fagskoler

Gir over 20 millioner kroner til 500 nye studieplasser

Oslo, Rogaland, Innlandet og Trøndelag får de fleste plassene.

Statsråd Oddmund Hoel og regjeringen bevilger mer penger til fagskolene.

For andre året på rad skyter Regjeringen inn midler til 500 nye studieplasser til fagskolene.

Fakta

Fordeling de 500 nye studie­plassene

 • Agder: 16
 • Akershus: 15
 • Buskerud: 29
 • Finnmark: 5
 • Innlandet: 60
 • Nordland: 6
 • Oslo: 100
 • Rogaland: 64
 • Telemark: 22
 • Troms: 27
 • Trøndelag: 50
 • Vestfold: 33
 • Vestland: 46
 • Østfold: 27

Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

— Dette er et stort løft for viktige utdanninger. Nå får enda flere mulighet til å ta høyere yrkesfaglig utdanning, og det er stor etterspørsel i arbeidslivet etter folk med denne kompetansen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

— Stort behov for studieplasser

Kostnaden på de siste 500 studieplassene som opprettes er på 21,5 millioner kroner.

— De nye studieplassene vil bidra til å møte kompetansebehovene i arbeidslivet og styrke konkurransekraften i Norge, sier Oddmund Hoel.

I høst ble fylkeskommunene invitert til å søke om midler til nye studieplasser. Ifølge pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet ble det meldt inn at det var et særlig behov for studieplasser innenfor helse- og oppvekstfag og tekniske fag.

— Digitalisering og en aldrende befolkning gjør at det er et stort behov for disse studieplassene. Fagskolene er helt sentrale for å utvikle utdanningstilbud som svarer på utfordringene samfunnet står overfor, uttaler Hoel i pressemeldingen.

86 millioner kroner årlig

I pressemeldingen fremkommer det at når alle studieplassene er innfaset til våren 2026, har regjeringen brukt 170 millioner kroner på nye studieplasser til fagskolene de siste tre årene.

Fra og med 2026 vil de nye studieplassene innebære et årlig økt tilskudd på 86 millioner kroner i 2024-kroner, pluss resultatbasert uttelling som blir beregnet på grunnlag av tatte studiepoeng.

Det er fylkene Oslo, Rogaland, Innlandet og Trøndelag som får de fleste av de 500 sist tildelte studieplassene.

Powered by Labrador CMS