Felles klagenemnd

Mener hele Felles klage­nemnd må gå og alle saker behandles på nytt

Jussprofessor mener alle vedtak siden gjenoppnevnelsen av nemndas leder er ugyldige. Men det verste mener han er måten departementet prøver å fordekke det som har skjedd på.

Jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen er sterkt kritisk til både juridiske vurderinger, de øvrige nemnd-medlemmene og departementets håndtering av saken.
Publisert Oppdatert

Saken blir oppdatert

Det stormer etter at det ble kjent at lederen for Felles klagenemnd, Marianne Klausen, har sittet lengre enn hva forskriften åpner for.

En av de som har reagert, er Terje Einarsen, jussprofessor ved Universitetet i Bergen.

— Jeg mener alle vedtak som er gjort etter at Klausen ble gjenoppnevnt for tredje gang er ugyldige, sier han.

Gjenoppnevnelsen skjedde i april 2022.

— Alle vedtak ugyldige

Einarsen viser til at nemnda er feil sammensatt og at lederen er en viktig person i en slik sammenheng. 

— Slik jeg har forstått det har Klausen deltatt i behandlingen av rundt 250 saker, i tillegg til at det har vært 35—40 saker hvor hun ikke har vært med i behandlingen. Jeg mener alle disse vedtakene er ugyldige, og må behandles på nytt.

Einarsen peker på at Klausen har sittet lenge i nemnda, og på den måten vært med på å prege nemndas praksis. 

Før sakene kan behandles på nytt, må det oppnevnes en ny nemnd, mener juss-professoren. For det er ikke bare Klausen han mener må gå.

— Jeg mener alle nåværende medlemmer er diskvalifisert fra å sitte i nemnda. Enten har de visst at Klausen ble oppnevnt i strid med loven, eller så har de ikke forstått det. Og begge deler er kritikkverdig. Ytterste konsekvens her er etter min mening at alle medlemmene må trekke seg eller få beskjed om å fratre, sier han.

Mener departementet driver mediemanipulasjon

— Forskriften er kort og ikke til å misforstå. Enhver gymnasieelev kan lese den og skjønne at en ikke kan utnevne folk for mer enn to perioder.

— Samtidig har embetsverket lest forskriften og konkludert motsatt?

— Det er urovekkende. Samtidig er det interessante her at departementet gir litt ulike forklaringer, noe som er en velkjent strategi i mediemanipulasjon. Forskjellige forklaringer gir forvirring om realiteten, og er et velkjent grep internasjonalt som de sikkert har lært på medieskolen, sier Einarsen.

Fakta

Dette står i forskriften:

§ 2.Klagenemndas oppnevning og sammensetning

Klagenemnda oppnevnes av departementet.


Klagenemnda skal ha sju medlemmer og slik sammensetning:

a.En leder og en nestleder som skal fylle de lovbestemte krav til lagdommere

b.Tre medlemmer med numeriske varamedlemmer. Medlemmene skal ha erfaring fra eller kjennskap til studieadministrativt arbeid ved universiteter og høyskoler. Av disse skal minst ett av medlemmene ha erfaring fra eller kjennskap til studieadministrativt arbeid ved privat høyskole (eller universitet), og minst ett av medlemmene skal ha erfaring fra eller kjennskap til studieadministrativt arbeid ved høyskole eller universiteter

c.To medlemmer, med numeriske varamedlemmer, valgt av og blant studentene.


Leder, samt nemndas medlemmer etter annet ledd bokstav b, oppnevnes for fire år.


Studentrepresentantene oppnevnes for to år. Ingen medlemmer kan oppnevnes for mer enn to perioder.

— Det de driver med her, er ganske ille etter min mening, ved å få det til å fremstå som at en helt klar forskrift er «uklar» gjennom egne sprikende forklaringer. «It's not the crime, it's the cover-up» som de sier. Det er det som er det verste.

Kunnskapsdepartementets kommunikasjonsavdeling er forelagt kritikken fra Einarsen, men ønsker ikke å kommentere beskyldningene om mediemanipulasjon.

Ny juridisk vurdering

VG har avdekket at Marianne Klausen, som er leder for Felles klagenemnd, kan sitte ulovlig. I forskriften til klagenemnda står det nemlig: «Ingen medlemmer kan oppnevnes for mer enn to perioder.» 

Marianne Klausen ble oppnevnt for sin tredje periode i 2022.

Nemnda hun leder behandler klager fra studenter i juksesaker, og har den siste tiden fått hard kritikk for hvordan de tolker og straffer såkalt selvplagiat.

Til Khrono sier Klausen at hun tok kontakt med departementet før den siste gjenoppnevnelsen for å høre om de hadde mulighet til å oppnevne henne på nytt.

— Departementet svarte bekreftende på dette, skriver Klausen i en kommentar til Khrono.

Kunnskapsdepartementet bekrefter overfor Khrono både at Klausen stilte spørsmålet og at departementet svarte bekreftende.

Departementet vil nå gjøre en ny juridisk vurdering av utnevnelsen.

— I lys av spørsmålene som har kommet opp, er vi i ferd med å gjøre en ny vurdering av saken. Vi ser også at det er behov for å klargjøre forskriften, og vil gå i gang med dette arbeidet, skrev kommunikasjonssjef for forskning og høyere utdanning Anders Lundell til Khrono torsdag. 

Endringslogg: Oppdatert fredag 15.09 klokken 13.37 med opplysning om at departementet ikke ønsker å svare på kritikken.

Powered by Labrador CMS