utveksling

Gleder seg til å dra, men er urolig for at utveksling blir avlyst

Reiselysten blant studentene er nesten som i et normalår, men nå når pandemien drar seg til, trekker mange seg fra utveksling. NTNU-student Tiril Berbom Gabrielsen skal til USA og håper i det lengste at hun kan dra.

Tiril Berbom Gabrielsen håper at hun kan dra til USA til våren.
Publisert Oppdatert

Reiselysten blant studenter som vil på utveksling utenlands til våren har vært nesten som i et normalår etter søknadene å dømme, men etterhvert som pandemien har dratt seg til igjen er det mange som avlyser.

Alle må ha en plan B

For våren 2022 har NTNU nå 770 søknader om utveksling, etter at rundt 200 har trukket seg.

— Å planlegge utveksling under en pandemi medfører mye usikkerhet for studentene. Vi har lenge kommunisert til våre studenter at det kan komme endringer i smittesituasjonen som kan medføre konsekvenser for planlagte utvekslingsopphold, og alle våre studenter må derfor planlegge for en plan B i tilfelle de ikke skulle reise på utveksling slik de har tenkt. Situasjonen rundt den nye virusvarianten understreker dette, sier Anja Linge Valberg, sjef for Internasjonal seksjon.

Antall søkere ved NTNU i høst var opprinnelig omtrent på samme nivå som «normalhøsten» 2019 med litt under 1000 søkere.

— Vi har siden pandemien opplevd et mye høyere antall avlysninger enn i en normalsituasjon, og ser også endringer i studentenes destinasjoner som nå i stor grad dreier seg om Europa, sier Valberg.

— Urolig for at det ikke blir noe av

Tiril Berbom Gabrielsen går på profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU. Til våren har hun planlagt å dra på utveksling og studere psykologi ved San Diego State University i USA.

Gabrielsen forteller at hun gleder seg veldig til å reise.

— Dette er noe jeg har hatt lyst til å gjøre så lenge jeg kan huske, så at det endelig er på tide er litt sykt, sier hun til Khrono.

Men hun legger til:

— Jeg er veldig urolig for å ikke få reise likevel. Hvis det ikke hadde vært for korona hadde jeg dratt allerede i høst og vært et år i Australia, så har allerede forandra utvekslingsplanene mine veldig mye, forteller Gabrielsen.

Hun legger til:

— Dette er siste mulighet for meg hvis jeg skal fortsette å følge normalt studieløp, så blir veldig lei meg hvis det ikke skjer.

— Det er mye som står på spill

Gabrielsen forteller at hun jo i tillegg allerede har betalt en del penger, flytta ut av leiligheten, sagt fra seg verv og lignende for å kunne dra.

— Så det er mye som står på spill. Hvis jeg faktisk kommer meg av gårde er jeg mest spent på hvordan koronareglene blir mens jeg er der borte. Bortsett fra koronarelaterte ting er jeg mest spent på hvilke kulturforskjeller jeg får oppleve, forteller Gabrielsen.

NTNU-studenten forteller at hun har tatt endel forholdsregler, blant annet utsatt det hun kan av betalinger, og hun har flybilletter hun kan endre på hvis hun må dra på et senere tidspunkt.

— Men jeg har imidlertid inngått leiekontrakt, så sitter ikke så bra i det hvis alt går i vasken, forteller Gabrielsen.

— Hvorfor er det viktig at studenter drar på utveksling?

— Får å få nye impulser og opplevelser! Selv om jeg elsker å være i «Trondheimsbobla» er det så utrolig mye annet gøy ute i verden, og jeg har lyst til å oppleve mest mulig av det. Jeg tror også man lærer veldig mye av å bli kjent med folk med andre bakgrunner enn seg selv, og den beste muligheten til det er utveksling, svarer Gabrielsen.

Mange trekker seg

Flere andre universiteter og høgskoler melder om et lignende bilde som NTNU.

Ved OsloMet er det også gode søkertall for våren 2020, men en del har falt fra på grunn av utviklingen i pandemien.

— Vi har ikke registrert nedgang i interesse for å reise på utveksling blant OsloMets studenter, tvert imot er det stor reiselyst blant studentene. Men antall reelle utreisende er selvsagt preget av den pågående pandemien og tilhørende usikkerheter, sier seksjonssjef Benedicte Solheim.

Universitetet i Oslo anslår at rundt 400 vil dra på utveksling til våren og rundt 100 på sommerskole.

— Vi regner med at noen studenter vil kunne trekke seg før avreise, sier studiedirektør Hanna Eikeland.

I høst reiste 350 UiO-studenter på utveksling, de fleste til Europa, sammenlignet med 500-550 i et vanlig høstsemester.

Eikeland sier at det avhenger av situasjonen ved den enkelte utvekslingsdestinasjon om utveksling kan gjennomføres som planlagt.

— Studentene bes følge godt med på informasjon fra vertsuniversitet og vurdere lokale forhold, egen situasjon, hjemreise- og utreisemuligheter og følge med på Utenriksdepartementets reiseråd, sier hun.

Situasjonen endrer seg hele tiden

Prorektor for utdanning ved Norges handelshøyskole (NHH), Stig Tenold, sier at de følger Utenriksdepartementets (UD) reiseråd og har lagt opp til at all studie- og praksismobilitet skal gjennomføres som planlagt våren 2022.

— Dessverre endrer situasjonen seg hele tiden, legger han til.

— Vi regner med at noen studenter vil trekke seg som følge av den nye smittesituasjonen, kanselleringer hos partneruniversitet eller nye restriksjoner på innreise, spesielt utenfor Europa, sier han.

Våren 2022 er det rundt 500 studenter som er tatt opp til utveksling eller praksismobilitet, men Tenold sier at dette er et upresist mål, og vil endre seg om studenter trekker seg eller blir forhindret fra å reise.

NHH har vanligvis en svært høy andel som drar på utveksling sammenlignet med andre universiteter og høgskoler, rundt 50 prosent.

— Denne høsten er det bare i overkant 60 studenter fra NHH som har reist ut, men en slik forskjell er helt normalt. Det er alltid flere som reiser ut om våren enn om høsten, forklarer han.

UiT: 160 har tenkt å dra

Ved UiT merkes stor forskjell på utvekslingstallene fra før pandemien, både i antall søkere og antall søkere som trekker seg før utreise.

Rundt 160 studenter planlegger utenlandsopphold til våren, men mange har trukket seg og UiT regner med at flere også vil gjøre det, avhengig av situasjonen og innføring av restriksjoner i vertslandene.

— UiT har til nå ikke gått ut med oppfordring til ikke å reise. Studentene anmodes om fullvaksinering og å følge med på vertslandets situasjon og smitteverntiltak, sier leder ved Seksjon for internasjonalt samarbeid, Sigrid Ag.

Høgskolen i Innlandet (HINN) jobber med å komme tilbake til nivået de var på før pandemien når det gjelder utveksling og sender ut 100 studenter våren 2022.

— HINN vurderer situasjonen dit hen at vi kan gjennomføre utveksling våren 2022, samtidig som vi følger utviklingen nøye i landene studentene skal reise til. Alle studenter som reiser ut vår 2022 er fullvaksinert og innforstått med at situasjonen kan endre seg på kort tid, sier Gunnar Furseth Klinge, leder av internasjonalt kontor ved høgskolen.

HVL: Få i høst, flere til våren

Ved Høgskulen på Vestlandet var det svært få studenter på utveksling høsten 2021 i forhold til normalen. 56 har reist ut, mens i forrige normalår (høsten 2019) sendte HVL ut 233 studenter på utveksling.

— For vårsemesteret ser det bedre ut – i forrige normalår (våren 2019) sendte HVL ut 154 studenter, så vi er på vei tilbake til en mer normal hverdag når det gjelder utvekslingstall. Søkertallene for utveksling var gode, men vi ser at nå som det nærmer seg avreise er det en del som trekker seg. En del av studentene er nok litt bekymret for utenlandsopphold, særlig nå som smitten øker igjen, sier prorektor for forskning, Gro Anita Fonnes Flaten.

— Vi følger selvsagt situasjonen nøye og vil, om nødvendig, ta beslutninger basert på situasjonen i det enkelte land, sier hun.

Prorektor for forskning ved Høgskulen på Vestlandet, Gro Anita Fonnes Flaten.

122 har tenkt å reise

Universitetet i Agder har 122 som skal reise ut til våren 2022, det inkluderer studenter som skal i praksis og på feltarbeid.

— Det er en økning fra våren 2021, da var det 37 studenter som reiste ut. Da var det kun studenter som skulle ta studier i utlandet som kunne reise. Hvorvidt alle 122 kommer til å reise, gjenstår å se nå med nye varianter og flere innstramninger. Per i dag er det ikke tatt noen beslutninger om å kansellere noe, sier Aase Galteland, fagansvarlig internasjonalt kontor.

Ved Universitetet i Stavanger skal 100 reise ut i vår, etter planen. I høst reiste 110 på utveksling.

— Vi følger utviklingen nøye, og vurderer foreløpig at all utveksling kan gjennomføres som planlagt, sier Bjarte Hoem, seksjonssjef, Internasjonal seksjon.

Normalhøsten 2019 var det 210 studenter som reiste på utveksling, mens pandemivåren 2020 var tallet nede i 66.

Langt fra målet

Våren 2021 reiste 3534 studenter på utveksling, noe som var en nedgang på 57 prosent fra våren 2019.

Ifølge stortingsmeldingen «En verden av muligheter» som ble lagt fram og vedtatt i fjor høst, er målet til Stortinget at halvparten av alle studenter som avlegger en grad i Norge skal ha hatt et utenlandsopphold. På sikt skal det etableres en ordning med aktiv avmelding, har Stortinget vedtatt.

Siden 2017 har andelen av de uteksaminerte som har vært på utveksling i løpet av studietiden ligget på 16 prosent.

Pandemien har gjort at målet om at halvparten skal på utveksling er satt på vent.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet sier det slik:

— Siden pandemien brøt ut har forholdene for utveksling vært langt fra optimale, og det gir ingen mening å tidfeste eller tallfeste målsettingene ytterligere før pandemien er over. Men jeg har stor tro på at flere vil dra på utveksling igjen når forholdene normaliserer seg, sier han.

Færre drar fra Bergen

Ved Universitetet i Bergen er planen at i overkant av 400 reiser ut våren 2022, sammenlignet med 350 i høst. Muligheten for å dra på utveksling har vært holdt åpen under hele pandemien, men færre har naturlig nok reist. For våren 2022 har UiB opplevd en økning i søkertall, betydelig høyere enn før pandemien, opplyser universitetet, og i større grad enn tidligere søker studentene seg til europeiske læresteder.

Professor Pinar Heggernes er prorektor ved Universitetet i Bergen. Hun har ansvar for utdanning og digitalisering.

— Er målsetningen om at minst 50 prosent av studentene drar på utveksling realistisk? Og bra?

— Først vil jeg trekke fram at mitt universitet er et internasjonalt universitetet. Vi har mange forskere med internasjonal bakgrunn, og vi samarbeider i mange prosjekter med aktører i andre land. I tillegg har vi en sterk kultur for å reise ut på konferanser, og arrangere egne internasjonalt tunge konferanser her i Bergen, sier Heggernes, og fortsetter:

— Så ved å studere eller jobbe ved UiB er du allerede i et internasjonalt fagmiljø. Samtidig har det en stor verdi både for forskere, men ikke minst studentene, å komme ut og se hvordan man lever og jobber i andre land og kulturer og bli kjent med andre utdanningssystemer.

Prorektor for utdanning og digitalisering ved Universitetet i Bergen, Pinar Heggernes.

Heggernes sier at den forrige regjeringen som satte opp målet med 50 prosent utveksling, også åpnet for at man da skulle telle med kortere studieopphold, enn det som telles som utveksling i dag, nemlig 3 måneder.

— Men selv syns jeg det blir feil hvis internasjonaliering og utveksling blir noen tall og punkter vi skal huke av om vi oppfyller. Det må være faglig kvalitet som er styrende og viktig her. Vi ser jo at ved enkelte utdanningsinstitusjoner er det svært mange i samme kull som reiser og tar utdanning som utveksling samme sted, og da faller jo verdien av utvekslingen betraktelig, mener Heggernes.

— Ofte vil man jo se at du forholder deg til dine medstudenter fra hjemlandet, og går glipp av det som handler om å lære seg det andre landet og studenter der å kjenne, legger Heggernes til, og fortsetter:

— Jeg håper derfor det ikke blir slik at vi bare teller dager og uker her, det må være den faglige verdien og kvaliteten som er viktigst.

Ønsker at utvekslingsstudenter prioriteres i køen for tredje vaksinedose

— Vi lever fortsatt i en pandemi, hvordan er det med UiB-studentene som har planlagt utreise til våren?

— Ja, dette har jo vært svært krevende siden mars 2020. Men foreløpig har vi ikke mottatt noen avbestillinger for vårsemesteret enda, men det er klart vi får mange spørsmål, sier Heggernes.

Hun forteller også at UiB er nøye med å presisere overfor studentene at de må sikre seg med gode forsikringsavtaler.

— Og er det noen studenter som ombestemmer seg, og vil bli hjemme grunnet pandemien, så vil vi hjelpe dem til å få plass på undervisning her ved Universitetet i Bergen, selv om frister for oppmelding har gått ut, legger Heggernes til.

— Vi har jo også spilt inn til myndighetene at det hadde vært fint om man vurderte om studentene som skal reise kunne prioriteres i køen for å få en tredje vaksine, sier Heggernes.

Powered by Labrador CMS