Rektor Petter Aasen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) orienterte styret om dialogen. med Telemarksforskning i september. 24. oktober kommer saken opp i USN-styret, bak lukkede dører. Foto: Hilde Kristin Strand

Sørøst i fusjonssamtaler med Telemarksforsking

Fusjonssamtaler. Universitetet i Sørøst-Norge er i samtaler med Telemarksforsking om mulig sammenslåing.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På styremøtet ved Universitetet i Sørøst-Norge 24. oktober står mulig sammenslåing eller virksomhetsoverdragelse av Telemarksforsking på dagsorden. Saken skal behandles for lukkede dører.

I referatet fra forrige styremøte, som var 13. september, står det at rektor Petter Aasen orienterte om status for dialogen om mulig sammenslåing/virksomhetsoverdragelse mellom USN og Telemarksforsking.

Aasen opplyser nå overfor Khrono at USN og Telemarkforsing har innledet en dialog om tettere samarbeid.

Forhandlingene har som målsetting om å komme fram til en intensjonsavtale som vil bli lagt fram for styrene ved de to institusjonene.

Petter Aasen

— Gjennom denne dialogen har ledelsen ved de to institusjonene i fellesskap utarbeidet et premissnotat for forhandlinger om en eventuell virksomhetsoverdragelse. Dette premissgrunnlaget legges nå fram for behandling i USNs styre. Forhandlingene har som målsetting om å komme fram til en intensjonsavtale som vil bli lagt fram for styrene ved de to institusjonene, sier han.

Bekrefter dialog

Fakta

Telemarksforsking

Telemarksforsking er en frittstående stiftelse med ca 30 forskere.

Forskningsinstituttet holder til i Bø i Telemark.

Instituttet har nasjonal spisskompetanse på tre fagområder; kulturforskning, kommune- og velferdsforskning og regional utvikling

Telemarksforsking var 30 år i 2018.

Telemarksforsking holder til i Bø i Telemark og har cirka 30 forskere. Det er et regionalt forskningsinstitutt som har Instituttet har nasjonal spisskompetanse på tre fagområder; kulturforskning, kommune- og velferdsforskning og regional utvikling, ifølge nettsiden.

Direktør Karl Gunnar Sanda i Telemarksforsking bekrefter at det har vært en dialog mellom partene en tid.

— Vi er på sonderingsnivå foreløpig. Nå avventer vi utfallet av styremøtet, sier han.

Petter Aasen viser til at instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren er i bevegelse.

— Slik jeg vurderer det har nasjonal politikk for og utvikling innenfor begge sektorer medført at den tradisjonelle arbeidsdelingen mellom sektorene er avskaffet, sier han.

Aasen sier videre at han mener det er naturlig for USN og Telemarkforsking å innlede en dialog om tettere samarbeid.

— På den ene siden tilsier universitetenes mandat og finansieringsordning en sterkere satsning i bidrags- og oppdragsmarkedet. Det betyr blant annet at USN utvikler «forskningsinstituttfunksjoner» i sin virksomhet. På den andre siden tilsier instituttsektorens mandat og finansiering at instituttene bør hevde seg sterkere i bidragsmarkedet. På denne bakgrunn og med utgangspunkt i tidligere samarbeid og historikk, samt USNs arbeid med videre utvikling av campus Bø, har det derfor vært naturlig for Universitetet i Sørøst-Norge og Telemarksforsking å innlede en dialog om tettere samarbeid, sier han.

Mange fusjoner

Det har skjedd store endringer blant forskningsinstituttene den siste tiden.Høgskolen i Innlandet fusjonerte inn Østlandsforskning ved virksomhetsoverdragelse i fjor.

Dessuten ble fem institutter fusjonert inn i Norce ifjor; Uni Research AS, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Christian Michelsen Research AS (CMR), Agderforskning AS og Teknova AS, med tilhørende datterselskaper. I år ble i tillegg Norut Northern Research Institute fusjonert inn i Norce.

Fra 2014 og 2016 ble fire forskningsinstitutter fusjonert inn i det som nå er OsloMet. Det er velferdsforskningsinstituttet Nova, arbeidsforskningsinstituttet AFI, forbruksforskningsinstituttet Sifo og by- og regionsforskningsinstituttet NIBR.

Nei til krav om størrelse

Forskningsrådet foreslo i en synteserapport i november 2018 at instituttene burde ha minst 40 forskere for å få basisbevilgning, men forslaget ble avvist av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Det gjorde hun klart under Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse i januar i år.

Les også: Store sprik i høring om instituttsektoren

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS