Debatt kristoffer vikan

Gjør fagbrev poenggivende for høyere utdanning

Det er mer attraktivt å ta et år på folkehøyskole med økologisk småbruk fremfor å ta et fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, selv om du for eksempel skal bli barnehagelærer.

Har du fagbrev som helsefagarbeider, er det en stor fordel når du skal bli sykepleier eller vernepleier, skriver Kristoffer Vikan og mener fagbrev bør være poenggivende for relevant høyere utdanning.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Skal du søke deg inn på et studium ved en høgskole eller et universitet er det ulike grunnlag som kan gi deg tilleggspoeng utover karakterene fra videregående. Du kan for eksempel tjenestegjøre et år i forsvaret eller gå et år på folkehøyskole.

Delta Ung mener at også oppnådd fagbrev bør gi tilleggspoeng ved søknad til relevant høyere utdanning. Har du fagbrev som ambulansefagarbeider, er det en stor fordel når du skal inn på paramedisin. Har du fagbrev som helsefagarbeider, er det en stor fordel når du skal bli sykepleier eller vernepleier.

Det er et stort politisk ønske blant alle parter i arbeidslivet og hele det politiske spektret om å øke andelen som tar fagbrev. Uavhengig om du går videre for å studere på høgskole eller universitet.

Vi må fortsette satsningen på å gjøre fagbrev og yrkesfag mer attraktivt. Vi må bygge oppunder at fagbrevet ditt er en karrierevei som er like attraktiv som generell studiekompetanse.

Delta Ung er opptatt av å styrke yrkesfagenes stauts og fagarbeiderens muligheter til videre utdanning. I tillegg må Y-veien innen høyere utdanning, som innebærer at fagarbeidere kan videreutdanne seg på høgskole eller universitet uten generell studiekompetanse, bygges ut.

Skal yrkesfag få høyere status, må vi ta grep som gjør yrkesfaglig utdanning mer attraktivt. Unge som velger å ta et fagbrev før de hopper på høyere utdanning er gull verdt både for arbeidslivet, utdanningsinstitusjonene og den enkelte yrkesutøver.

Slik det er nå er det faktisk mer attraktivt å ta et år på folkehøyskole med økologisk småbruk fremfor å ta et fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, selv om du for ekesempel skal bli barnehagelærer.

Delta Ung mener det er viktig å belønne fagbrev. Det fortjener ekstra studiepoeng!

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS