likestilling

Går fra departementet til Sørøst

Ingvild Marheim Larsen går fra Kunnskapsdepartementet til Universitetet i Sørøst-Norge. Styret ved universitetet ansatte torsdag tre nye viserektorer.

Heidi Kristin Ormstad, Kristian Bogen og Ingvild Marheim Larsen har blitt tilbudt tre topplederstillinger ved USN.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ansatte torsdag tre nye viserektorer. Dette skjedde i et ekstraordinært styremøte.

Fakta

Disse har søkt: Viserektor for forskning

 • Andreas Gkouroumanos 36 arbeidssøker
 • Perin Bat 30 Pedagogisk leder / veileder
 • Henrik Engseth 47 Kongsberg Defense Aerospace: Senior Project Engineer
 • Jon Herman Ulvensøen 62 Prosjektutvikler/Kompetansmegler/daglig leder
 • Asta Soffia Valdimarsdottir 56 Senior Technical Advisor Reykjavik
 • Asbjørn Røiseland 56 Professor OsloMet
 • Mohammad Azam Mansoor 63 Professor Universitetet i Agder
 • Jan Velvin 54 Instituttleder USN
 • Jarle T. Bjerkholt 55 Viserektor USN
 • Søker er unntatt offentlighet (mann)
 • Kirsti Skovdahl 56 Professor, leder programutvalget ph.d programmet personorientert helsearbeid, USN

Ingvild Marheim Larsen får tilbud om stilling som viserektor for utdanning, Heidi Kristin Ormstad er ansatt som viserektor for forskning, og Kristian Bogen blir viserektor for ekstern samhandling. Dette kommer frem i en pressemelding fra USN.

Av de tre nyansatte er det bare Bogen som er intern. Siden fusjonen mellom daværende Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark, har han hatt stillingen som prorektor for regional forankring. Før det igjen var han rektor ved Høgskolen i Telemark.

Kommer fra KD

Marheim Larsen fikk vite om styrevedtaket i dag, og er svært glad over å ha fått tilbudet.

— Det er en veldig spennende stilling ved et nytt universitet der det skjer mye. Det er en utvikling jeg har lyst til å være med på.

— Utdanning og kompetanse er viktigere enn noen gang. Jeg har et hjerte som på mange måter banker for høyere utdanning.

Ingvild Marheim Larsen er i dag ansatt i Kunnskapsdepartementet som fagdirektør for analyse i Universitets- og høyskoleavdelingen. Hun er statsviter med doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og har også jobbet som forsker ved Nordisk institutt for forskning og utdanning (NIFU).

— Det er ikke slik at jeg søker meg bort fra noe. Jeg ser på dette som en mulighet og en anledning til å gjøre noe nytt.

— Jeg gleder meg til å møte flinke ansatte og studenter.

Heidi Kristin Ormstad er professor i helsevitenskap ved OsloMet. Frem til i fjor var hun ansatt som professor i biomedisin ved Fakultet for helse og sosialvitenskap ved USN.

Verken Larsen eller Ormstad stod på de offentlige søkerlistene til stillingene.

Kjønnsbalanse

Med nyansettelsene får USN en noe bedre kjønnsbalanse i ledergruppen.

Da den daværende og nyfusjonerte Høgskolen i Sørøst-Norge, nå Universitetet i Sørøst-Norge (USN), ansatte ledere høsten 2016, ble det ansatt ni menn og en kvinne. Da de tre viserektorstillingene og tre dekanstillinger ble lyst ut i vinter, meldte det seg totalt 37 søkere til de seks stillingene. 12 av søkerne var kvinner.

Fakta

Disse har søkt: Viserektor for utdanning

 • Andreas Gkouroumanos 36 arbeidssøker Oslo
 • Pia Cecilie Bing- Jonsson 43 Visedekan for utdanning, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Dag Storli 56 Konsernsjef GNP Energy
 • Jarle T. Bjerkholt 55 Viserektor USN

— Man kan ikke gjøre så mange andre grep enn å skrive at vi oppfordrer kvinner til å søke stillingene. Ellers er jeg glad for at de er bevisste på dette internt i organisasjonen. Da har vi riktig motivasjon og utgangspunkt for å få fram og etterhvert velge kvinnelige søkere, sa styreleder Tore Isaksen til Khrono da stillingene ble lyst ut.

Likestilling har vært tema ved universitetet i flere omganger. Først var manglende likestilling tema da daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hadde etatstyringsdialog med den daværende høgskolen i 2016. Da ble det vist til at høgskolen hadde fått midler fra Forskningsrådet for å bedre kjønnsbalansen.

Fakta

Disse har søkt: Viserektor ekstern samhandling

 • Andreas Gkouroumanos 36 arbeidssøker
 • Glenn Hole 44 adm. dir Drammen
 • Monica Anastasia Berg 34 Prosjektingeniør/ Avdelingsingeniør
 • Paal Aamaas 52 Prosjektleder USN Partnerskap
 • Kristian Bogen 64 Prorektor USN
 • Søker er unntatt offentlighet, kvinne

Også da det ble ansatt ledere i 2016, var likestilling et tema. Den gangen ble det fremmet en protokolltilførsel til styrets vedtak:

«Balansen mellom kvinner og menn i toppledergruppen ved HSN er svært lite tilfredsstillende. Rektor bes sørge for at det gjennomføres en målrettet satsing på intern rekruttering av kvinner til kommende topplederstillinger ved HSN».

Skal ansette dekaner senere

På det ekstraordinære styremøtet ble det ikke ansatt dekaner. Det er lederstillingene ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Fakultet for helse- og sosialvitenskap og Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag som alle skal ha nye ledere. Disse stillingene vil bli besatt i et ektraordinært universitetsstyremøte 7. mai, kommer det frem i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS