nord universitet

Fylkestinget reagerer på manglende fremdrift på Nesna

Nordland fylkesting ber Nord universitet om å prioritere arbeidet med å etablere et nasjonalt senter for desentralisert og distriktsrettet utdanning og forskning.

Fra venstre: Iren Beathe Teigen, Mikael Rølvåg, Lillian Rasmussen, Kim André Haugan Schei, Fylkesrådsleder Svein Eggesvik, Adrian Fredriksen, Fylkesråd for finans og organisasjon Anette Amalie Åbodsvik Bang, Aina Nilsen, Kari Anne Bøkestad Andreassen.
Publisert Oppdatert

Etter først å ha blitt lagt ned, sørget den nåværende regjeringen for at grunnskole- og barnelærerutdanningen på campus Nesna ble opprettet på nytt.

I Hurdalsplattformen står det også at regjeringen skal legge til rette for at utdanningsinstitusjonen på Nesna kan bli et senter for desentralisert og distriktsrettet utdanning og forskning.

Dette var en prosess som skulle starte vinteren 2022, men som foreløpig har latt vente på seg.

Nå etterlyser et politisk samlet Nordland fylkesting fremgang i saken.

Det var Rana Blad som først skrev om dette.

Manglende ressurser

I en uttalelse som Khrono også har fått lese, skriver fylkestinget at «lite synes å ha skjedd».

«Det er ikke satt av ressurser til å arbeide med dette nasjonale senteret av Nord universitet», heter det i uttalelsen, som fortsetter:

«Nordland fylkesting er kjent med at Campus Nesna har spilt inn forslag til styret i Nord universitet om å få etablert en forsøksordning med grunnskolelærerutdanning 1.—10. trinn. Styret i Nord universitet fattet 3. mai 2023 vedtak om å søke Kunnskapsdepartementet om denne forsøksordningen, og ba i samme vedtak om å bli orientert underveis i arbeidet med utredning av ny forsøksordning etter at søknad var sendt.»

Videre understrekes det at Nordland fylkesting er kjent med at Kunnskapsdepartementet har etterlyst søknaden fra Nord universitet, og at den ikke er sendt fra styret, til tross for vedtaket for ni måneder siden.

Khrono har vært i kontakt med Nord universitet i forbindelse med denne saken. De har ikke mulighet til å svare på spørsmål fredag, men kommunikasjonssjef Andreas Førde sier at de vil komme tilbake med sine synspunkter over helgen.

Bred politisk støtte

Nordland fylkesting ber Nord universitet prioritere arbeidet med etablering av nasjonalt senter for desentralisert og distriktsrettet utdanning og forskning. Campus Nesna må selvsagt være direkte involvert i denne prosessen, står det i uttalelsen fra fylkestinget.

Nordland fylkesting skriver også at det vil be Nord universitet sørge for at søknad om forsøksordning for grunnskolelærerutdanning 1.—10. trinn sendes, og at dette gjøres i dialog med Kunnskapsdepartementet og Campus Nesna.

Det var Nordland Senterparti som onsdag la fram en uttalelse i fylkestinget. Uttalelsen fikk bred politisk støtte fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Industri- og næringspartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt og Sosialistisk Venstreparti.

— Dette er viktig for å holde oppe trykket og bygge videre på det gode utdanningstilbudet som er på Nesna. Dette er en kampsak for Senterpartiet, sier Senterpartiets Kim André Haugan Schei i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS