forskningsetikk

Fusk med atomkraftdata i Halden

Institutt for energiteknikk varslet selv både Økokrim og De nasjonale forskningsetiske komiteene om at det har vært fusket med data ved atomreaktoren i Halden.

Institutt for energiteknikk i Halden har fått avdekket at det har foregått misligheter med forskningsresultat ved instituttet over flere år.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Dette er forskingsfusk

FFP:

 • Fabrikkering
 • Forfalsking
 • Plagiering

Tvilsom praksis (QPR):

 • Gåveforfattarskap
 • Å nekta eller utelata forfattarskap
 • Unnlata å informera om avgrensingar eller usikkerheit i datagrunnlag, analyse og /eller konklusjon
 • Å endra design, metode etter press frå interessentar eller finansieringskjelder,
 • Å ikkje varsla om brot på forskingsetiske retningslinjer
 • Å kopiera andre sine kjelder
 • Å inkludera irrelevante referansar for å auka siteringa for ein kollega eller forskingsmiljø
 • Å bruka omstridde data.

Kjelde: Rino-undersøkinga

12. mai kom meldingen om at Institutt for energiteknikk (IFE) har meldt seg selv til Økokrim. En ekstern gransking viser at det har vært fusket med forskningsdata. IFE skriver i en melding på egne nettsider at da IFE i 2018 bestemte seg for å legge ned Haldenreaktoren, som ble brukt til å teste materialer og brensel for bruk i kjernekraftverk, varslet ansatte om mulige misligheter i enkelte prosjekter tilbake i tid. Det ble satt i gang en ekstern gransking. Den konkluderer med at forholdene som er avdekket ville være å anse som vitenskapelig uredelighet etter Forskningsetikkloven fra 2017.

— Det som er gjort har vært godt skjult, og ikke så lett å oppdage. Uten varsel hadde vi nok ikke klart å finne ut av dette. Man har gjort seg flid, det er blant annet laget skjulte datarutiner, sier administrerende direktør Nils Morten Huseby til Khrono.

Testing av materiale

Teknisk Ukeblad (TU) skriver at forholdene som er avdekket dreier seg om testing av materialer og brensel fra kjernekraftanlegg i flere land. Ifølge administrerende direktør Huseby er det spesielt fire omfattende prosjekter i perioden fra 1990 til 2005 som er anmeldt til Økokrim.

Men også tre andre forhold, som ligger nærmere i tid, blir nå nærmere undersøkt. Huseby sier til Khrono at årsaken til jukset skal være ønske om å levere resultater i kontraktene, unngå kritikk og å tiltrekke seg nye og store prosjekter til Halden, kombinert med et behov for økte inntekter.

— Vi har meldt fra til Økokrim fordi det er alvorlige forhold, som kan ha store økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser, sier Huseby.

— Kan jukset være farlig på noen måte?

— Det viktigste for IFE er å avklare om dette har hatt sikkerhetsmessige konsekvenser. Før vi kan svare på det må vi vite mer om hvordan kundene har brukt dataene.

Huseby forklarer at det i Halden har blitt testet materiale som kan brukes i kjernekraftverk. Kundene har ønsket å teste egenskaper, som styrke og levetid, ved ulike materialer. I forholdene som er avdekket har ikke oppnådd testspesifikasjonene.

— Men til kundene ble det rapportert at materialene hadde møtt kravene. Vi er avhengig av mer informasjon fra kundene om hvordan testresultatene har blitt brukt for å forstå hvilke konsekvenser dette eventuelt kan ha hatt, sier Huseby.

Til NRK sier Huseby at et enkeltindivid har vært sentral i saken.

— Men flere har vært involvert i flere deler, sier han til Khrono.

— Er den eller disse ansatt i IFE i dag?

— Det ønsker jeg ikke å si noe om. Nå er saken meldt til politiet.

Kontaktet granskingsutvalget

Allerede før IFE bestemte seg for å sette i gang en ekstern gransking, var de i kontakt med De nasjonale, forskningsetiske komiteene. Det forteller Anette Birkeland, som er sekretariatsleder for Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning.

— De var i kontakt med oss, og det ble blant annet vurdert om det som hadde gått for seg ved reaktoren var forskning. Konklusjonen er at det som har skjedd hadde vært vitenskapelig uredelighet etter dagens lov, sier Birkeland.

Hun sier at IFEs opptreden i saken har vært veldig ryddig.

Utvalgets leder, jussprofessor Ragna Aarli, sier til Khrono at utvalget har fått saken til orientering.

— Nå er den kommet inn i et strafferettslig spor, sier hun.

— Huseby, hvorfor går dere offentlig ut med saken?

— Dette gjelder alvorlige forhold, og det er risiko for store økonomiske eller sikkerhetsmessige konsekvenser. Det er også viktig for oss å markere at dette helt uakseptabelt og ikke representativt for hva IFE står for eller har stått for.

Varslet i fjor sommer

Kristin Elise Frogg, avdelingsdirektør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, sier til NRK at direktoratet ser alvorlig på saken. De ble varslet i fjor sommer, og påla straks IFE å utrede hvilke konsekvenser dette kunne få.

– Den gangen framstilte IFE det som forskningsjuks. Senere har det kommet fram at det har vært planlagt, manipulert og godt skjult. Vi er opptatt av om dette har hatt noe å si for sikkerheten ved Halden-reaktoren og for kundene i andre land som har brukt denne forskningen, sier Frogg til NRK.

Powered by Labrador CMS