Debatt Team Berg

Global helse bør bli et satsningsområde for UiO

Samfunnets dyrekjøpte erfaringer fra de to siste årene viser at det knapt er noe annet område hvor vi har så mye å lære, skriver Team Berg.

Store samfunnsutfordringer, som global helse, krever tverrfaglige tilnærminger og koordinert innsats, skriver Team Berg. Bildet er fra vaksinering i Djibouti.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Globaliseringen knytter verdenssamfunnet tettere sammen. Som en konsekvens må også helse forstås og håndteres i et globalt perspektiv. Team Berg, som stiller til dekanvalget ved Det medisinske fakultet (MED) ved Universitetet i Oslo (UiO), vil gjøre global helse til et satsningsområde for fakultetet og for UiO.

Prodekan for forskning, Jens Petter Berg.

Store samfunnsutfordringer, som global helse, krever tverrfaglige tilnærminger og koordinert innsats. Circle U og The Guild er viktige strategiske plattformer for internasjonalt samarbeid ved UiO.

Circle U har global helse som én av tre kunnskapsklynger. Fra UiO ledes klyngen av professor Eivind Engebretsen, som er nåværende visedekan for bachelor-, master- og postdoktorprogrammene ved MED, og som i Team Berg har et spesielt ansvar for global helse som visedekan for internasjonalisering.

The African Research Alliance Universities (ARUA) og The Guild har nylig tatt til orde for etableringen av klynger for fremragende forskning og innovasjon. Selv om disse alliansene er initiert og finansiert av europeiske organisasjoner, må de ikke begrenses til samarbeidspartnere i Europa.

Team Berg vil arbeide for å styrke global helse som satsning i Circle U og The Guild ved å inngå gode og likeverdige partnerskap med land i sør. Vi vil bruke de beste miljøene og samarbeidsprosjektene fra eget fakultet som eksempler på hvordan slike partnerskap kan etableres.

Initiativene i regi av Circle U og The Guild er viktige for å styrke samarbeidet om global helse i form av utdanning, kapasitetsbygging, forskning og innovasjon. Tilsvarende, mener Team Berg, at UiO må organisere seg på best mulig måte internt for å samspille med de internasjonale initiativene.

Team Berg vil arbeide for at UiO etablerer en tverrfaglig satsning innen global helse. Den må være tverrfaglig siden global helse angår alle fakultetene ved UiO. Videre vil satsningen gi en prioritering og synlighet som er nødvendig for å kunne svare på de mange innspillene som kommer i samarbeidet med Circle U og The Guild.

Team Berg vil arbeide for at UiO etablerer en tverrfaglig satsning innen global helse.

Team Berg

MED har lang erfaring med samarbeid om kapasitetsbygging for forskerutdanning i programmer som NORHED og NORPART. Team Berg vil lære av hvordan vi har benyttet eksisterende partnerskap med universiteter og andre organisasjoner i sør for videre satsninger og utvikling av flere partnerskap.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Vi vil ta dette ett steg videre ved å etablere tverrfaglige tematiske læringsfellesskap hvor målet er at ett eller flere av disse er innen global helse eller relaterte tema med partnere fra sør som likeverdige aktører. Læringsfellesskapene vil skape møteplasser for forskere i alle faser av karrieren og vil bli en viktig arena for å diskutere global helse og for å lære av erfaringene fra middel- og lavinntektsland.

Nåværende dekanat ved MED har allerede grepet tak i den interne organiseringen av fakultetets Senter for global helse og vil løfte det fra institutt til fakultetsnivå for å gi det større plass og bedre synlighet. Fakultetets eget senter for fremragende utdanning, Senter for bærekraft i helseutdanningene (SHE), hvor Eivind Engebretsen er styreleder, er et viktig verktøy for å kartlegge, initiere og utvikle fakultetets utdanninger i global helse. Her bør global helse være et tema.

«Bærekraftig helseutdanning basert på langsiktig forskning» er Team Bergs visjon. Denne visjonen kan ikke realiseres uten globale partnerskap og systematisk nedkjemping av global helseulikhet. I valgprogrammet skriver vi at vi skal være en lærende organisasjon. Vi skal trenes i å lære for å forbedre og støtte hverandres utvikling og karriere. Samfunnets dyrekjøpte erfaringer fra de to siste årene viser at det knapt er noe annet område enn global helse hvor vi har så mye å lære.

Forfattere: Jens Petter Berg, Elin Olaug Rosvold, Tom Hemming Karlsen og Stine Marie Ulven og Eivind Engebretsen.

Powered by Labrador CMS