DEBATT ● Team flinstad Harbo

Global helse er en viktig del av arbeidet ved Det medisinske fakultet

Vårt team vil lytte til våre kollegers innspill og råd, skriver Team Flinstad Harbo.

Pandemiberedskap og håndtering har vist oss nødvendigheten av å styrke undervisnings- og forskningsinnsatsen innen global helse, skriver Team Harbo. Bildet er fra ebola-håndtering i Liberia.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Takk for viktige innspill om videreutvikling av Det medisinske fakultet ved UiO fra våre kolleger ved Institutt for helse og samfunn. Vi har for første gang på 12 år et reelt valg av dekanat ved Det medisinske fakultet, og engasjementet vi opplever rundt vårt kandidatur er stimulerende og motiverende.

Hanne Flinstad Harbo er dekankandidat.

Det medisinske fakultet rommer mange fagfelt, teoretiske ståsted, forskningsmetoder og helseutdanninger. I plattformen vi presenterer for de neste fire årene legger vi vekt på at Det medisinske fakultet skal være en sentral kunnskapsformidler og premissleverandør. Dette gjelder selvsagt tema man tradisjonelt forbinder med et medisinsk fakultet, som utdanning av helsepersonell, pasientbehandling, vitenskapelighet og utforming og styring av helsevesenet.

Men det er åpenbart at framtidens helsevesen både må tilpasses samfunnsutfordringer i den globale verden og selv vil bidra til å påvirke helse og samfunnet.

Vår tids største utfordringer er globale og handler blant annet om klima-, miljø- og bærekraft, antibiotika-resistens og infeksjonssykdommer. Disse utfordringene skal fakultetets undervisning og forskning tematisere og bidra til å møte. Gjennom covid-19-pandemien, som har vært en stor trussel for global helse, er vår gjensidige avhengighet blitt svært synlig. Allerede sårbare grupper bærer en uforholdsmessig del av byrden av sykdom og tiltak. Ikke minst har nye problemstillinger knyttet til pandemi-beredskap og -håndtering vist oss nødvendigheten av å styrke undervisnings- og forskningsinnsatsen innen global helse.

En tverrfaglig tilnærming som bygger på innsikt fra samfunnsvitenskapene, humaniora og medisin, er påkrevet for å forstå de globale helseutfordringene og hvordan disse kan møtes. Samtidig må Det medisinske fakultet bidra til utviklingen av globalt konkurransedyktige forskningsuniversiteter i sør, spesielt i forhold til folkehelsearbeid.

Det er åpenbart at framtidens helsevesen både må tilpasses samfunnsutfordringer i den globale verden.

Team Flinstad Harbo

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Dette skal vi gjøre gjennom å ta aktivt del i UiOs satsning på å etablere langsiktig institusjonelt samarbeid med afrikanske land gjennom den europeiske universitetets-nettverket The Guild. Vi ønsker å tydeliggjøre at vi anser global helse som en viktig del av arbeidet ved et medisinsk fakultet. Mange av våre kolleger deltar i forsknings- og undervisningssamarbeid med lav- og mellominntektsland i Afrika, Asia og Midtøsten.

Nye digitale verktøy og infrastruktur for kommunikasjon åpner også for nye former for samspill. Ett av de viktige arbeidene fakultetet er involvert i, er å utvikle global helse-kompetanse i norsk helsevitenskap og medisinutdanning. Ved Det medisinske fakultet tilbyr vi blant annet et masterprogram i International Community Health, og vi har sterke forskningsgrupper innenfor global helse. Fakultetets Senter for global helse (også en sentral part i Global Health Norway) og Senter for bærekraft i helseutdanningene bidrar til viktig kunnskapsutvikling og utdanning.

Studiene og forskningen ved Det medisinske fakultet må gi og videreutvikle kunnskaper, verdier og verktøy i arbeidet med global helse. Vårt team vil lytte til våre kollegers innspill og råd også om hvordan vi best fremmer et globalt helseperspektiv i utdanning og forskning, og om hvordan vi best kan bidra for å støtte opp mottoet «likeverdige partnerskap i en ulik verden».

Innleggforfattere: Hanne Flinstad Harbo, Magnus Løberg, Eli Feiring, Jan G Bjålie og Grete Dyb.

Powered by Labrador CMS