perioder. Departementet skriver at deres vurdering i april 2022 var at denne begrensningen knyttet seg til antall oppnevninger i samme funksjon i styret (som henholdsvis medlem, nestleder eller leder).

— Det er viktig at studenter og andre kan ha full tillit til systemet for håndtering av fuskesaker, derfor kan det ikke hefte noen tvil om at oppnevningen av leder er håndtert på riktig måte. Siden denne saken kom på mitt bord, har det vært viktig for meg å ha full oversikt over saken før det ble trukket konklusjoner. På bakgrunn av en ny vurdering, har jeg nå konkludert med at oppnevningen av leder for felles klagenemnd i april 2022 er ugyldig, sier statsråd Sandra Borch, i pressemeldingen fra departementet.

Powered by Labrador CMS