styremøte

Fusjon av fakulteter og ny leieavtale 

Omstridt fusjon mellom to fakulteter og ny leieavtale for Høgskolen i Innlandet på Storhove nord for Lillehammer er blant sakene på styremøtet torsdag.

Kunnskapsdepartementet har bestemt at Høgskolen i Innlandet skal bli her på Storhove nord for Lillehammer.
Publisert

Styret ved Høgskolen i Innlandet har møte på Lillehammer torsdag 14. desember. Det er først et lukket styreseminar fra kl. 9, mens selve styremøtet kan følges på zoom via denne lenken fra kl. 10.30. 

Den mest kontroversielle saken på styremøtet, er fusjonen mellom Den norske Filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi.

Styret skal også ta stilling til ny leieavtale for HINN på Storhove utenfor Lillehammer, etter at Kunnskapsdepartementet har gitt beskjed om at det ikke blir aktuelt å flytte campus til Lillehammer sentrum. 

På sakskartet

  • Organisering av HINNs audiovisuelle fagmiljøer — sammenslåing av Den norske filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
  • Ansettelsesprosess og stillingsutlysning — dekan ved nytt fakultet for film, TV og spill 
  • Årsplan- og budsjett for 2024
  • Godkjenning av ny leieavtale for studiested Lillehammer
  • Akkreditering av bachelor- og masterstudier for studieportefølje 2024/2025
  • Innføring av styringssystem for sikkerhet
  • Orientering om status for universitetsprosessen, muntlig orientering i møtet
  • Undervisningsterminer 2024 — 2025 

Sakspapirene på hele 527 sider kan leses her

Powered by Labrador CMS